Үр дүнгийн гэрээг дүгнэлээ

   АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН  2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

                                                     АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ

 

                                                               Цэргийн штаб

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Г.Батсуурь

Цэргийн штабын дарга

 

 

 

 

99.5

 

 

Гадаад хэлний боловсрол дээшлүүлэх дамжаанд суралцуулах

Мөнгөн шагналаар шагнах

2.

Л.Болд

Цэргийн штабын нөхөн хангалт, тоо бүртгэл эрхэлсэн офицер

 

 

99,2

Цэргийн хэргийн боловсролыг дээшлүүлэх сургууль дамжаанд суралцуулах

Орон сууцны нөхцлийг сайжруулах

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Албан тушаал дэвшүүлэх зорилгоор  зорилтот сургалтад хамруулах

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал

3.

Б.Болд-баатар

Цэргийн штабын сургалт, иргэний хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн офицер

 

 

99,2

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Цэргийн хэргийн боловсролыг дээшлүүлэх сургууль дамжаанд суралцуулах

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал

4

Б.Оюун-түлхүүр

Ажилтан

98,0

 

 

Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан урамшуулал олгох

 

   
                                            Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

М.Жанбалот

Тасгийн дарга

98,6

Мөнгөн урамшил олгох

 

 

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

   

                                           Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Б.Нацагдорж

Дарга

99.7

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

Г.Уянга

Боловсролын асуудал хариуцсан ажилтан

99,1

 

Шагнах

 

3.

Д.Сайнбилэг

Соёл , спорт, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан ажилтан

100

 

-

4.

А.Өнөржаргал

Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ажилтан

99,5

-Хөдөлмөрийн хүндэт медальд тодорхойлох

-Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнах

 

Г.Эрдэнэбулган

Хүн ам зүй, хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан ажилтан

99,0

-Зэрэг дэв ахиулах

-НХХ-ийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнуулахаар тодорхойлох

Шатлал ахиулах, шагнах

 

 

 

                                    Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Ш.Ганболд

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

98,7

 

Үр дүнгийн урамшуулал олгох

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

2

Ч.Баянжаргал

Хүний нөөцийн ажилтан

99,0

-Мөнгөн шагнал олгох

-Төрийн дээд одон мядальд тодор

хойлох

Алтан гадас одонд тодорхойлох, АИТХ-ын шагналаар шагнах

3

Б.Цэрэннадмид

НЦҮ, Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

99,3

-Мөнгөн шагнал олгох

-Салбарын шагналд тодорхойлох

-

4

Ч.Оюунбилэг

Нутгийн захиргаа, ТББ хариуцсан ажилтан

99,2

-Мөнгөн шагнал олгох

-Тэргүүн зэрэг дэс түшмэлийн зэрэг дэвийг хугацаанаас нь өмнө олгох

Алтан гадас одонд тодорхойлох, АЗДТГ-ын шагналаар шагнах

5

Ц.Ганбаяр

Гадаад харилцааны бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцс ан ажилтан

96,8

Зэрэг дэв олгох

Сургалтад хамруулах

-

  

                                      

 

                                                  Санхүү төрийн сангийн  хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Д.Мөнхэрдэнэ

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

96,4

-Зэрэг дэв олгох

Шатлал ахиулах

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

2

Б.Азжаргал

Төсвийн мэргэжилтэн

 

87,3

Мөнгөн урамшил олгох

-

3

П.Энхжаргал

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

98,7

Төрийн шагналд тодорхойлох

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал олгох

Цалингийн шатлал ахиулах

Мөнгөн шагнал

4

Ц.Нармандах

Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

93,4

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн үагнал олгох

 

Зэрэг дэв олгох

Зэрэглэл, шатлал нэмэгдүүлэх

5

С.Энхтүвшин

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

97,5

 

Зэрэг дэв олгох

Мөнгөн шагнал

6

О.Энхбаяр

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

 

98,1

Мөнгөн  шагнал олгох

Зэрэглэл ахиулах

7

Л.Галсансайн хувьт

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

 

97,5

 

Шатлал нэмэгдүүлэх

    

 

                                                 Хууль зүйн хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Б.Батхуяг

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

95,0

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

Ц.Түмэннаст

Эрх зүйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, ХШҮ хариуцсан ажилтан

94,1

Зэрэг дэв олгох

Зэрэг дэв нэмэх

3.

