Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/11 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-01-13
2 А/10 Газар эзэмшүүлэх тухай 2021-01-13
3 А/09 Газар эзэмшүүлэх тухай 2021-01-13
4 А/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-13
5 А/07 Газар эзэмшүүлэх тухай 2021-01-13
6 А/06 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай 2021-01-13
7 А/05 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2021-01-13
8 А/04 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2021-01-13
9 А/03 Төлөвлөгөө батлах тухай 2021-01-12
10 А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-06
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 4904