ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд туссаны дагуу АИТХ-ын хуралдаанаас “ОРХОН АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР” дэд хөтөлбөрийг баталлаа.

 ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол улсын хэмжээнд 2009 онд жилд 840 мянган тонн хог хаягдал улсын хэмжээнд гаргадаг байсан бол 2015 оны байдлаар 2.9 сая тонн хог хаягдал үүсч, 6 жилийн дотор 3 дахин нэмэгджээ. Үүнээс төмөр металлын хаягдлыг оруулалгүйгээр 4.4 хувийг нь дахин ашигласан байна. Хог хаягдлын хэмжээ нэмэгдэж байгаагийн гол шалтгаан нь бараа, бүтээгдэхүүний хэрэглээ огцом өсч байгаатай холбоотой юм. Тухайлбал, 2011 оны байдлаар импортоор авсан химийн бодис 8.9%, албан тасалгааны тоног төхөөрөмж, электрон бараа 28.6%, аккумлятор, хуучин дугуй 28.1%, хуучин автотээврийн хэрэгсэл 71.8%-иар тус тус өссөн байна.

Орхон аймгийн зүгээс хог хаядлын менежменттэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг шат дараалалтайгаар авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд цаашид хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах, цуглуулж, тээвэрлэх системийг боловсронгуй болгох, хог хаягдлын хуримтлал үүсгэхгүй байх, ландфиллийг стандарт шаардлагад нийцүүлэх, хог боловсруулах үйлдвэр барих замаар Орхон аймгийн хог хаягдлын менежментийг хөгжүүлбэл улсдаа тэргүүлэх ногоон хот болоход ойрхон байгаа юм. 

ОРХОН АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ:  Орхон аймагт хог хаягдлын төвлөрсөн 2 цэг ажиллаж, нийт 83,3 га талбай хамарч байна. Эдгээрт 2016 оны байдлаар 5 сая шоо метр хог хаягдал хуримтлагдаад байна. 
 
Эрдэнэт хотод өдөрт 22 машин буюу дундажаар 840м3 хог хаягдлыг тээвэрлэн хог хаягдлын нэгдсэн цэгт төвлөрүүлж, ил задгай талбайд түрж, даран устгал хийж байна. Эрдэнэт хотоос жилд 123 мянган шоо метр ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдал, Жаргалант сумаас 4 мянган шоо метр ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдал гарч байна. Үүнээс гэр хорооллын айл өрхөөс жилд дунджаар 70 мянга, орон сууцны хорооллоос 30 мянга гаруй, албан газар аж ахуйн нэгж байгууллагаас 15 мянга, эзэнгүй дүүргээс 4 мянган шоо метр хог хаягдлыг цэвэрлэж, тээвэрлэж, устгаж байна.  
 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Хог хаягдлыг бууруулахтай холбоотой олон нийтэд ногоон хэрэглээний талаар боловсрол олгож, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, менежментийн тогтолцоог сайжруулж, дэд бүтэц, санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэхэд хөтөлбөрийн ЗОРИЛГО оршино. 

ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА, ҮЕ ШАТ: 
Хог хаягдлын дэд хөтөлбөрийг 2018-2021 оны хугацаанд 1 үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮН, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ: 
 • Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудын хог хаягдлын талаархи  боловсрол, хариуцлага дээшилнэ.
 • Иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагууд хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэвшинэ. 
 • Ангилан ялгасан хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах тогтолцоо бий болно. 
 • Байгальд булж, зайлуулах хог хаягдлын хэмжээ багасна. 
 • Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулагдаж ажлын байр нэмэгдэнэ. 
 •  Ландфиллийг стандарт шаардлагад нийцүүлэн тохижуулна. 
 •  Эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчин бий болно.
 •  Хог хаягдалд зарцуулагдаж буй санхүүгийн зарцуулалт оновчтой боловсронгуй болно.
 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Minggorireody szitk

40 mg tadalafil https://superactivetadalafil.com/ generic tadalafil 40 mg buy tadalafil us

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp zrcwr

tadalafil dosage https://superactivetadalafil.com/ tadalafil gel tadalafil 30 mg

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp aerdv

tadalafil online https://pulmoprestadalafil.com/ tadalis sx buy tadalafil us

Огноо:2021.06.18

Minggorireody hpvhs

tadalafil dosage https://extratadalafill.com/ buy tadalafil us tadalafil generic

Огноо:2021.06.18

Minggorireody rzezd

tadalafil 30 mg https://tadalafilgenc.com/ tadalis sx tadalafil dosage

Огноо:2021.06.18

Minggorireody gazua

tadalafil daily use https://pulmoprestadalafil.com/ generic tadalafil 40 mg tadalafil 40 mg from india

Огноо:2021.06.18

Minggorireody wkwzz

tadalafil 60 mg for sale https://superactivetadalafil.com/ buy tadalafil us tadalafil dosage

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp ozcol

tadalafil online https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp fpqcl

tadalafil max dose https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil daily use 40 mg tadalafil

Огноо:2021.06.18

Minggorireody zptit

tadalafil 40 https://extratadalafill.com/ tadalafil generic what is tadalafil

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp qbvfr

buy tadalafil us https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil 40

Огноо:2021.06.18

Minggorireody gyfnm

tadalafil 40 https://tadalafilgenc.com/ tadalafil pills 20mg generic tadalafil 40 mg

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp eimos

generic tadalafil united states https://tadalafilgenc.com/ generic tadalafil united states tadalafil tablets

