2024 оны 07-р сарын 19

МУЗЕЙН 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

МУЗЕЙН  2015 ОНЫ САНХҮҮ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Шалгалтын ерөнхий мэдээлэл:

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Зэст багт байрших Музейн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг  2016 оны 05 дугаар сарын 23 -ний өдрөөс эхлэн ажлын 14 хоногийн хугацаанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэв.

 Байгууллагын товч мэдээлэл:

Тус Музей нь 1983 онд анх хайгуулчдын тосгонд илгээлтийн эздийн дан  байшинд Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтыг харуулсан 300 орчим үзмэртэйгээр нээгдэж  байсан  бол  өдгөө  1606 гаруй  үзмэрийг  угсаатны, байгалийн,  уран зургийн, Эрдэнэтийн түүхийн, палеонтологийн гэсэн 5 тамхимд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус  музей  одоогийн  байрлаж  байгаа  байранд  1989 онд  шилжин нүүж ирсэн ба дээрх барилга нь орон нутгийн  өмчийн хөрөнгө бөгөөд  уг барилгын гол  заал  хэсгийг  кино театрын  зориулалтаар  ашиглаж  орох  гарах  хаалганы үүд хонгилд,   музейн  үзмэр  суртчилгааны  байр болгон ашиглаж байна. Тус музейн 2006 онд Стандарчилал, хэмжил зүйн үндэсний төвөөс батлагдсан “Музейн  үйл  ажиллагаанд  тавих шаардлага” буюу MNS 5634: 2006  стандартын дагуу бүтэц орон тоог  тогтоож нийт 8 орон тоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн ба үүнээс  захирал-1,  бүртгэл  мэдээлийн  сангийн  ажилтан-1,  сан хөмрөгийн  эрхлэгч-1, эрдэм  шинжилгээний  ажилтан -1, боловсролын ажилтан-1, нягтлан бодогч-1, архив  бичиг  хэргийн ажилтан-1, үйлчлэгч- үзмэр тайлбарлагч-1, өдрийн жижүүр-1 тус тус ажиллаж байна.

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал:

·         Соёл урлагийн салбарын төрийн  үйлчилгээний  албан тушаалын цалингийн шатлалыг  Монгол Улсын Засгийн Газрын 2014  оны  208  тоот  тогтоолоор, төрийн  үйлчилгээний   ажилчдын  цалинг  2014 оны 332 тоот   тогтоолоор тус тус тогтоосон байна. Гэвч ажиллагсадын цалинг тогтоохдоо ажлын үр дүнг   харгалзан,  цалингийн  сандаа  багтаан  шатлал  ахиулах   тухай   Монгол Улсын Засгийн Газрын 1997 оны 88  тоот  тогтоолыг  гүйвуулж  нийт  ажиллагсдын  цалинг 1-2 шатаар  ахиулан  тогтоосон  нь  дээрх  тогтоолыг   гуйвуулж хэт хавтгайруулан  олгосон  гэж   дүгнэж,  дээрх  алдааг залруулахаар албан шаардлага  хүргүүлэхээр  тогтлоо.   

·         Монгол Улсын Засгийн  газрын  2011 оны  311 дугаар   тогтоолоор батлагдсан “Аж  ахуйн  нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт  шалгалтыг  зохион  байгуулах  нийтлэг  журам”, “Төрийн хяналт шалгалтын  тухай”  хуулийн  7.2-д заасан  “Засгийн   газраас тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн харьяа байгууллага,  аж ахуйн нэгж өөрийн аппаратад дотоодын хяналт шалгалтыг зохион   байгуулах  журмыг  баталж мөрдүүлнэ”- гэсэн  заалтыг   үндэслэн   дотоод   хяналтын   журмыг  боловсронгуй  болгож   сайжруулах,  дотоод  хяналтын   нэгж /ажилтан/-ны  хийх  ажлын  төлөвлөгөөг   чиглэл чиглэлээр дэлгэрэнгүй  болгож,  хийсэн  ажлын тайланг хамт олны хуралд танилцуулж  тайлагнаагүй  учир  дотоод  хяналт  шалгалтыг  сайжруулах  шаардлагатай  гэж үзэж албан шаардага  хүргүүлэхээр тогтлоо.

·         Сангийн  сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний 276 тоот тушаалаар батлагдсан ”Төсвийн  байгууллагын  мөнгөн  кассын ажиллагааны журам”-ын   3.12 –д  “Эрх бүхий  ажилтан  хураасан  орлогоо  өөрийн  байгууллагын  бүртгэлийн  дансанд ажлын  1  хоногт  багтаан  тушааж  сар  бүрийн эцэст зарагдсан  тасалбарын  бүртгэл  болон  орлого  цуглуулсан  баримтын  (зарагдсан тасалбараас  өөрт  үлдэх хувь)  тооцоог  гаргаж,  тайланг  тушаана  гэсэн  заалтыг хэрэгжүүлж  ажиллаагүй  орлогоо 7-10 хоногоор тушаасан тул дээрх журмыг зөрчсөн гэж үзэж албан шаардлага  хүргүүлэхээр тогтлоо.

Шалгалтын дүн, авсан арга хэмжээ

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд нягтлан бодох бүртгэлийг заавар журмын дагуу хөтөлсөн, анхан шатны баримтыг зохих хэмжээнд бүрдүүлсэн, санхүүгийн тайланг заавар журмын дагуу бэлтгэж, хугацаанд нь холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажилласан тул санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэв.

Шалгалтаар 3 заалт бүхий 1  албан шаардлагын биелэлтийг  хугацаанд нь  барагдуулж,  өгсөн  үүрэг  даалгаврын  дагуу төлөвлөгөө гаргаж,  тодорхой ажил  зохион байгуулж  ажиллах   зүйтэй  гэж үзлээ.

 

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?

Нийт саналын тоо:  64290

Facebook

Цаг агаар

Вебийн статистик

Таны IP хаяг: 44.200.140.218
  • 4 Онлайн
  • 63 Өнөөдөр
  • 504 Өчигдөр
  • 1315 Долоо хоногт
  • 5687 Сүүлийн сард
  • 6973945 Нийт хандалт