Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн мэдээ

 Хэмжил зүйн чиглэлээр

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Description: Description: C:\Users\sara\Desktop\мэдээ зураг 2016-1-улирал\20160517_114411.jpg Description: Description: C:\Users\sara\Desktop\мэдээ зураг 2016-1-улирал\20160517_122640.jpg   Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 4 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр: Тус хэлтэстэй хамтран ажиллах гэрээтэй  “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК, “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК- ний үйлчилгээний хүрээний 44 ш  тоолуур

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун, хүйтэн усны 50 ш тоолуур 

-       Механик хэмжих хэрэгслээр “Шим технолоджи” ХХК-ний 7ш жин тус тус шалгаж баталгаажуулсан.

-       Бүсийн эмчилгээ оношилгооны төв дээр нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, тус эмнэлгийн эмч, сувилагч нарт  2016 оны Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийн  уриа “Динамик ертөнц дэх хэмжил”–ийн талаар болон  хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн талаар ерөнхий ойлголт өгч, тараах материал бэлтгэн ажилласан. Өдөрлөгийн үеэр ээлжит баталгаажуулалтын ажил эхэлж 38ш даралтын аппарат, 8ш электрон жин шалгаж баталгаажуулсан байна.

-       Нийт хэмжлийн төрлөөр 140  ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж баталгаажуулан гэрчилгээ олголоо.

2.             

Ирэх 7 хоногт

 1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик, хий шингэн, дулаан даралт/

2. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хэмжүүрүүд баталгаажуулалтанд хамрагдах ажил үргэлжилнэ.

 Стандартчиллын чиглэлээр

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.      

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгжийн 12 ажилтанд стандартыг www.estandard.mn цахим хуудаснаас үзэж судлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч  ажиллалаа.

      Зохистой дадлын стандарт сонирхсон нэг аж ахуйн нэгжид холбогдох стандартын хангалт хийлээ.

2.      

Сум багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

Баянцагаан, Говил багуудад байрладаг нийт 24 аж ахуйн нэгжийн  цалин хөлс, олговрын байдалд хийсэн үзлэг шалгалтын дүнг нэгтгэн дүгнэж ажиллав.

3.      

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

Description: Description: C:\Users\sara\Desktop\мэдээ зураг 2016-1-улирал\20160517_115114.jpgDescription: Description: C:\Users\sara\Desktop\мэдээ зураг 2016-1-улирал\20160517_114502.jpg

Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг угтан зохион байгуулах арга хэмжээний хүрээнд 2016 оны 05-р сарын 17-ны өдөр Бүсийн эмчилгээ оношилгооны төв дээр “ Динамик ертөнц дэх хэмжил” сэдэвт нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, тус эмнэлгийн эмч сувилагч нарт  Хэлтсийн үйл ажиллагааны танилцуулгыг хүргэн, 2016 оны Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийн  уриалга  “Динамик ертөнц дэх хэмжил” –ийн талаар болон  хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн нэгж дамжуулалтын талаар ерөнхий ойлголт өглөө.

Мөн өдөрлөгт оролцогчдод стандартчиллын чиглэлээр 6 төрлийн тараах материал бэлтгэн түгээлээ.

Дэлхийн хэмжилзүйн өдрийг угтан Технологийн сургуулийн оюутнуудад зохион байгуулсан  мэдээлэл, сурталчилгааны ажил болон нээлттэй өдөрлөгийн талаарх мэдээлэл бэлтгэн төв орон нутгийн цахим хэвлэлүүдэд байршууллаа..

4.      

Ирэх 7 хоногт

 Стандартын сургалт зохион байгуулж, иргэдэд шаардлагатай стандартын мэдээлэл сурталчилгаа хийнэ.

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-05-24 1549
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ БОЛНО

Орхон аймгийн Засаг даргын баталсан "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах хуваарь”-ийн дагуу төсөвт ...

2015-12-03 1590
Баян-Өндөр сумын ЗДТГазарт санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай мэдээлэл

Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагааны баримтанд 1-р гарын үсгийг Тамгын газрын ...

2013-06-05 4616
Аймгийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт болон зарим арга хэмжээний талаарх мэдээлэл 2013.02.04

Гэр хорооллын 12 багийн айл өрхийн ахуйн хог хаягдлыг 2013 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2013 оны ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 170

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 99

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 46

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 37

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 248

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 59

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 69

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 58

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 57

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.12-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-12 71

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 248

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 170

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 99

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.12-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-12 71

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 69

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 59

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 58

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 57

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 46

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 37

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.237.38.244
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 42 Онлайн
  • 444 Өнөөдөр
  • 10196 Өчигдөр
  • 112795 Долоо хоногт
  • 467930 Сүүлийн сард
  • 5447605 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар