ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго
 
Орхон  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.
 
“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 
 
Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал
 
Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.
 
Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2016 оны 06 дугаар сарын 06, 07-ны өдрүүдэд 10:00-13:00 хүртэл, 14:00-17:00 хүртэл бүртгэнэ.
 
Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 16.00 цагт өгнө.
 
Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.
 
Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ
 
1.     Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
2.     Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.
3.     Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
4.     Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;
5.     “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.
6.     Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
7.     Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр
Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/
 Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.
 Дөрөв. Шалгалтын хуваарь
 
    2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09:00 цагаас эхлэн шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.
 
 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/
 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/
 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.
 
Тав. Мэдээлэл лавлагаа
 
Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын 70357899 70350778  дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

ОРХОН  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

</

Албан тушаалын нэр

Ангилал зэрэглэл

Ажлын байрны тоо

Нэр

Хариуцах асуудал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага 

1

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Уламжлалт анагаах ухаан сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Уламжлалт, нөхөн сэргээхээр мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх                   -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                                                 -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                                              - Нууц хадгалах

2

Эрүүл мэндийн газарт

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                            - Нууц хадгалах

3

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

2

Мэргэжилтэн

Халдварт өвчний тандалт сэргийлэлт хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Их эмч, Эрүүл ахуйч,    Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

Халдвар судлаач,   Эрүүл ахуйч,   Тархвар судлаачийн мэргэшилтэй

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах

4

   Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан

 

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах, , монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх        -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                            - Нууц хадгалах

5

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Сум өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Аль нэг чиглэлээр мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                             - Нууц хадгалах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Яаралтай гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ, хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Гамшиг, яаралтай тусламжийн аль нэг чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах, , монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх        -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                            - Нууц хадгалах

7

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, хяналт, шалгалт, мэдээллийн сан, сургалт сурталчилгаа, дотоод ажил хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Байгаль орчны салбарын мэргэжилтэй байх /уул уурхай газрын кадастр, усны мэргэжилтэй/

Салбарын чиглэлээр төсөл хөтөлбөр, сургалтанд хамрагдсан байх

Байгаль орчны чиглэлээр 2-3 жил ажилласан байх

Асуудал шийдвэрлэх, тайлан мэдээ гаргах, бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх, Компьютер гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Өөрийгөө илэрхийлэх багаар ажиллах чадвартай.

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Btgbhk woqhlp

doxycycline prescription coupon - prednisolone 10 mg cost prednisolone rx cost

Огноо:2021.09.19

Tngipb dfbyjn

sildenafil 100mg generic mexico - Canada viagra generic canadian pharmacy viagra

Огноо:2021.09.09

Zvklia eahohl

buy a dissertation - term paper services academic writing terms

Огноо:2021.09.08

Ylplap nosayg

methylprednisolone 16g - lyrica 300 mg capsule lyrica 7.5 mg

Огноо:2021.09.06

Rhzgdh uefbun

accutane 40 mg - accutane vitamin a accutane 20 mg for sale

Огноо:2021.09.04

Yhuvew tjcdgz

prednisone 20mg tablets where to buy - buy deltasone pills in united state online medication prednisone 20 mg

Огноо:2021.09.02

Zndagb xgjerd

stromectol for humans for sale - cost of ivermectin cream ivermectin cream canada cost

Огноо:2021.09.01

Qnrouq tprevl

can you buy cialis over the counter in australia - buy cialis canada review cialis canada price

Огноо:2021.08.30

Vucpok xryhuk

stromectol oral - ivermectin pills ivermectin 6 tablet

Огноо:2021.08.17

Vbhgqp ptaoqw

tadalafil cost in india - Cialis without rx cost of cialis

Огноо:2021.08.16

Fpxmmv eoocnu

prednisone 10mg tablet price - prednisone 5 tablets where can i buy deltasone

Огноо:2021.08.12

Mclnxp dtkaus

generic cialis 40 mg - buy tadalafil tablets 20mg cialis lowest price

Огноо:2021.08.06

Iggiup duohyc

viagra 75 mg - viagra online pharmacy canada viagra citrate 120mg

Огноо:2021.08.04

Cksjcp pzerol

clomid otc - bbclomid.com generic clomiphene

Огноо:2021.08.02

Fjrlul dlfgzo

furosemide brand name in india - furosemide cost us furosemide cost in india

Огноо:2021.07.31

Cejdbp zxixof

zithromax over the counter - buy zithromax 100mg generic zithromax 500mg

Огноо:2021.07.29

Uvriqb cqryvc

order modafinil online - modafinil and birth control buy modafinil

Огноо:2021.07.27

Lgksgb fjnswk

prednisone 300 mg - order prednisone 20mg online deltasone without script online

Огноо:2021.07.26

Xldvbu akwogw

stromectol 3 mg - ivermectina 6mg topical ivermectin cost

Огноо:2021.07.24

Dnltdr eehfwb

viagra price in malaysia - where can i get viagra for women buying viagra in australia over the counter

Огноо:2021.07.22

Glivew ynqodu

buy amoxicillin 500 mg india - buy amoxicillina 500 mg from mexico amoxicillin pill

Огноо:2021.07.21

Tvyhfb fyotnd

pharmacy accutane - isotretinoin 5 mg price of accutane without insurance

Огноо:2021.07.19

Jvhmzy wqaqes

generic 5mg cialis - cheapest brand cialis best cialis brand in india

Огноо:2021.07.17

Jvuyre jkqnef

buy vardenafil oral jelly - buy vardenafil vardenafil online canadian pharmacy

Огноо:2021.07.15

Acmyan kzspmm

buy amoxicillin noscript - amoxicillin 500mg capsules amoxicillin for sale in usa without px

Огноо:2021.07.14

Lotfrd vodtqj

prednisone without a rx - prednisone 1 mg cost prednisone 10mg for sale

Огноо:2021.07.10

Lublhn epttxr

pills for ed - best non prescription ed pills how to cure erectile dysfunction at home

Огноо:2021.07.08

Ypybem cqlqts

tadalafil and dapoxetine - buy cialis online canadian pharmacy tadalafil canada

Огноо:2021.07.07

Zwezhs woztgc

lasix no preiscription - where can i buy furosemide doxycycline 200 mg capsules

Огноо:2021.07.04

Yinxht zfviud

viagra tablets online - sildenafil tablets 100mg price sildenafil 25 mg mexico

Огноо:2021.07.03

Jxppzh hvfbhm

buy liquid ivermectin - ivermectin 0.5 stromectol online

Огноо:2021.07.01

Gzodww byzquu

where can i buy prednisolone tablets - prednisolone tablets buy online where can i buy prednisolone in the uk

Огноо:2021.06.29

Sdzuyz twgnqp

lyrica 175 mg - 900mg lyrica generic lyrica usa

Огноо:2021.06.25

Yjwckd ekiuew

prednisone rx - prednisone brand name prednisone tablets india

Огноо:2021.06.21

Rnqajk voarje

buy cialis 40 mg online - cialis best price tadalafil 600 mg

Огноо:2021.06.19

Odmmtx txikkn

price of stromectol - stromectol 12mg online stromectol tablets for humans

Огноо:2021.06.16

Wwupnh njcwph

vardenafil vardenafil - buy cheap generic vardenafil online vardenafil cost

Огноо:2021.06.14

Cjkohn bihzys

generic vardenafil online - canadian pharmacy vardenafil buy vardenafil online usa

Огноо:2021.06.12

Xdssff dlcclf

buy generic viagra in us - buy viagra uk paypal buy viagra without rx

Огноо:2021.06.10

Xlxfbo rlejfu

generic cialis 60 mg - buy cialis over the counter cialis for daily use coupon

Огноо:2021.06.08

Ieojoq btjiis

viagra from canadian pharmacy - prescription drugs from canada canadian world pharmacy

Огноо:2021.06.06

Jfremt izjwwa

vardenafil vardenafil - vardenafil bayer cheap vardenafil

Огноо:2021.06.04

Bhlpae tbgzcj

vardenafil vs cialis - vardenafil 20mg tab buy vardenafil usa online

Огноо:2021.06.03

Mffbtx fpezcs

buy amoxicillin 500 mg online canada - amoxicillin prices at walmart amoxicillin without a doctor

Огноо:2021.06.01

Xxkijc yzxvwr

synthroid generic cost 100 mcg - synthroid nz synthroid price

Огноо:2021.05.30

Bkjyeq qyygxd

buy generic cialis 20mg - que es cialis super active order tadalafil tablets 20 mg

Огноо:2021.05.26

Fedhpl nwmsio

mexico rx tadalafil - who makes cialis professional mypharmacy

Огноо:2021.05.24

Gsilol slacdw

cheap bactrim online - bactrim 160 mg bactrim 400mg

Огноо:2021.05.22

Lztaww xczeck

comprar viagra en barcelona - viagra gГ©nГ©rique donde puedo comprar viagra

Огноо:2021.05.20

Nvvlsx gkqepp

wat kost sildenafil in turkije - waar te koop sildenafil wat gebeurt er als vrouwen sildenafil nemen

Огноо:2021.05.18

Холбоотой мэдээлэл

2016-04-13 1853
НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамж, хуваарийн дагуу 2016 оны 03 сарын 07-ны өдрөөс 03 сарын 21-ний ...

2017-05-31 2666
ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР - ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс ...

2021-01-11 321
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Нийтлэг үйлчилгээний алба УТҮГ-ын дарга

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.55.22
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 3838 Өнөөдөр
  • 4737 Өчигдөр
  • 8575 Долоо хоногт
  • 185769 Сүүлийн сард
  • 6224989 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар