Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2016.3.21-3.25                               

д/д

 Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

        Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/128  дугаар  захирамж болон болзошгүй гамшгийн аюулын үед аймгийн мэргэжлийн анги, албад зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулийн удирдамж чиглэлийн дагуу 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16.00 цагт 1 “а” хороололд Хүнс, хөдөө аж ахуйн алба аюулын дохиогоор ажиллав. “Говийн чоно-2016” газар хөдлөлтийн гамшгийн хор уршгийг арилгах олон улсын хамтарсан сургалт, дадлагын бэлтгэл ажлын хүрээнд цагийн байдлын дагуу ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн үүрэг гүйцэтгэлээ. Уг дадлага сургуулийн бэлтгэлийг хангах зорилгоор ХХААГ-ын даргын 2016 оны А/07 дугаар тушаал гаргаж бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж байна.

           Төл бойжилт, том малын зүй бус хоригдлын мэдээг сумдаас авч нэгтгэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-т хүргүүллээ. Нийт  55091 толгой эх мал төллөхөөс 03-р сарын 24-ны байдлаар 3233 толгой эх мал төллөж 3212 толгой төл эсэн манд бойжиж байна. Бойжилт 99,4 хувь, нийт төллөх малын 5.9 хувь төллөж байна. Аймгийн хэмжээнд 165 толгой мал хорогдож, нийт малд эзлэх хорогдлын хувь 0,1 байна.

          Мал аж ахуйн 2015-2016 оны арга хэмжээний хүрээнд хийгдсэн аймгийн аюулын нөөцийн өвс, тэжээлийн зарцуулалтын тайланг Онцгой байдлын газарт хүргүүлэв.

          Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн А/44 “Мал өвөлжүүлж, хаваржуулах арга хэмжээний тухай” захирамжийн дагуу 03-р сарын 25-27-ны өдрүүдэд 11 чиглэлд хөдөө ажиллах ажлын хэсгүүдэд зөвлөгөө семинар өгч, чиглэлд ажлын хэсгүүд явж ажиллаж эхэллээ.

         “Хэрэглэгчийн жил”-ийн хүрээнд зохион байгуулагдсан байгууллагаа сурталчлах арга хэмжээнд оролцож, хүнс, газар тариалангийн чиглэлээр иргэдийн сонирхсон мэдээллийн дагуу биеэр зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажиллав. Тус арга хэмжээний үеэр 23 хүнд биечлэн зөвлөгөө өгч, нийт 110 ширхэг ном, тараах материалыг, мал аж ахуйн чиглэлээр 8 төрлийн 100 гаруй тараах материал, мал эмнэлгийн чиглэлээр 20 гаруй хүнд зөвлөгөө  өгч, 40 гаруй тараах материал иргэдэд түгээж салбарын ажлаа сурталчилж ажиллав. 

            Хүнсний аюулгүй байдлын шинжилгээг 1 иргэний 10  дээжинд 3 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

           Төлөвлөгөөт арга хэмжээний лейкоз өвчний шинжилгээг 300 үхрийн ийлдэсэнд хийж гүйцэтгэсэн.

           Нэг эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хүрээнд зооноз халдварт өвчний төвийн бүсийн сургалтанд нэг мэргэжилтэн хамрагдлаа.

           ХХААЯам, МХЕГазраас зохион байгуулсан “Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн журам”-ын хэрэгжилтийн хүрээнд зах зээлд борлуулах ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох, ногоочдыг бүртгэлжүүлэх, гарал үүслийн гэрчилгээг олгох, ашиглах талаар мэргэжлийн байгууллагуудын ажиллагсадыг чадавхижуулах онлайн сургалтанд хамрагдав.

 

Ирэх 7 хоногт

Төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг сумдаас авч нэгтгэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-т хүргүүлэх.

