Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

Татварын хэлтэс

Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг, Магсаржавын гудамж Татварын хэлтэс
Утас 70352810
Факс +97670359803
Веб http://orkhon.mta.mn/
И-мэйл Orkhon@mta.gov.mn
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

     Монголын татварын алба нь улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

     Татварын ерөнхий газраас 2018 онд “Чадварлаг, хариуцлагатай албан хаагч, чанартай хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ” зорилт дэвшүүлсэн. Энэхүү зорилтын хүрээнд 5 стратеги зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:


ЗОРИЛТ 1. “Татварын эрх зүйн олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн шинэчлэх, боловсронгуй болгоход шийдвэр гаргах түвшний байгууллагад дэмжлэг үзүүлж, хууль хэрэгжүүлэх арга зүйг сайжруулах, холбогдох судалгаа, санал, зөвлөмжийг мэргэшлийн өндөр түвшинд боловсруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх”

ЗОРИЛТ 2. “Татварын албаны үйл ажиллагаанд мэдээллийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, татварын албаны цогц мэдээллийн системийг бий болгох, үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, бүртгэлийг боловсронгуй болгох, татвар төлөгчид шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, статистик болон хөндлөнгийн мэдээллийн сангийн ашиглалтыг дээшлүүлэх, эрсдэлийн удирдлагад суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог зах зээлийн сегмент тус бүрээр олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах замаар татварын суурийг өргөжүүлэх, далд эдийн засгийг бууруулах, улс, орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэх, татварын өр барагдуулах түвшинг дээшлүүлэх”

ЗОРИЛТ 3. “Татвар төлөх нийгмийн сэтгэлзүйг төлөвшүүлж, татвар төлөгч бүрт хүрсэн татварын цогц үйлчилгээг хэвшүүлэх, татварын албаны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, үйлчилгээний стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх, татварын хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх”

ЗОРИЛТ 4. “Татварын албаны хэмжээнд хүний нөөцийн бодлогыг шинэчлэн тодорхойлох, бүх шатны сургалт зохион байгуулах, ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, санхүү, хөрөнгө оруулалтын зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх хэмжээний хүрээнд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах”

ЗОРИЛТ 5. “Татварын хууль, тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, дотоод аудитыг бэхжүүлэх”

 

Ажилтан, албан хаагчид
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Б.Цэвээнсүрэн Хэлтсийн дарга 70359803 201
2 Б.Сүнжидмаа Захиргааны тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч 70353657 107
3 Д.Нармандах Татвар төлөгчидтэй харилцах тасгийн дарга Татварын улсын ахлах байцаагч 70352805 209
4 Н.Сувдмаа Татварын орлогын тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч 70352974 208
5 Б.Мөрөн Эрсдэл статистикийн тасгийн дарга Татварын улсын ахлах байцаагч 70352874 111
6 Д.Баярсайхан Хуулийн мэргэжилтэн Татварын улсын байцаагч 70350146 203
7 Г.Гэрэлт-Од Хэлтсийн нягтлан бодогч, Татварын улсын байцаагч 70352757 210
8 Ж.Сангичимаа Нарийн бичиг 70352810 202
9 М.Төмөрчөдөр Эрсдэл статистикийн тасгийн Сүлжээний инженер Хураагч 70352610 103
10 С.Базар Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
11 З.Дэлгэрмаа Татвар төлөгчдтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
12 Т.Цэвэлсайхан Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359390 210
13 Б.Дулам Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
14 Ч.Самандбазар Татвар төлөгчидтай харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 210
15 Л.Зоригтбаатар Татвар орлогын тасгийн Авто тээвэр хариуцсан Татварын улсын байцаагч 70350145 101
16 Д.Аззаяа Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359186 205
17 А.Алтангэрэл Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359186 205
18 Г.Туул Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359186 205
19 Ж.Эрдэнэжаргал Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70353647 204
20 Ч.Мягмарсүрэн Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70353647 204
21 Ц.Цэрэнтогтох Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 7053647 204
22 Х.Батсүх Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70353647 204
23 Б.Энхтуяа Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352806 106
24 В.Жавзанпагма Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
25 А.Батзориг Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359390 206
26 Б.Энхмаа Татварын орлогын тасгийн Орлогын эдийн засагч 99359390 206
27 Б.Цулбуур Жаргалант сумын татварын улсын байцаагч 70357217 103
28 Ч.Цэрэндорж Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
29 Ж.Бат-Очир Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352803 110
30 Б.Хишигбат Татварын хяналт шалгалтын тасаг Татварын улсын байцаагч 70352803 110
31 Д.Буяндэлгэр Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
32 М.Цэнгэлмаа Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352727 108
33 Г.Гүндэгмаа Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
34 С.Хишигбаяр Эрсдэл статистикийн тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352610 103
35 А.Тэмүүлэн Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
36 Г.Цэвэгсүрэн Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70358196 205
37 Г.Уранзаяа Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352806 106
38 Б.Болорчимэг Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352757 206