Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Сайн дурын даатгал 1586 2021-03-31
2. Оршуулгын тэтгэмж 1184 2021-03-31
3. Өндөр насны тэтгэвэр 1162 2021-03-31
4. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 1187 2021-03-30
5. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1285 2021-03-30
6. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1281 2021-03-30
7. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1290 2021-03-30
8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 1202 2021-03-30
9. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 1190 2021-03-30
10. Эрүүл мэндийн даатгал 1442 2021-03-30
11. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1308 2021-03-30
12. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 2307 2021-03-30
13. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1643 2021-03-30
1 Нийт тоо: 13