Огноо:2021.06.18

Minggorireody ffwze

tadalafil 40 mg daily https://pulmoprestadalafil.com/ what is tadalafil tadalafil 40 mg from india

Огноо:2021.06.18

Minggorireody jzhic

buy tadalafil https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil 30 mg

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp iomrj

tadalafil max dose https://superactivetadalafil.com/ order tadalafil tadalafil daily use

Огноо:2021.06.18

Minggorireody guqll

buy tadalafil us https://extratadalafill.com/ order tadalafil buy tadalafil

Огноо:2021.06.18

Minggorireody ejhcv

tadalafil 60 mg for sale https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily buy tadalafil us

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp zpaol

tadalafil pills https://pulmoprestadalafil.com/ generic tadalafil united states tadalafil online

Огноо:2021.06.18

Minggorireody azliu

tadalafil pills 20mg https://superactivetadalafil.com/ tadalafil generic tadalafil tablets

Огноо:2021.06.18

Minggorireody ickwy

generic tadalafil 40 mg https://extratadalafill.com/ generic tadalafil united states tadalafil generic

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp riork

tadalafil gel https://superactivetadalafil.com/ tadalafil dosage tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp jaqfj

tadalis sx https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 60 mg for sale tadalafil 40

Огноо:2021.06.18

Minggorireody wmmyg

generic tadalafil 40 mg https://nextadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil 40

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp ojrok

tadalafil 40 mg daily https://extratadalafill.com/ tadalafil tablets tadalafil 30 mg

Огноо:2021.06.18

Minggorireody kdktv

what is tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ what is tadalafil generic tadalafil 40 mg

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp raygx

tadalafil 30 mg https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil online tadalafil online

Огноо:2021.06.17

Minggorireody umgcs

tadalafil max dose https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 60 mg for sale generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.17

Minggorireody bknim

tadalafil 40 mg from india https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily buy tadalafil us

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp hqgsn

tadalafil dosage https://superactivetadalafil.com/ generic tadalafil 40 mg tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.17

Minggorireody fgisb

tadalafil online https://nextadalafil.com/ tadalafil pills tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp mtmlu

tadalafil daily use https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil max dose

Огноо:2021.06.17

Iahmbr rqpvwq

ivermectin 4 - ivermectin 80 mg ivermectin 50ml

Огноо:2021.06.17

Minggorireody xkzpx

generic tadalafil 40 mg https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil max dose tadalis sx

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp wwpur

buy tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ order tadalafil generic tadalafil

Огноо:2021.06.17

Minggorireody nnnpp

40 mg tadalafil https://tadalafilgenc.com/ generic tadalafil united states tadalafil 40

Огноо:2021.06.17

Minggorireody pxdce

tadalis sx https://superactivetadalafil.com/ tadalafil generic generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp lwwvm

tadalafil generic https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 tadalafil 30 mg

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp lfdlm

generic tadalafil https://tadalafilgenc.com/ tadalafil online tadalafil max dose

Огноо:2021.06.17

Minggorireody vgphm

tadalafil dosage https://nextadalafil.com/ tadalis sx generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp akruh

tadalafil 40 mg daily https://nextadalafil.com/ tadalafil tablets buy tadalafil

Огноо:2021.06.17

Minggorireody kruyu

tadalis sx https://tadalafilgenc.com/ 40 mg tadalafil generic tadalafil 40 mg

Огноо:2021.06.17

Minggorireody gitxp

tadalafil daily use https://extratadalafill.com/ tadalafil daily use tadalafil 30 mg

Огноо:2021.06.17

Minggorireody taioj

tadalis sx https://superactivetadalafil.com/ generic tadalafil united states tadalafil dosage

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp gorfr

tadalafil online https://extratadalafill.com/ generic tadalafil united states tadalafil gel

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp hrvjw

tadalis sx https://superactivetadalafil.com/ tadalafil tablets tadalafil 40

Огноо:2021.06.17

Minggorireody ybjzx

tadalafil 40 mg daily https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 30 mg tadalafil

Огноо:2021.06.17

Minggorireody ftrtv

tadalafil dosage https://extratadalafill.com/ tadalafil tablets 40 mg tadalafil

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp aubel

tadalafil tablets https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil generic

Огноо:2021.06.17

Minggorireody bahhg

tadalafil https://superactivetadalafil.com/ tadalis sx tadalafil pills

Огноо:2021.06.17

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.18-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-18 25

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 96

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 320

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-14 21

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-06-14 22

ОРХОН АЙМАГТ СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО БАЙГУУЛНА

2021-06-14 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 34

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 33

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 75

КОРОНОВИРУСИЙН УЛМААС УЛААН БҮСЭД ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙ ИРГЭДЭЭС ЗӨӨВРИЙН ХАЙРЦАГААР САНАЛ АВАХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-06-08 1060

СОНГУУЛИЙН ӨДӨР АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ

2021-06-07 528

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 320

ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛЬ ГАРДУУЛЛАА

2021-06-07 307

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.04-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-04 241

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 12-Р АНГИ ТӨГСӨХ СУРАГЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗЛАА

2021-06-04 119

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 96

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 75

ОРХОН АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2021-06-09 61

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.223.5
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
 • 52 Онлайн
 • 14047 Өнөөдөр
 • 15065 Өчигдөр
 • 66556 Долоо хоногт
 • 256522 Сүүлийн сард
 • 4749618 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  952

Facebook

Цаг агаар