Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс Нийгмийн бодлогын хэлтэс Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс Цэргийн штаб Мэдээллийн төв Хотын захирагчийн алба Баян-Өндөр сумын ИТХ Архивын тасаг Жаргалант сумын ИТХ Төрийн аудитын газар Соёл урлагийн газар Орхон аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ХАРЬЯА ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК Орхон аймгийн газар Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв Нийтийн номын сан Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв Хот тохижуулах газар Орхон аймаг Шуудан үйлчилгээний газар Авто тээврийн төв Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Биеийн тамир, спортын газар Боловсрол, шинжлэх ухааны газар Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар Нийгмийн даатгалын газар Онцгой байдлын газар Орон нутгийн Өмчийн газар Орхон аймаг дахь Гаалийн газар Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс Статистикийн хэлтэс Татварын газар Улсын бүртгэлийн хэлтэс Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газар Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар Цагдаагийн газар Шүүх шинжилгээний хэлтэс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих анги Эрүүл мэндийн газар Мал эмнэлгийн газар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Баян-Өндөр сумын ЗДТГ Жаргалант сумын ЗДТГ Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ Хүүхэд залуучуудын театр Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар Эрдэнэтийн ДЦС ТӨХК Сум дундын ойн анги Музей Нийтлэг үйлчилгээний алба Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон аймаг дахь Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн ашиглалтын өмнөх захиргаа Эрдэнэт шинжлэх ухаан, технологийн парк Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар

Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин, Захиргааны IV байр
Утас 70350792
Факс 70350792
Веб http://www.bshug.or.gov.mn/
И-мэйл orkhon@agency.edu.mn
   
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

Боловсролын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэг:

28.2.Аймаг, нийслэлийн боловсролын газар, дүүргийн боловсролын хэлтэс харьяа нутаг дэвсгэртээ дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

28.2.1.боловсролын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

28.2.2.хичээл, судлагдахууны агуулга, арга зүй, үнэлгээ, технологи болон зайн, цахим сургалтыг хөгжүүлэх, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

28.2.3.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 7.6, 7.7-д заасан зөвшөөрөл олгох эсэх талаар санал, дүгнэлт гаргах;

28.2.4.боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх;

28.2.5.өмчийн хэлбэр үл харгалзан бүх түвшний боловсролын сургалтын байгууллагад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, багш, ажилтны мэргэжлийн хөгжлийг хангах, зөвлөн туслах;

28.2.6.иргэнд боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамрагдах, насан туршдаа суралцахад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

28.2.7.өмчийн хэлбэр үл харгалзан бүх түвшний боловсролын сургалтын байгууллагад хоол хүнсний хангамж, сургалтын орчны аюулгүй байдлыг хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн тохирох орчныг бүрдүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

28.2.8.сургуулийн орчинд Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, боловсролын сургалтын байгууллагыг арга зүй, зохицуулалтаар хангах;

Тайлбар:Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн 3.1.4-т заасан "сургуулийн орчин" гэсэн тодорхойлолтод бүх түвшний боловсролын сургалтын байгууллагын орчин хамаарна.

28.2.9.орон нутгийн өмчийн боловсролын сургалтын байгууллагын гамшгийн эрсдлийг үнэлэх, гамшгийн үед хариу арга хэмжээ авах, нөхцөл байдлыг тогтворжуулахад хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх;

28.2.10.гамшгийн улмаас хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг зогсоох тохиолдолд боловсролын сургалтын байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлага, зохицуулалтаар хангах;

28.2.11.орон нутгийн өмчийн боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтан, албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээний зөрчил гаргах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах;

28.2.12.орон нутгийн насан туршийн суралцахуйн төвтэй хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх;

28.2.13.боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжийн биелэлт, зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

28.2.14.зайн болон цахим сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

28.2.15.хуульд заасан бусад.

Багш, суралцагчдын хөгжлийг дэмжиж, хамтран суралцах тэгш боломж, сургалтын таатай орчныг бүрдүүлж, сургалтын үйл ажиллагааг чанар үр дүнтэй зохион байгуулах чиглэлээр дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

1.         Хүүхэд бүрийн ялгаатай байдал, сурах хэв маягийг харгалзан, суралцахуйн хоцрогдлыг арилгах, хамтран амжилттай суралцах тэгш боломжийг бүрдүүлж, сургалтын чанарыг судлагдахуун бүрээр 5%-иар ахиулах

2.         Суралцагчдад хувьсан өөрчлөгдөж буй нийгэмд дасан зохицох, үзэл бодлоо зөв илэрхийлэх, багаар ажиллах чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын арга зүй, технологийг хөгжүүлж , үнэлгээгээр дэмжих

3.         Ээлжийн багштай бүлгийн тоог нэмэгдүүлэн, сур1уулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд 5 настай хүүхдийг 100%, 4 настай хүүхдийг 95% хүртэл тэгш хамруулан сургах, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангах

4.         Багш, суралцагчид технологийн дэвшилд тулгуурлан орон зайнаас үл хамааран сургалтын хөтөлбөрийг сонгон судлах боломжийг бүрдүүлсэн арга хэлбэрийг хөгжүүлж, сургууль хоорондын холбоог бэхжүүлэх

5.         Боловсролын салбарын удирдлага,багш,ажилтан бүр хүүхэд хамгаалагч байж, гэдний эрүүл аюулгүй, таатай орчинд амар тайван сурч, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн аливаа хэлбэрийн гадуурхал, тэгш хүртээмжгүй байдлыг арилгахад иргэн, төр нийгмийн байгууллагууд хамтран ажиллах

6.         Ажлын үр дүн, гүйцэтгэл, хөгжлийн төлөвлөгөөнд тулгуурлан хөгжүүлэх олон хэлбэрийн сургалт үйл ажиллагаанд багшийг хамруулах, багшийн хөгжлийг дэмжих замаар сурлагын чанарт ахиц гаргах

7.         Боловсролын байгууллагын багш, ажилтан бүр ёс зүйн хэм хэмжээ, шаардлагыг эрхэмлэн дээдлэх, удирдах ажилтны ёс зүйн манлайллыг дээшл үүлэх

8.         Хүүхдийн хоолны шим тэжээллэг чанарыг 5%-иар нэмэгдүүлж, эцэг эх, асран хамгаалагчдаар дамжуулан хүүхдийг хоол зүйн зөв дадал, хэвшилтэй болгох

9.         Үр дүнд суурилсан төсвийн шинэчлэл, зардлын санхүүжилтийг хамт олны оролцоотойгоор төлөвлөн хэрэгжилтийг ил тод нээлттэй хангах

10.       Сургалтын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны чадавхыг бэхжүүлж, менежментийг сайжруулахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх

Ажилтан, албан хаагчид

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 О.Ариунгэрэлт Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга 70350792 209
2 Ч.Биндэрьяа Боловсрол, шинжлэх ухааны хяналтын улсын ахлах байцаагч 70350792 210
3 Л.Шүр-Эрдэнэ Сургалт арга зүй, багшийн хөгжил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70350792 213
4 Д.Эрдэнэжаргал Бодлого төлөвлөлт, хууль тогтоомж хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70350792 214
5 Д. Дашням Статистик мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70350792 212
6 Ч.Мягмарсүрэн Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төсвийн төлөвлөлт зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70350792 214
7 Б.Нарангоо Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч 70350792 210
8 Н.Болортуяа Цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 208
9 Н.Даваахүү Гадаад хэлний судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 205
10 П.Одончимэг Бага боловсролын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 204
11 Д.Эрдэнэчимэг Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 204
12 Л.Тайвантуул Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 204
13 Д.Энхцэцэг Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци дээд боловсрол, мэргэжлийн боловсролын сургалт багшийн хөгжил орчин хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 70350792 207
14 М.Халиунаа Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 209
15 Ц.Лхагвасүрэн Нийгмийн ухааны сургалтын арга зүй, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 205
16 Ш.Батзориг Монгол хэл бичиг уран зохиолын судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 205
17 Г.Бадамханд Хөгжмийн судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 207
18 Д.Бүжидмаа Биеийн тамир/эрүүл мэндийн судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 207
19 М. Сэлэнгэ Хүүхэд төлөвшил хамгаалал, тэгш боломж, сурах бичиг, сургалтын орчин, дотуур байр хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 212
20 А.Батцэнгэл Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн 70350792 208
21 Л.Бямбаноров Байгалийн ухааны судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн 70350792 212
22 А.Пүрэвжаргал Нягтлан бодогч 70350792 209
23 Н.Төртогтох Нярав 70350792 209
24 Л.Оюунтуяа Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 70350792 209