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 2016 оны судалгаа гаргах

Аймгийн засаг даргын 2016 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн А/44 “Мал өвөлжүүлж, хаваржуулах арга хэмжээний тухай” захирамжийн дагуу 03-р сарын 25-27-ны өдрүүдэд хөдөө ажиллах ажлын хэсэгт ажилласан 11 чиглэлийн тайланг нэгтгэн аймгийн ХБХ-т хүргүүлэх

 Байгаль орчны чиглэлээр:2016.3.21-3.25

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.Аймгийн хэмжээнд 2016 онд ойгоос мод бэлтгэх хэмжээг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлж, ойн цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд Жаргалант сумын ойгоос хэрэглээний хуурай шинэс мод 100 шоометр, түлээний хуурай шинэс мод 4000 шоометрийг бэлтгэхээр батлууллаа.

2.3 сарын 22-ны өдөр буюу Дэлхийн усны өдрийг сурталчлах ажлын хүрээнд олон нийтийн дунд нээлттэй микрофон ажиллуулж, орон нутгийн Номин HD болон Эрдэнэт үйлдвэрийн телевизийн цаг үеийн тодруулга нэвтрүүлгээр мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл шууд ярилцлаганд оролцож, бүх нийтэд мэдээ мэдээлэл хүргэж ажиллалаа. 

3.БОНХАЖЯам, Монголын хотуудын холбоо, Стратеги судалгааны хүрээлэн, Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2016 оны 03 дугаар сарын 23-24 -ний хооронд Булган аймагт зохион байгуулсан “Ногоон хөгжлийн хэтийн зорилт, үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалтанд 4 мэргэжилтэнг оролцууллаа.

4.Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам, Монголын аялал жуулчлалын холбоотой хамтран жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Ай-Ти-Эм-2016” олон улсын үзэсгэлэнг 2016 оны 03-р сарын 25-аас 27-ны өдрүүдэд 17 дахь жилдээ Улаанбаатар хотноо Мишээл экспо төвийн шинэ үзэсгэлэнгийн танхимд зохион байгуулж байна.

   Тус үзэсгэлэн яармагт Орон нутгийн холбогдох төлөөллүүдийг зохион байгуулалттайгаар оролцуулж, орон нутгаа сурталчилан оролцож байна.

2.     

Ирэх 7 хоногт

Хөдөө аж ахуйн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон “Хялганат Амьдрал” ХХК-тай хамтран шувууны үүр хийж, Баян-Өндөр ууланд байрлуулна.

 

   Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2016.3.21-3.25

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

  Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 2 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр: Тус хэлтэстэй хамтран ажиллах гэрээтэй Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК - ний тоолуурын лаборатори нь  3-р сарын 01-нээс 4-р сарын 01-ийг хүртэл  2 хэсэгт /Эрчим хүч борлуулалтын ажлын байранд/ байрлан төвийн хэсгийн айл өрх албан газарт ашиглагдаж буй цахилгааны тоолууруудыг баталгаажуулалтанд хамруулах ажил үргэлжилж  байна. Одоогийн байдлаар баталгаажуулалтанд орох хугацаа нь болсон 5-р микрийн 1, 2, 3-р байрны 320 ш тоолуурт улсын баталгаажуулалт хийсэн.

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун хүйтэн усны 50 ш хэмжүүр баталгаажуулав.

-       Нийт хэмжлийн төрлөөр 370 ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж баталгаажуулан гэрчилгээ олгосон байна.

“Хэрэглэгчийн жил” нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож, 4 иргэний цусны даралтын аппаратыг шалгаж, хэрэглэгчдэд хэмжих хэрэгслийн талаар хэрэгтэй мэдээллийг хүргэж ажиллалаа. 

2.             

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 3 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн

2. Төвийн хэсгийн цахилгаан тоолуурын баталгаажуулалтын ажил үргэлжилнэ. /5-р микр/

3. “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК –нд ашиглагдаж механик, хий шингэний хэмжих хэрэгслийн ээлжит баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

                           

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.3.21-3.25

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Үйлчилгээ эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгжид шаардлагатай стандартын хангалт хийж, 28 байгууллагын 28 иргэнд стандартыг www.estandard.mn цахим хуудаснаас үзэж судлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

           

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

Тус аймагт ажиллаж байгаа өмчийн бүх хэвшлийн  цэцэрлэгүүдэд “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад мөрдөх стандартууд” сэдэвт  эрхзүйн сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа.  Сургалт сурталчилгаанд 26 цэцэрлэгийн 26 ажилтан хамрагдсан байна. Сургалтаар хэлтсийн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн холбогдох заалт, стандартчиллын үйл ажиллагаа, “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага “ MNS 6558:2015 стандартын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хүргэж, тараах материалаар хангалаа.

2016 оны 3-р улирлын тайланг ажилтнуудаас авч нэгтгэн СХЗГазарт хүргүүлэхээр бичиг хэрэгт шилжүүллээ.

Сургалт, сурталчилгааны ажлын талаар төв орон нутгийн цахим хэвлэлүүдээр мэдээллээ.

 1.  

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

Монгол улсын Засгийн газраас 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан Шадар сайдын зүгээс энэ өдрийг өөрийн харьяаны газруудтай хамтран тэмдэглэхээр болсон бөгөөд Орхон аймагт энэ үйл ажиллагааг “Антибиотикгүй цэс” , “Хэрэглэгчийн жил-Хэрэглэгчийн хөгжил” сэдвийн дор 3-р сарын 24-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж, нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн арга хэмжээнд стандартчиллын үйл ажиллагаагаа сурталчлан, иргэд хэрэглэгчдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч , хэрэглэгчдэд хэрэгцээтэй мэдээлэл агуулсан 8 төрлийн тараах материал бэлтгэн тараалаа.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Эрхзүйн сургалт сурталчилгааны бэлтгэл ажлыг хангана.

 Тохирлын баталгаажуулалтын чиглэлээр ажлын товч: 2016. 03.21-03.25

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Хэрэглэгчийн жил, Олон улсын  Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан аймгийн ХЭАХН,  Хууль зүйн хэлтэс, ШӨХТГ-ын төлөөлөлтэй  хамтран зохион байгуулсан “Хэрэглэгчийн жил- Хэрэглэгчийн хөгжил"  сэдэвт  нээлттэй  өдөрлөгт  оролцож, байгууллагын болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтын чиглэлээр иргэд хэрэглэгчдэд   зөвлөгөө мэдээллийг өгч, шаардлагатай гарын авлагаар хангаж ажиллав.

Мөн ХЭАХН-тэй хамтран 2015 оны "Найдвартай түнш" байгууллага шалгаруулах ажлын хэсэгт орж ажиллан, хүсэлтээ өгсөн 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагын  үйл ажиллагааг  газар дээр нь очиж танилцан, үүнээс шаардлага  хангасан 4 аж ахуйн нэгжийг "Найдвартай түнш” байгууллагаар, 2 аж ахуйн нэгжийг "Итгэмжлэгдсэн найдвартай түнш” байгуллагаар өргөмжлөв.  

2

Ирэх 7 хоногт

Стандартчилал хэмжилзүйн газрын даргын  тушаалаар “Хаан хүнс Эрдэнэт” ХХК-д ажиллах ажлын хэсэгт  орж ажиллана.

   Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2016.3.21-3.25

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         13 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 5 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 13 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·         Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газраас газар өмчлөх хүсэлтэй иргэдийн өргөдлийг хүлээн авч 57 иргэнд газар өмчүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулан батлуулаад байна.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

 • Газар эзэмшигч иргэд, ААН-ын газрын төлбөрийн 3

дугаар сарын тайланг гаргаж байна

 • Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын

материалыг хүлээн авч байна.

 • Газрын төлбөрийн  актыг иргэн, ААНБ-уудтай

үргэлжлүүлэн нийлж байна.

 

Газрын кадастрын чиглэлээр:    

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 5 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 8 иргэн, 3 аж ахуйн нэгж  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 15 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 86 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         8 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 6 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн.

·         Газар өмчилж авахыг хүссэн 10 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

Геодезийн чиглэлээр:

 • Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 4 газарт

хяналтын хэмжилт хийсэн.

 • Хаягийн төслийн зургийг хийх багуудын гудамж

зам талбай, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж байна.

 • Аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/227 дугаар

захирамжийн хавсралт авто замын трассын зургийг өөрчилж Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн нэгжээс ирүүлсэн зам болон цахилгааны трассын зургийг өөрчлөн ГХГЗЗГазарт тагнуулын газраар дамжуулан захирамжийн хавсралтыг залруулан хүргүүлсэн.

 • Газар, байгалийн нөөц эдэлбэрийн зүй ёсны

эрхийг зориулалтаар нь бүртгэн, баталгаажуулах ажлын бэлтгэл үе шатны зургийн файлыг бэлтгэсэн.

 • Онцгой байдлын газраас зохион байгуулж байгаа

“Говийн чоно” арга хэмжээний дадлага сургуулилтын ажилд шаардлагатай зургийг хэвлэж хүргүүлсэн.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр :           

·         Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангах

зорилгоор Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт орж ажиллав.

Барилгын чиглэлээр:

·         Тусгай зөвшөөрөл хүссэн 1 аж ахуйн нэгжийн

ирүүлсэн материалтай танилцаж , материалыг уламжлав./ “ Пинпо” ХХК /

·         Орон нутгийн Барилгын болон Нийтийн аж ахуйн

салбарын зөвөлгөөнийг АЗДТГ тай хамтран зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу холбогдох ажлууд хийгдэж байна.

·         БХТ ийн захиалагч инженер Оюунбилэгийн хамт “

Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл” төслийн талбайд ажиллаж “Ардааган” ХХК ны ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ажлын гүйцэтгэлийн байдалд хяналт хэрэгжүүллээ.

·         Шинэ орон сууцны борлуулатын мэдээ , судалгааг

гаргаж  БХТ ийн  мэргэжилтэнд мэйлээр  болон албан бичгээр хүргүүлэв.

Лабораторын чиглэлээр:  

 

дд

Ажлын төлөвлөгөө

 

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1.Алдар-Өргөө” ХХК  Уурхайчин багийн ЭМТ-ийн барилгын  цутгалтын дээж  ирүүлсэнг хүлээн авсан.

2.Бетоны 21 шинжилгээ хийждүгнэлтийг гаргаж өгөв.

Барилгын материалын үйлдвэр байгуулах 2 иргэнд зөвөлгөө өгөв.

3.БХБЯ-ны дэргэдэх Барилгын материалын  төв лабораторид  мэдээллийг, ажлын тайлантай гаргаж, лабораторийн талаархи саналаа  цахимаар хүргүүлэв.

4. Дотоод  ажил

 

 

 

 

 

 

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

1.Хагас жилийн төлөвлөгөөтэй холбоотой ажлууд хийгдэж байна.

2.Барилгын салбарын  зөвөлгөөнийг зохион байгуулах ажилд оролцож байна. (Үзэсгэлэн зохион байгуулах)

3.Мэдээллийг хүргэж байна.

4.Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна.

 

 

Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг

/2016.03.14-2016.03.18/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

 • Монгол улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний 90

жилийн ой, Орхон аймгийн 40 жилийн ойн арга хэмжээг тохиолдуулан Эрдэнэт барилга 2016 зөвлөгөөн , Хөдөлмөр зуучлал – барилгын үзэсгэлэн, “Ажил мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн”-ий мэдээллийг байгууллагын Facebook болон цахим  хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байна.

 

•        

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

-Монгол улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ой, Орхон аймгийн 40 жилийн ойн арга хэмжээг тохиолдуулан Эрдэнэт барилга 2016 зөвлөгөөнд оролцох

    

         Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл:2016- 03.21-03.25

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр:

  -  108077    зорчигч тээвэрлэсэн байна .  

  - Хот хооронд чиглэлд:       т/ хэрэгсэлээр- 156   зорчигч- 1395

  - Аймаг хооронд чиглэлд:    т/ хэрэгсэлээр-204      зорчигч-600

  - Хотын доторх чиглэлд:      т/ хэрэгсэлээр- 360   зорчигч-106082

- Засаг даргын А/119 тоот захирамжийн хүрээнд иргэдээс гарсан хүсэлтийг судлах, зорчигч урсгалын судалгааг гаргах ажил хийгдэж байна. Наран71-р байнгын хуваарь гарган дунд оврын автобусыг тойруулах ажлыг зохион байгуулсан.

