Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2016.4.18-4.22                                 

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

  Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 2016 оны 04 дугаар сарын 19-ны өдөр Жаргалант суманд “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөг зохион байгууллаа. Уг өдөрт ХХААГазрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, Хүнс, газар тариалангийн хэлтсийн дарга, Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн, Мал аж ахуйн хэлтсийн дарга, Мал эмнэлгийн хэлтсийн дарга нар зохион байгуулан ажиллав.  “Нээлттэй хаалганы өдөр”-т нийт 21 иргэдээс санал хүсэлт хүлээн авсан бөгөөд газар дээр нь холбогдох хариултыг өгч шийдвэрлэв.  Хүнс, газар тариалан, Мал аж ахуй, Мал эмнэлгийн чиглэлээр нийт 100 гаруй хүнд 29 төрлийн 302 ширхэг тараах материал, сэтгүүл, ном  иргэдэд тараав.

2016 оны 04-р сарын 20-ны байдлаар 55091 толгой эх мал төллөхөөс 26311 толгой хээлтэгч төллөж, 26271 толгой төл эсэн мэнд бойжиж байна. Үүнд : ботго 1, унага 104, тугал 1941, хурга 11584, ишиг 12641 толгой төл хүлээн аваад байна. Төл бойжилт 99,8 хувьтай. Төлийн хорогдол 40 толгой. Нийт төллөх насны хээлтэгчийн 47,8 хувь нь төллөөд байна. Нийт 11066 толгой бод мал төллөхөөс 2048 толгой төллөж бодын 18,5 хувь, 44025 төллөхөөс 24263 толгой богийн 55 хувь нь төллөсөн байна.

        “Хөвсгөл ундарга” ХХК-ний захирал н.Баянмөнх, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн албаны хяналтын инженер н.Хүрэлсүх, ХХААГ-ын мэргэжилтэн Д.Чагнаадорж нар Баян-Өндөр суманд засварлах 3 худгийн байршлыг газар дээр нь очиж танилцан, Жаргалант сумын 5 худгийг засварлаж дууссаны дараа засварлахаар шийдэв.

        Агрохимийн шинжилгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийж гүйцэтгэхээр хязгаарлагдмал тендерийг шууд харьцуулалтын аргаар шалгаруулахаар Худалдан авах ажиллагааны албатай тохирч саналаа хүргүүлээд байна.

        Төв, Хангайн бүсийн “Аварга тогооч шалгаруулах ажил, мэргэжлийн уралдаан”Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтыг энэ оны 5 дугаар сарын 06-08-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт зохион байгуулахтай холбогдуулан аймгийн аварга тогооч шалгаруулах уралдааныг энэ оны 04-р сарын 29, 30-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.

         Хүнсний аюулгүй байдлын шинжилгээг  1 аж ахуйн нэгжийн 2 дээжинд 4 үзүүлэлтээр хүнсний  микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

         МЭХ-ийн архив, бичиг хэргийн хөтлөх нэрийн жагсаалтийг шинэчлэн боловсруулав.

        МЭН-ийн малын эмч нарт хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны хувцас хэрэгслэлийг тарааж, аюулгүй ажиллагааны зааварчлага зөвлөмжийг өгсөн.

         Халдварт өвчинтэй тэнцэх заавар, зөвлөмж сургалтын төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах ажил хийгдэж байна.

 

Ирэх 7 хоногт

Төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг сумдаас авч нэгтгэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-т хүргүүлэх.

Ажлын хэсгүүд 2 сумын 11 чиглэлд ажиллах /цаг үеийн ажлаар/

Эрдэнэт хүлэг МСХ-той хамтран “Ирээдүй хурд”-ыг зохион байгуулах

2-3 фермерийн үйл ажиллагаатай МХГ-тай хамтран ажиллах

Дорноговь аймагт МЭХ-ийн ийлдэс судлаач, бактерлогич эмч нарыг ПГУ-ийн сургалтанд хамруулна.

          Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2016.4.18-4.22                     

             д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 4 төрлөөр шалгаж баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр: Тус хэлтэстэй хамтран ажиллах гэрээтэй ЭБЦТС ТӨХК,  “Эрдэнэт ус ДТС” ОНӨХК- ний үйлчилгээний хүрээний  Дэнж, Эрдэнэ баг, 11-р хорооллын айл өрхийн эрчим хүчний тооцооны 188 ш тоолуур, мөн  аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөлтийн дагуу гэр хорооллын айлуудад эрчим хүчний тооцооны 2 тарифт тоолуурыг хөнгөлттөй үнээр суурилуулах шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбогдуулан 2-р ээлжийн тоолуур баталгаажуулалтанд ирж шалгаж, баталгаажуулалтын ажил үргэлжилж, 200ш тоолуур баталгаажуулаад байна.

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун хүйтэн усны 80 ш, “Магнай трейд”, “Жаст-Ойл” ХХК –ний шатахуун түгээх станцын 26 түгээгүүр

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: “Эрдэнэт сүү Эко” ХХК-д ашиглагдаж буй  2ш

-       Дулаан даралтын хэмжих хэрэгслээр: “Ачит-Ихт” ХХК-ний 5ш, нийт хэмжлийн төрлөөр  501 ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж баталгаажуулан гэрчилгээ олгосон байна.

2.             

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ. хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик, хий шингэн, дулаан даралт

 2. Шатахуун түгээх станцуудад ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгслийн ээлжит баталгаажуулалтын ажил үргэлжилнэ.

 Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.4.18-4.22

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Үйлчилгээ эрхлэгч 2 иргэн 63 аж ахуйн нэгжид стандартыг www.estandard.mn цахим хуудаснаас үзэж судлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч, шаардлагатай стандартын хангалт хийж  ажиллалаа.

      Стандартын цахим хуудаснаас шаардлагатай стандартуудыг татан авч салбар санд төвлөрүүллээ.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд аж ахуйн нгэж байгууллагуудын ХАБЭА-н зөвлөлийн дарга нар, үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх комиссын дарга нарт зориулсан ХАБЭА-н сургалтанд оролцож                 “ Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний үнэлгээ” сэдвээр хичээл зааж холбогдох стандартуудыг танилцууллаа. Сургалтанд тараах материал 2 төрлөөр бэлтгэн, оролцогчдод  тараасан байна.  

 1.  

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулах ажлын хүрээнд хийсэн судалгаа, үнэлгээний ажлын талаар төв, орон нутгийн цахим сайтуудад байршууллаа.

      Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын орчны стандартын талаар “Номин “ TV-д мэдээлэл өгсөн.

Сургалтын талаар салбарын  fasebook хуудас болон  сайтад мэдээлэл бэлтгэн байршууллаа.      

 1.  

 

Төрийн албан хаагчдад зориулсан онлайн сургалтанд оролцож байна.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Сургалтанд хамрагдана.

     Тохирлын баталгаажуулалтын чиглэлээр ажлын товч: 2016. 04.18-04.22

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Аймгйин хэмжээнд   Хэрэглэглэгчийн  жилтэй холбогдуулан хийх ажлын төлөвлөгөөний  дагуу  Жаргалант  суманд  “Антибиотекгүй цэс”, Хэрэглэгчийн жил  - Хэрэглэгчийн хөгжил"   сэдэвт  нээлттэй  өдөрлөгийг   2016 оны  04-р сарын   19-нд    зохион  байгуулахад  оролцож,  сумын  иргэдэд байгууллагын үндсэн  үйл ажиллагааны  талаарх  ойлголт, танилцуулгыг хийхийн зэргэцээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний  баталгаажуулалт, стандарт, хэмжүүр  хэмжих  хэрэгслийн баталгаажуулалтын  чиглэлээр    хэрэглэгчдэд  үнэн зөв  мэдээ, мэдээлэл  зөвлөгөөг  өгч  мөн аж ахуйн нэгж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч, газар дээр нь  жин  хэмжүүр, даралтын  аппарат  зэргийг баталгаажуулж ажиллан, шаардлагатай  материал, гарын авлагаар хангаж ажиллав.

