Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан “Оюу цэцэрлэг”

     Оюу цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн ажлын 15 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Д.Цэрэннадмид хийж гүйцэтгэв.
    Оюу цэцэрлэг нь 2014 онд улсын төсвөөс 412166.3 мян.төгийн санхүүжилтийн төсөв батлагдсан бөгөөд гүйцэтгэлээр урсгал санхүүжилт 412166.3 мян.төг, 6411.4 мян.төг /үүнд: төсвийн урамшуулал 877.1 мян.төг, орон нутгийн төсвөөс багш нарын илүү цагийн хөлсөнд 2310.7 мян.төг, 1000 хүүхдийн чуулганы зардал 688.6 мян.төг, эцэг эхийн хандив, тусламж 2535.0 мян.төг/-ийн нэмэлт санхүүжилтыг авч орлогоор бүртгэжээ.
    Тус цэцэрлэг нь 2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр: Нийт 68466.1 мян.төг-ийн үндсэн хөрөнгө бэлтгэж, данс бүртгэлд тусган тайлан тэнцэл гаргасан байна. Цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, хүүхдэд сурч хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд анхааран ажиллаж Баян-өндөр сумын “Орон нутаг хөгжүүлэх сан”-гаас 47.0 сая.төг-ийн хөрөнгөөр хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжсэн орчин үеийн шийдэл бүхий тоглоомын талбай барьж байгуулсан, багш ажилтнуудыг ажлын байран дээрээ хөгжих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор “Багшийн хөгжлийн төв”-ийг байгуулан, техник хэрэгслээр бүрэн хангаж, интернетийн орчин бүрдүүлсэн зэрэг ололт дэвшилттэй ажил зохион байгуулсан байна.
    Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ

1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.4-т заасны дагуу “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийг байгуулж ажиллаагүйгээс цэцэрлэгийн анги танхимд хийсэн урсгал засварын ажлын төсөв, гүйцэтгэл, хийсэн ажлыг хүлээж авсан комиссын актгүйгээр хөрөнгө мөнгийг зарцуулсан зөрчил гарсан байна. Тухайлбал: 2014 онд эцэг, эхээс үзүүлсэн хандив тусламжаар цугларсан нийт 2535.0 мян.төг-ийн орлогоос анги бүлгүүдийн барилгын засварын материалд бүгд 2445.0 мян.төг-ийг дотоод хяналтгүйгээр зарцуулсан.
2. Цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого болох бүгд 725790 төг-т ногдох 51921 төг-ийн ХХОАТ, 14424 төг-ийн НДШ-ийг тус тус дутуу тооцсон бүгд 66345 төг-ийн зөрчилд нөхөн төлбөрийн акт тогтоож, 2015-03-05-ны дотор орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр хариуцлага тооцон шийдвэрлэсэн.
Мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө өгсөн байдал
      НББ-ийн тухай хууль, Улсын салбарын НББОУСтандартыг санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, байгууллагын үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн худалдан авалт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт, зарцуулалтанд бүртгэлээр тавих хяналтыг чангатгаж, байгууллагын дотоод хяналт шалгалт болон “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлыг эрчимжүүлж ажиллах талаар анхаарах мөн байгууллагын санхүү, бүртгэл, тайлан тооцоо, мэдээ мэдээллийн шуурхай байдлыг хангаж, баримтын бүрдэл, эмх цэгц, өнгө үзэмжийг сайжруулж, нэмэлт санхүүжилтийн харилцах дансны боловсруулалт, анхан шатны баримт материалыг урсгал төсвийн харилцахаас салгаж, холбогдох хууль эрхийн акт, гүйцэтгэлийн тайлан материалын хамт үдэх, Архивийн тухай хуулийн дагуу ажилтнуудын цалин хөлсний баримт материалыг тусгайд нь үдэж хадгалахыг санхүүд зөвлөж, үүрэг даалгавар өглөө.
Цаашид авах арга хэмжээний санал           
     Байгууллагын “Дотоод хяналт”, “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлыг оновчтой зохион байгуулж, урсгал засвар болон хөрөнгийн зарцуулалтанд тавих цаг үеийн шуурхай хяналтыг сайжруулах, үргүй зардлыг багасгах, НББийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль эрхийн актын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгаж, санхүү төсөв, өмч хөрөнгө, цалин хөлс, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдож шинэчлэгдэн гарч буй хууль, тогтоол, тушаал, заавар журмыг санхүүгийн үйл ажилагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай гэж үзлээ.
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2021-06-03 153
АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН МАШИН, МЕХАНИЗМЫГ ХҮЛЭЭН АВЛАА

Орхон аймаг хатуу хучилттай авто замыг халуун асфальтаар хучих засвар, арчлалтын 2 машин механизмыг хүлээн ...

2015-03-18 1584
“Үндэсний хэлэлцүүлэг” болно

Зохион байгуулагчид : -Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхим -Аймгуудын Засаг Даргын Тамгын ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 170

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 99

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 45

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 36

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 247

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 59

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 69

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 58

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 57

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.12-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-12 71

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 247

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 170

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 99

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.12-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-12 71

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 69

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 59

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 58

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 57

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 45

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 36

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.237.38.244
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 38 Онлайн
  • 128 Өнөөдөр
  • 10196 Өчигдөр
  • 112479 Долоо хоногт
  • 467614 Сүүлийн сард
  • 5447289 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар