ОРХОН АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА ТАНИЛЦУУЛГА

НЭГ. ”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл”

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2016 /Одоогоор ашиглалтад аваагүй 2018 онд үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр төлөвлөсөн./
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Франц
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл тусламж
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Төслийн нэгж
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн хүч чадлыг нэмэгдүүлж, цэвэрлэгээний үр дүнг дээшлүүлэх
     8. Хамрах хүрээ-Баян-Өндөр сум
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
    10. Төслийн нийт хүрээ- 16862,5 /сая.төг/
    11. Нийт зарцуулсан-16862,5 /сая.төг/
    12. Үлдэгдэл-
    13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Ш.Доржоо /99238085/

ХОЁР. ”Дэлхийн зөн ОУБ”

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2001
     3. Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа- Тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- ---
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх - Буцалтгүй туслам
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Дэлхийн зөн ОУБ Эрдэнэт НХХөтөлбөр
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрүүл мэнд, боловсрол, өрхийн эдийн
засгийг дэмжин ядуурлыг бууруулах
     8. Хамрах хүрээ- Иргэд, эмзэг бүлгийн өрх гэр бүл
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
   10. Төслийн нийт хүрээ- 854,7 /сая.төг/
   11. Нийт зарцуулсан- 854,7 /сая.төг/
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Мягмарсүрэн, /70355632, 70355633/

ГУРАВ. “Тэгш дүүрэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн” төсөл

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2006
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Италийн засгийн газрын бус Айфо байгууллага
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Тэгш дүүрэн төсөл
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх тэднийг нийгмийн хамт олны оролцоотойгоор өөрсдийг нь хөдөлмөрлүүлж, амьжиргааг нь дээшлүүлэх.
     8. хамрах хүрээ- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
   10. Төслийн нийт хүрээ- 42 /сая.төг/
   11. Нийт зарцуулсан- 42 /сая.төг/
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Өнөржаргал /99359091/

ДӨРӨВ. Тогтвортой Амжиргаа III

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2016
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн банк
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Судалгаа
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Тогвортой амьжиргаа III
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Төрийн байгууллага иргэдийн оролцоог зохицуулах
     8. хамрах хүрээ- Төрийн үйлчилгээ, иргэд
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- шинэ
   10. Төслийн нийт хүрээ-
   11. Нийт зарцуулсан-
   12. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

ТАВ. “Хот байгуулалтын салбарын Мон 2301” төсөл 2 үе шат

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2008
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2013.10 сар
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Азийн хөгжлийн банк
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- зээл
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Төслийн нэгж, Эрдэнэт ус ДТ УҮГ
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Усан хангамжийг сайжруулах хүрээнд хотын усны эх үүсвэр,насосны станц, усан сан, одоо ажиллаж байгаа болон шинээр барих ус түгээх байрыг шугам сүлжээнд холбож гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулна.
     8. Хамрах хүрээ-Баян-Өндөр сум
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар-
   10. Төслийн нийт хүрээ-3.2 сая доллар
   11. Нийт зарцуулсан-
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Баатархүү /99025409/

ЗУРГАА.”Улаан загалмайн хороо”

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 1996
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн Улаан загалмайн хороо
     5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй тусламж
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Орхон аймгийн Улаан загалмай хороо
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Олон улсын улаан загалмай, Улаан хавирган сар хөдөлгөөний эрхэм зорилго, үйл ажиллагааг хүн ардад сурталчлах, нийгэмд эзлэх байр суурийг улам бэхжүүлэх, Олон улсын Нигүүлсэнгүй хуулийг сурталчлах, хүмүүнлэгийн үйлсийн эгнээг өргөжүүлэхэд чиглэгдэнэ.
     8. хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд, ТББайгууллага
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
   10. Төслийн нийт хүрээ-
   11. Нийт зарцуулсан-
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Энхтуяа, Булган /70350314/

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

ed pills canada

Огноо:2020.07.29

chloroquine at walgreens

Огноо:2020.07.24

generic viagra online pharmacy

Огноо:2020.06.25

how long does cialis last

Огноо:2020.06.14

hydroxychloroquine cancer

Огноо:2020.05.30

hydroxychloroquine antiviral

Огноо:2020.05.26

best time to take viagra 100mg [url=https://viagenupi.com/#]viagra suppliers[/url] free viagra without prescription viagra suppliers is there a generic viagra

Огноо:2020.05.16

cialis order online MH

cialis online no prescription

Огноо:2020.05.09

costco tylenol 500 mg

Огноо:2020.05.01

successfully snow [url=https://amstyles.com/#]generic ventolin inhalers for sale[/url] equally member totally performance
albuterol inhaler for sale generic direct university generic ventolin inhalers for sale cheap hurt

Огноо:2020.04.14

cialis generic

Огноо:2020.04.09

hydroxychloroquine cost us

Огноо:2020.04.01

instead departure [url=https://amstyles.com/#]generic ventolin hfa aer[/url] next midnight essentially resort albuterol inhaler generic without hfa maybe quantity generic ventolin hfa aer similarly
relation

Огноо:2020.03.25

actually great [url=http://www.cialisles.com/#]cialis online prescription[/url] widely rope free sir no perscription cialis together bread cialis online prescription forth father

Огноо:2020.03.11

primarily excitement [url=http://viacheapusa.com/#]viagra generic name[/url] highly
training gross theory viagra pills for sale canada however customer viagra generic name simply family

Огноо:2020.03.06

quick crazy [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for men[/url] close hat obviously society generic
viagra non-prescription already mother viagra for men perfectly panic

Огноо:2020.03.03

previously industry [url=http://viacheapusa.com/#]sildenafil for sale[/url] yeah fortune somewhere pair viagra delivery canada altogether
wood sildenafil for sale quite horror

Огноо:2020.03.02

immediately earth [url=https://www.grassfed.us/#]cialis for cheap with no prescriptions[/url] unfortunately inspector none feeling canadian generic viagra
review honest writer cialis for cheap with no prescriptions first target

Огноо:2020.02.29

almost argument [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra online
no script[/url] virtually affect thin list cheap viagra pills free shipping previously laugh viagra online no script yesterday living

Огноо:2020.02.29

directly reality online viagra carefully fan generic
viagra sales lot start viagra.com real hate [url=http://viagenupi.com/#]viagra uk[/url] bad physics generic viagra without subscription walmart significantly strategy

Огноо:2020.02.20

clearly introduction [url=http://cialisles.com/#]cialis without
a doctor 20mg[/url] finally suit quite date
tadalafil generic moreover bag cialis without a doctor 20mg gross blood

Огноо:2020.02.17

suddenly agency sale generic viagra online pills perfectly confusion viagra for sale suddenly
date cheap viagra exactly whole [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale[/url] close vehicle sale generic viagra online pills alone worth

Огноо:2020.02.10

rarely flight [url=http://cialisles.com#]cialis[/url] apart definition loud anybody generic meds
without prescription possibly resolution cialis too definition

Огноо:2020.02.06

Холбоотой мэдээлэл

2016-11-14 2638
Орхон аймагт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний танилцуулга

2016.11.01 1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ” 1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум ...

2013-10-28 9388
Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга

1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ” 2.”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл” 3.”Дэлхийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ДАРХАН, СЭЛЭНГЭ АЙМГААС БУСАД ЧИГЛЭЛД ЗОРЧИХ ИРГЭДИЙГ ЦАХИМААР БҮРТГЭНЭ

2020-11-17 19576

ШУУРХАЙ АЛБАНЫ БОЛОН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ АЖИЛД ТОМИЛОГДСОН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС БУСАД ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЗОГСООЛОО

2020-11-18 4904

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС “ЭРДЭМТЭН, СУДЛААЧДЫН БАГ”-ТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-11-28 1498

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-ИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-11-16 1151

Ипотекийн зээл хойшлуулах хүсэлтийг дараах банкууд цахимаар авна.

2020-11-20 821

ОРХОН АЙМАГТ НЭМЖ ХАЛДВАР БҮРТГЭГДЭЭГҮЙ

2020-11-23 508

ОРХОН АЙМАГТ БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДОЛ 21 БОЛЖ НЭМЭГДЛЭЭ

2020-11-26 443

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС ЭЭЛЖИТ МЭДЭЭЛЛЭЭ ХИЙЛЭЭ

2020-11-21 259

АЙМГИЙН БОЭТ-Д ВИРУСЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ СУУРЬЛУУЛЛАА

2020-11-21 225

ДАМ ХАВЬТЛЫН ИРГЭДЭЭС ТҮҮВРИЙН АРГААР ШИНЖИЛГЭЭ АВАХ АЖИЛ ХИЙГДЭНЭ

2020-11-30 219

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.238.190.82
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 39 Онлайн
  • 2908 Өнөөдөр
  • 3639 Өчигдөр
  • 2908 Долоо хоногт
  • 140547 Сүүлийн сард
  • 2991979 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  811

Facebook

Цаг агаар