Нээлттэй хаалганы өдрөөр   иргэд  хүнсний  бүтээгдэхүүнийг  хадгалах  талаар, бүтээгдэхүүний шошгонд тавигдсан  бар  кодийг  яаж  унших талаар  болон хэрэглэгч  эрүүл, аюулгүй  бараа бүтээгдэхүүнээр  хангагдахад юуг  анхаарах талаарх зөвлөмж,  мэдээлэл  гарын авлагыг  илүү сонирхож  хүлээн  авч  үйлчлүүллээ.  

Энэ өдөрлөгөөр   нийтдээ  2 аж ахуйн  нэгж,  15  иргэнд  үйлчилгээ  үзүүлж,   2 санал, 1 хүсэлт  ирж,  2 аж ахуйн  нэгж  стандартын  чиглэлээр  арга  зүйн  зөвлөмж  авсан байна. 

2

Ирэх 7 хоногт

Стандартчилал, хэмжил зүйн  газраас “Жаргалант- трейд”  ХХК, “Эрдэнэт- Үйлдвэр”  ХХК, Баян- Өндөр суманд ажиллах ажлын хэсэгт орж ажиллана.

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2016.04.18-04.22

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         31 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 12 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 31 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·         400 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайнердсан.

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 4 иргэн, 3 аж ахуйн нэгж  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 10 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

 • Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулан

ажиллав.

 • Иргэд ААНБ -аас ирүүлсэн хүсэлтэд тухай бүрд нь

хариуг өгч, газрын төлбөрийн өр авлагын тооцоог хийж акт үйлдэж, өр барагдуулах ажлыг хийж  байна.

 Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

•           Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

•           11-р хорооллын барилгажилтын А хэсэгт 6 иргэнд газрыг хүлээлгэн өгсөн.

•           Тагнуулын газарт агаар сансарын зургийг ажлын хэрэгцээнд хэвлэж өгсөн.

•           Хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн ажилд аретинкийн байгууламжийн тэнхлэгийг зааж өгсөн.

•           “Бэрэн металл”ХХК-ний газарт Ширмэний үйлдвэр-домен, Хүчилтөрөгчийн станц, Усан сан хөргөлтийн системийн барилга байгууламжийг хэмжсэн.

•           “Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК-ний Эрчим хүчний цехийн харъяалалын цэвэр ус дамуулах шугам, бохир ус татан зайлуулах шугамны зургуудыг тагнуулын газрын зөвшөөрөлийг авсаны үндсэн дээр электрон болон хэвлэмэл байдлаар гаргаж хүргүүлсэн.

•           Жаргалант сумын Бэлчээрийн мониторингийн үнэлгээний мэдээ, судалгаа, *.shp файлыг бэлтгэж агентлагт хүргүүлсэн.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 • Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангах

зорилгоор Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллав

 • 70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 4

иргэний өргөдлийг газар дээр нь очин судалж хянан шалгаж хариуг өгөв.

Газрын кадастрын чиглэлээр:         

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 58 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·      Газар эзэмшихийг хүссэн 5 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн.

Барилгын чиглэлээр:

·         Барилга ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах хүсэлт

ирүүлсэн  2 аж ахуйн нэгжийн материалын бүрдэлт хангагдаж, ашиглалтад хүлээн авах комиссыг зохион байгуулав. / Дэнж баг 156 айлын орон сууц гүйцэтгэгч Баянмараат ХХК, Говил баг Эрдэнэт үйлдвэрийн захиалагаар баригдсан 32 айлын орон сууц гүйцэтгэгч “РСЦ” ХХК /

·         Ажил эхлүүлэх , сунгах зөвшөөрөл авахаар материал

ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцаж бүрдэлт хангуулж зөвшөөрлийн сунгалт хийж олгов.

·         “ГоК гарден “ хотхоны 72 айлын 9 давхар барилгын

ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс оос  өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргуулах ажил хийгдэж , акт үйлдэж дугаар олгов.

·         Ур чадварын тэмцээнд оролцож зэрэг ахиулсан

мэргэжилтэй ажилчдын үнэмлэхийг захиалж олгов.

·         2016 оны 04 сарын 18 нд  Барилгын удирдах ажилтны

улсын зөвлөгөөн болж 4 хүн оролцов.

·         Эхний хагас жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

гаргав.

Лабораторын чиглэлээр:

 

дд

Ажлын төлөвлөгөө

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1.ТОСК-ын    барилгын  гүйцэтгэгч “Бүтээгч” ХХК-ны  ажил эхлэхтэй холбоотой  туршилтын  18 дээжийг хүлээн авав.

2.Төмөр бетоны үйлдвэрлэлийн  “БСЭХ”  ХХК-ийн   нүхтэй хавтан, лотки, лоткиний таг,  явган замын  хавтангийн   12  дээжийг хүлээн авсан

3.“Нью гранд цамхаг” ХХК  хайрганы дэлгэрэнгүй шинжилгээний дээж  ирүүлсэн.

4. Эдгээр шинжилгээнүүд  хийгдэж  байна.

5.Дотоод ажлууд

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

1.    “Очир төв”  “ОТК” ХХК-уудын  тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтийн дагуу  холбогдох материалуудтай танилцан  иж бүрдлийг ханган   Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн Барилгын материал үйлдвэрлэгчидийн холбоонд уламжлав.

2.    УБ хотод  Барилгын салбарын удирдах ажилтаны зөвөлгөөнд  оролцов.

3.    Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна

Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.04.11-2016.04.15/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/188 тоот захирамжаар “Гэр” бүлийн хэрэгцээ" -ний зориулалтаар газар өмчилсөн иргэдийн нэрсийн мэдээллийг байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэж байна.

•        

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

-Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналт болон газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

    

               Байгаль орчны чиглэлээр:2016.4.18-4.22

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

3.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.Ойн хортон шавжийн судалгааны ажлыг 5000 га, тэмцлийн ажлыг 400 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллага “Монтаксаци” ХХК-иар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгууллаа.

2.”Ногоон зам” төслийн хүрээнд Автозам дагуу 600 ширхэг мод тарьж, ногоон зурвас байгуулах ажлын гэрээг Уртын гол багийн ажлын албаар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгууллаа.

3.Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 30 дугаар тогтоолын дагуу 2016 онд Жаргалант сумын ойн сангаас 100м3 хэрэглээний хуурай шинэс мод, 4000м3 түлээний мод бэлтгэх талбай тусгаарлалтын ажлыг Сум дундын ойн ангиар гүйцэтгүүлж байна.

4.Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Их залуу багт байрлах 15 дугаар сургууль эко сургууль болох зорилт дэвшүүлсэнийг дэмжиж, гэр хорооллын иргэд, сурагчдад байгаль орчны боловсрол олгох зорилгоор “Эко булан байгуулж, тохижуулах, гарын авлага материалаар хангах” ажлыг гүйцэтгүүлэхээр Эко глобал ТББ-тай хамтран ажиллах 3 талт гэрээ байгууллаа.

 5. Сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийн газрын хаврын бэлтгэл ажлын хүрээнд хүлэмжний хөрс боловсруулах 18 шоометр хар шорооны нөөц бүрдүүллээ.

7. Байгаль хамгаалах хаврын сарын аянг 2016 оны 04-р сарын 25-ны өдрөөс 05-р сарын 25-ны хооронд “НОГООН ХӨГЖЛИЙГ АЙЛ ӨРХӨӨС ЭХЭЛЦГЭЭЕ” уриан дор зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Засаг даргаар батлууллаа. Төлөвлөгөөнд ногоон хөгжлийн бодлогыг иргэд, ААНБ-уудад нэвтрүүлэх, сурталчлахад чиглэгдсэн олон талт арга хэмжээнүүдийг тусган оруулсан бөгөөд үйл ажиллагааг цаг тухай бүрт нь бүх нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй хүргэх ажиллах зорилгоор орон нутгийн MBS телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

8. Сарын аяныг нээж салбарын байгууллагууд /УЦУОША, СГСГЗ, СДОА/ хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж, аяны хүрээнд болон 05-р сарын 06-ны өдөр Амарын талбайд зохион байгуулагдах нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр иргэд, олон нийтэд үзүүлэх үйлчилгээ, зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл хийлээ.

 

Ирэх 7 хоногт

Байгаль хамгаалах хавар ажлыг зохион байгуулах тухай хэвлэлийн бага хурал хийнэ.

   Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл:2016- 04.18-04.22

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр:

  -    120855   зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулахад 666 зорчигч буюу 0,6%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. .  

  -  Хот хооронд чиглэлд:     139   т/ хэрэгсэлээр-   зорчигч- 1245

  - Аймаг хооронд чиглэлд:    127  т/ хэрэгсэлээр-      зорчигч-602

  - Хотын доторх чиглэлд:     368 т/ хэрэгсэлээр-    зорчигч- 119008

2016.04.14-15-ны өдрүүдэд цаг агаарын ноцтой  нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан Зам тээврийн сайдын 2016.04.15-ны Авто зам , замын байгууламжийг түр хаах тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд АТТ-н удирдлагаас  тээвэр зохицуулагч болон   АТХУБ нарыг 3-н замын постон дээр уртасгасан цагаар хяналт тавьж зорчигч тээвэрлэлтийг бүрэн зогсоосон.

- Автозам, гүүр хоолойн 2016 оны барилга засварын ажлын нээлттэй холбогдуулан нийт тээвэрлэгч 7 аж ахуйн нэгж, компани оролцсон “Бэсрэг” өдөрлөгийг Эрдэнэ багт зохион байгуулсан. Өдөрлөгийн үеэр нийтийн тээврийн үйлчилгээнд  зорчигч тээвэрлэлт хийдэг тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдал MNS4598:.2011 стандартын хэрэгжилт,  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх “SOS” үйлчилгээг нэвтрүүлж буй үйл ажиллагааны талаар сурталчилж, байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга материалыг иргэдэд тарааж  ажилласан.

  Говил багийн чиглэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж  Автотээврийн төвийн дарга тус багийн  ИНХ-ын дарга  Энх-Амгалан, багийн Засаг дарга Лхагвасүрэн, ББ-ОД  ХХК-ны захирал Оюунбат, шугаманд ажилладаг 14 жолооч, кондуктортой нээлттэй хэлэлцүүлгийг хийж  батлагдсан чиглэл, цагийн хуваарь, үйлчилгээний соёл, багтаамж ашиглалт дээр анхаарч ажиллах, иргэдэд чирэгдэл учруулалгүй үйлчилэх, хамтарсан хяналтыг тавьж ажиллах, талаар үүрэг чиглэлийг өгсөн.

-АТТ-н даргын санаачлагаар Орхон аймагт нийтийн тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох, баримталж буй бодлого чиглэлийн хүрээнд нийтийн тээвэр болон такси үйлчилгээг мэргэжлийн мэргэшсэн удирдлагаар хангуулах ажлын хүрээнд тээвэрлэгч ААНБ-ын удирдлагууд оролцсон  захирлын зөвлөлийг байгуулан даргаар нь “ББ-ОД” ХХК-ны захирал Ш. Оюунбатыг сонголоо.

-Хот хоорондын зорчигч урсгалыг харгалзан “ Арвин шар зам " хоршоо нь 17:30 цагт том оврын автобусаар үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлт гаргасан тул орон нутгийн тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн  хүсэлтийг дэмжиж АТҮТ-н захирал Н. Пунцагт дэмжлэг хүсэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.

-Дархан Уул аймгаас – Орхон аймгийн чиглэлд нийтийн зорчигч тээвэрлэлт хийдэг  “Хослон” ХХК-тай зорчигч тээвэрлэлтийн  гэрээг 2016 ны 12-р сарын 31-нийг дуустал хугацаанд байгууллаа.     

Техникийн үзлэг оношлогоо:

  -   Суудлын авто машин - 444

  -   Ачааны авто машин- 194

  -   Автобус- 28

  -   Тусгай- 26

  -   Механизм-17

  -   Чиргүүл- 10

  -   Мотоцикл-   гэсэн ангиллуудаар нийт- 766 тээврийн хэрэгсэл техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдаж тэнцсэн буюу өмнөх 7 харцуулахад 1 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Мэргэшсэн жолоочийн шалгалтанд- 17 жолооч хамрагдаж,  8  жолооч тэнцсэн.

Бүртгэлийн чиглэлээр:

  -   Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн -127

  -   Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр солилт- 0

  -   Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-3

  -   Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар шинээр- 25

  -   Тээврийн хэрэгслийн өнгө өөрчилсөн- 0

  -   Тээврийн хэрэгсэлийн хасалт- 0  гэсэн бүртгэлүүд тус тус хийгдсэн.

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл нь  өнгөрөгч 7 хоногтой харцуулахад  5,2%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ нь 2016.04.18-ны Автозам, гүүр хоолойн 2016 оны барилгын засварын ажлын нээлттэй өдөрлөгт АТТ-н нийт ажилчид  үйл ажиллагаагаа сурталчилан ажилласантай холбоотой болно. 

Хяналт шалгалтын чиглэлээр:

 2016.03.14-04.14 хооронд АТТ, ЗЦТ, АЖДХ хамтарсан  “Хууль бус тээвэрлэлт, жолоочийн   хариуцлагын даатгал, хууль журмын хэрэгжилт” сэдэвт  нэг сарын аяны хэрэгжилтийг дүгнэж тайланг гаргасан. 

2016.04.14-15-ны өдрүүдэд цаг агаарын ноцтой  нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан Зам тээврийн сайдын 2016.04.15-ны Авто зам , замын байгууламжийг түр хаах тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд   тээвэр зохицуулагч болон   АТХУБ нарыг 3-н замын постон дээр уртасгасан цагаар хяналт шалгалтыг хийж ажиллаа.

Хотын доторх, хот болон аймаг хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд тогтмол хяналт шалгалтыг  хийж байна.

 Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр:

-  Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар   нийт -7      санал, хүсэлт ирснээс хүн тээвэрлэх журам зөрчсөн-2, хууль бус тээвэрлэлттэй холбоотой-2, “ББ-ОД” ХХК-ны жолоочийн ёс суртахууны талаар-1, “Буган –Орд” ХХК-ны автобусны хүрэлцээ хангалтгүй талаар-2 гэсэн гомдлууд ирсэнийг  холбогдох чиглэлээр нь шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

-  Аж ахуй нэгж байгууллагуудын улирлын гэрээ дүгнэх ажил хийгдэнэ.

- Хотын дотор болон хот хоорондын ачаа тээврийг бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд УБҮ-н жолооч инженер техникийн ажилчидад мэдээ мэдээлэл,  сургалт сурталчилгааг  таниулах,  ажил хийгдэнэ.

-   Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

              

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2021-11-01 343
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх судалгаа/Худалдаа/

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх судалгаа/Худалдаа/ ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.81.62.78
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 22 Онлайн
 • 470 Өнөөдөр
 • 1344 Өчигдөр
 • 6653 Долоо хоногт
 • 27266 Сүүлийн сард
 • 6522652 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1084

Facebook

Цаг агаар