ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР - ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

 

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

 

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

 

 

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

  

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Ø  Боловсролын шаардлага: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

 

Ø  Мэргэжлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

 

Ø  Мэргэшлийн шаардлага: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

 

Ø  Туршлагын шаардлага: Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 

Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг  Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 19, 20-ны өдөрүүдэд   09.00-12.30 хүртэл, 12.30-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

 

Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 06 дугаар сарын 21-ний  өдрийн 15.00 цагт өгнө.

 

Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.

 

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 

1.    Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.    Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.    Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.    “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.    Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

            Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

 

            Шалгалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын  22-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэн доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/

 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/

 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

            Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Засаг даргын Тамгын газрын  70355590, 70359194, дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Албан тушаал

Орон тоо

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

       

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал,        зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Жаргалант сумын ЗДТГ

ЗДТГ

Худалдан авах ажиллагаа, орон  нутгийн хөгжлийн сангийн мэргэжилтэн

Худалдан авах ажиллагаа, орон нутгийн хөгжлийн сан

ТЗ-3

1

Дээд, бакалавр

Нягтлан бодогч

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж сертификат авсан байх

 

Бичиг хэрэг хөтлөх, боловсруулах хянах, Компьютерийн программ бүрэн эзэмшсэн, багаар ажиллах чадвартай

Хууль дээдлэх, төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 
 

2

Жаргалант сумын ЗДТГ

ЗДТГ

Хууль эрх зүй хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль эрх зүй хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан

ТЗ-3

1

Дээд, бакалавр

Хуульч, эрх зүйч

   

Бичиг  төлөвлөх, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах

Интернэтийн орчинд ажилладаг байх, Англи, орос  хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

3

Жаргалант сумын ЗДТГ

МЭҮТ

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал

ТЗ-3

1

Дээд, бакалавр

Малын их эмч

Мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай байх

 

Албан бичиг боловсруулах чадвартай байх, компьютерийн хэрэглээний  программуудыг эзэмшсэн байх

Интернэтийн орчинд ажилладаг байх, Англи, орос  хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

4

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

ЗДТГ

Статистикч

Багуудын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээний бүх салбараас мэдээ, мэдээллийг графикт хугацаанд авч нэгтгэн сумын хэмжээний статистик дүн мэдээ, тайланг  гарган холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх

ТЗ-3

1

Дээд

Статистикч, эдийн засагч, Төрийн захиргааны менежер

Бизнесийн удирдлага

-

Албан бичиг хэрэг  хөтлөх, боловсруулах хянах, үүрэг даалгаврын биелэлт тооцох, тайлагнах, статистикийн тоон үзүүлэлтийг харьцуулан тооцох, компьютерийн  программыг эзэмшсэн байх

Төрийн хууль дээдлэх, төрийн албаны ёс зүйг сахих

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-01-06 2031
Орхон аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Захиргааны удирдлага, ...

2014-12-26 1877
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 10 ДУГААР ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 12 сарын 24-ний өдрийн 10 дугаар хуралдаанаар ”Төрийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 12 Онлайн
  • 229 Өнөөдөр
  • 823 Өчигдөр
  • 2905 Долоо хоногт
  • 33125 Сүүлийн сард
  • 6528511 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар