Хаяг Орхон аймаг, , ,
Утас
Факс
Веб
И-мэйл

Цагийн хуваарь

Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа - -
Мягмар - -
Лхагва - -
Пүрэв - -
Баасан - -
БямбаАмарна
НямАмарна

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр

30 хоногт багтаан олгоно.
Шинээр үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж суурьлуулсан тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ авна. Гэрчилгээ олгосон машин механизм, тоног төхөөрөмжинд хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч тодорхой хугацаанд хяналт тавьж ажиллана.

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс


Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. Машин механизм, тоног төхөөрөмж дээр туршилт тохируулга хийсэн эсэх
2. Ашиглалтын үеийн аюулгүй ажилагааны заавар Монгол хэл дээр
3. Албан ёсны дүгнэлт Машин механизм, тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюулгүй болохыг тогтоосон холбогдох мэргэжлийн байгууллагын экспертизийн магадлагаа, экспортлогч талын албан ёсны дүгнэлт
4. Стандартыг хангасан байх Машин механизм, тоног төхөөрөмж нь 4930:2000 “үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, “ерөнхий шаардлага”, 4990:2000 “ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага”, 4994:2000 “доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага” стандартыг тус тус хангасан байх
5. Мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлсэн дүгнэлт Машин механизм, тоног төхөөрөмж нь зураг төслийн дагуу угсрагдсан байдал, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн газардуулгад хэмжилт хийж баталгаажуулсан акттай эсэх, машин механизм, тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөнт хэсгүүдэд хаалт хамгаалалт, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын паспортын хөтлөлт, тухайн машин механизм, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах арга барилд ажилчдыг сургаж бэлтгэсэн байдал, шаардлагатай гэж үзвэл угсрагдсан машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ажлын байран дахь шуугиан, доргион, тоос, химийн бодисын ууршилт, ионжуулагддаг ба ионжуулагддаггүй цацрагийн хэмжилт судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлсэн дүгнэлт
6. Гэрчилгээнд бичигдэх машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл нь техникийн болон ашиглалтын паспортын нэр төрөлтэй тохирч байх

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний мэдээлэл

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1. Д. Эрдэнэбаяр Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 70359050 310