А.Алтангэрэл

Архивын тасгийн дарга

 

97,1

-

-

4

Д.Мөнхболд

ГХУС, НДЖ сахиулах, хууль зүйн лавламж хариуцсан ажилтан

 

 

93,2

Мөнгөн шагналаар шагнуулах

Албан тушаалын зэрэг дэв олгох

 

 

                                                    Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Г.Батдэлгэр

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

94,6

 

 

 

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

С.Нансалмаа

Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

95,0

Шагнал урамшуулал олгох

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

3.

Ө.Нурбек

Хүнс, ХАА-н асуудал хариуцсан ажилтан

 

95,0

Зэрэг дэв нэмэгдүүлэх

Шагналд тодорхойлох

 

4.

Г.Болдбаатар

Байгаль орчин газрын харилцааны бодлого хариуцсан ажилтан

95,0

Зэрэг дэв дээшлүүлэх

Шагналд тодорхойлох

 

5.

С.Даваадорж

Эдийн засаг бодлого төлөвлөлт хариуцсан ажилтан

95

Зэрэг дэв дээшлүүлэх

Зэрэг дэв  нэмэх

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Fsmfou rsrlju

sildenafil 2 - sildenafil 120 mg online viagra online costs

Огноо:2021.06.18

Efuavh wgmfef

ivermectin tablet price - ivermectin online where to buy stromectol online

Огноо:2021.06.16

Bncpxi sjlbpp

sildenafil no prescription free shipping - sildenafil cheap buy cheap generic viagra online

Огноо:2021.06.11

Jjvemq ykbtyq

adderall canadian pharmacy - best online canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription needed

Огноо:2021.06.07

Wtmxzk fztnmu

generic vardenafil review - levitra dosage vardenafil 20mg online

Огноо:2021.06.05

Dznkun gmbkyw

amoxicillin for sale in us - amoxil no prescription amoxicillin without prescription

Огноо:2021.06.01

Nyjfwg mrveyf

best price for synthroid 50 mcg - levothyroxine generic cost 100 mcg synthroid 137 mcg tablet

Огноо:2021.05.30

Ipbxuq ppxtog

duloxetine canadian pharmacy - duloxetine prescription online order generic duloxetine online

Огноо:2021.05.28

Nwtjwg dceasg

cialis compare prices - how good is cialis super active cialis united states

Огноо:2021.05.26

Bfyykg ettolw

bactrim cream - bactrim buying

Огноо:2021.05.22

Asxylx osuqvs

viagra original - viagra pfizer precio viagra original

Огноо:2021.05.20

Gtwxjq ggzrpf

echte viagra online bestellen - hoeveel kost sildenafil viagra welke dosering

Огноо:2021.05.19

Ktdvgf tqjjvd

blood pressure pills not causing ed complications - are there any non prescription ed pills that work medications online

Огноо:2021.05.16

Aglgxr yiphth

juliet 35 ed contraceptive pill - treatment for erectile dysfunction caused by diabetes ed male enhancement pills

Огноо:2021.05.14

Zfjcyw uqzhvx

how much is plavix medication - clopidogrel price in india generic clopidogrel 75 mg

Огноо:2021.05.12

Gvohyk rttprz

buy stromectol 2mg - ivermectin for humans ivermectin lotion

Огноо:2021.05.09

Fmjhzo avnzcv

buy ivermectin online - purchase stromectol generic stromectol online

Огноо:2021.05.07

Zcotwb cknfrj

zofran 315 - ondansetron generic over the counter zofran cost australia

Огноо:2021.05.03

Yewoch nhpplh

ivermectin 200 mcg - stromectol otc ivermectin 50ml

Огноо:2021.05.02

Sgyrkj qxwndq

topamax 100 - cost of prescription nexium 40 mg nexium 10 mg mexico

Огноо:2021.04.30

Ljbcxg lvqvso

viagra 800mg price - viagra professional online kaufen sildenafil buy online usa

Огноо:2021.04.26

Ykxpoq jqacmj

where to buy prednisone without a prescription - how much is a prednisone prescription deltasone coupon

Огноо:2021.04.25

Zsikni sfmvpx

ivermectin 12 - ivermectin 50ml ivermectin cost in usa

Огноо:2021.04.23

Ytxieb aiedzl

celecoxib 200 mg generic - celebrex cost australia drug celebrex

Огноо:2021.04.22

Icgpgn fiepkk

tadacip for sale uk - tadacip price tadacip 5mg price

Огноо:2021.04.21

Pinzpo wrvxar

Ydxtha - cheap avana pill Ccnllz nmgjsy

Огноо:2021.04.19

Uzsiyp ozsgue

Nafdbt - tadacip 100 Rhhksr quxidp

Огноо:2021.04.18

Btrfpn ijvjcf

Deuahx - silagra tablets online Blwzqk fljzwv

Огноо:2021.04.16

Helkwm cfjwni

Xkzvlr - arnaud vardenafil generic Dktazc inzqxx

Огноо:2021.04.15

Fwazmc uthdqj

Kudxsi - buy lasix Mskati fmtxqb

Огноо:2021.04.13

Eplxqy crmrwh

Vuqnsw - sildenafil 100 Ixxrzq trvsvu

Огноо:2021.04.10

Ydtwha xduibu

Rqidys - reddit buy finasteride online Orhljn dstnuv

Огноо:2021.04.07

Vecjgq hkzoxi

Luswvm - finasteride trade and generic name Ulqcxs ormbcb

Огноо:2021.04.04

Subdch fmbcrh

Urbery - websites that do your homework Hgwqja rmyyjj

Огноо:2021.04.03

Konfnk gtpxqf

Sfoedw - where to buy viagra online canada Cqkclg vuenul

Огноо:2021.04.01

Hyzyvf ujpffa

Ggvimq - the value of a college education essay Jweaeu eacmig

Огноо:2021.03.31

Rzekcv ecrwqo

Xaricp - amoxicillin for sale for humans 500 mg Alwkkd fqnmll

Огноо:2021.03.27

Sufbhb oaurzu

Wvvrok - furosempi.com Jktlxt vtjrib

Огноо:2021.03.25

Gnhzhz foktoi

Wfrdpz - tadalafil without a doctor prescription Aaqttc wmfcgw

Огноо:2021.03.25

Nafsuq psudne

Ioslvs - edubibliography.com Hxfzqe igkosn

Огноо:2021.03.23

Ynhsvb ewtjvq

Luluyq - http://virviaga.com/ buy viagra oklahoma

Огноо:2021.03.16

Lboeqi hkgkit

academia writers - buy a term paper research paper website

Огноо:2021.03.15

Waiefw qisojn

tadalafil reviews - tadalafil 5mg buy tadalafil tablets

Огноо:2021.03.13

Gwzhff yopscw

propecia online - http://propechl.com/ finasteride amazon

Огноо:2021.03.11

Mknvcs ilsgzt

generic propecia price - finasteride 1mg tablets does propecia cause high cholesterol

Огноо:2021.03.07

Pwtgra mxqodq

buy tadalafil online safely - tadalafil buy tadalafil pill

Огноо:2021.02.26

Холбоотой мэдээлэл

2017-07-07 1245
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн хуралдааныг 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10.00 цагаас ...

2013-12-19 1809
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох ...

2017-02-23 1082
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн хуралдааныг 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11.05 цагаас аймгийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.18-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-18 25

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 96

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 323

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-14 21

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-06-14 22

ОРХОН АЙМАГТ СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО БАЙГУУЛНА

2021-06-14 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 34

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 33

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 76

КОРОНОВИРУСИЙН УЛМААС УЛААН БҮСЭД ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙ ИРГЭДЭЭС ЗӨӨВРИЙН ХАЙРЦАГААР САНАЛ АВАХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-06-08 1061

СОНГУУЛИЙН ӨДӨР АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ

2021-06-07 528

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 323

ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛЬ ГАРДУУЛЛАА

2021-06-07 308

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.04-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-04 242

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 12-Р АНГИ ТӨГСӨХ СУРАГЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗЛАА

2021-06-04 119

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 96

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 76

ОРХОН АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2021-06-09 61

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.223.5
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 78 Онлайн
  • 14306 Өнөөдөр
  • 15065 Өчигдөр
  • 66815 Долоо хоногт
  • 256781 Сүүлийн сард
  • 4749877 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  952

Facebook

Цаг агаар