Хабитатад нэмж 4 бага оврын автобусыг шугаманд оруулсан.

-Аймгийн ЦГ-ын Эрүүгийн тасаг, ЗЦТ, АЖДХолбоотой хамтран сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж байна. Эхний ээлжинд Автомастер төв ХХК хамрагдан нийт 98 жолооч оролцлоо. Тус сургалтанд Эрүүгийн тасгийн болон ЦГ-ын дэд дарга  х/ч н.Алтантүлхүүр оролцож холбогдох чиглэлээр мэдээлэл өглөө.

-Иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг барагдуулах чиглэлээр ажлын хэсэг хуваарь гарган доголдож буй чиглэл Буган-Орд, Сүүтэй хадаг ХХК-д дээр  хамтарч ажилласан.

Техникийн үзлэг оношлогоо:

  -   Суудлын авто машин - 327

  -   Ачааны авто машин- 40

  -   Автобус- 34

  -   Тусгай- 4

  -   Механизм-

  -   Чиргүүл- 2

  -   Мотоцикл- 7  гэсэн ангиллуудаар нийт- 414  тээврийн хэрэгсэл техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдаж тэнцсэн. Мэргэшсэн жолоочийн шалгалтанд- 32  жолооч хамрагдаж,  22  жолооч тэнцсэн.

Бүртгэлийн чиглэлээр:

  -   Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн -182

  -   Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр солилт- 0

  -   Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-5

  -   Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар шинээр- 50

  -   Тээврийн хэрэгслийн өнгө өөрчилсөн- 1

  -   Тээврийн хэрэгсэлийн хасалт- 0   гэсэн бүртгэлүүд тус тус хийгдсэн.

Хяналт шалгалтын чиглэлээр:

   -     2016-03-14-с АТТ, ЗЦТ, АЖДХ хамтарсан  “Хууль бус тээвэрлэлт, жолоочийн   хариуцлагын даатгал, хууль журмын хэрэгжилт” нэг сарын аяны хүрээнд    хууль бусаар , тээвэрлэлтийн гэрээгүй нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байсан 48 жолоочийн бичиг баримт,  тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээг хураан авч, зөрчлийг шалгаж байна. Мөн тус аяны хүрээнд“Авто мастер төв” ХХК-ны 98 жолооч болон хууль бус тээвэрлэлт эрхэлж байсан 26 жолооч нарт   Автотээврийн тухай хууль, замын  хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, жолоочийн даатгалын тухай хууль, тэдгээрийг дагалдан гарсан стандарт, дүрэм, журамын ач холбогдол болоод хүлээлгэх үүрэг хариуцлагийн талаар АТТ, ЗЦТ, АЖДХ, Цагдаагийн газрын Эрүүгийн тасаг  хамтран ЦГ-н хурлын зааланд хуваарийн дагуу  сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

 Хотын доторх, хот болон аймаг хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд тогтмол хяналт шалгалтыг  хийж байна.

   Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр:

-  Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар  иргэдээс 6    санал, хүсэлт ирснийг холбогдох чиглэлээр нь шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

  - Хот хоорондын ачаа тээврийг бүртгэлжүүлэх ажлыг аанб болон олон нийтэд сурталчлан таниулах ажил үе шатлалтай хийгдэж байна.

-  2016-03-14-с АТТ, ЗЦТ, АЖДХ хамтарсан  “Хууль бус тээвэрлэлт, жолоочийн хариуцлагын даатгал, хууль журмын хэрэгжилт” нэг сарын аян үргэлжлэн  зохион байгуулагдана. 

-   Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

              

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-27 1225
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2015.09.21-09.25/

Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 95 насанд хүрсэн иргэн, 19 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 33 насанд ...

2017-07-03 1512
ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗРЫН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Орхон аймгийн Хот тохижуулах газар өнгөрөгч 7 хоногт гэр хорооллын айл өрх, Орон сууцны хороолол, албан ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 262

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 11 Онлайн
 • 596 Өнөөдөр
 • 1238 Өчигдөр
 • 596 Долоо хоногт
 • 21209 Сүүлийн сард
 • 6516595 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар