Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдааны тойм

      Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн хуралдаан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан үүрэг гүйцэтгэгчийн өрөөнд   10.00 цагаас  эхэлж , дараахь асуудлыг хэлэлцэн 10 цаг 55 минутад дуусав.

 

 Д/Д

 

Хэлэлцсэн асуудал

 

Хуралдаанаас гарсан шийдвэр

 

 

1

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсанТөрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 6.5 дахь заалтыг баримтлан Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа, Батжаргалын Төгөлдөржаргал, Жаргалсайханы Хулан нарыг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний, Сандагийн Мөнхтөрийг Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний  албан тушаалд  тус тус томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн ба нэр дэвшсэн  иргэдийг   2016 оны  05 дугаар сарын 01-ний дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилж, томилсон шийдвэрээ ирүүлэхийг аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Г.Батбаатар, Баян-өндөр сумын Засаг даргын  Тамгын газрын дарга М.Эрдэнэчимэг нарт  даалгав.

 

2.

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 71 дүгээр тушаалаар баталсанТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнах журмыг баримтлан  аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитыг албаны улсын байцаагч Ц.ТэгшжаргалыгТөрийн албаны тэргүүний ажилтантэмдгээр шагнуулахаар Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлд  уламжлав.

 

3

Төрийн албаны тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актууд, Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт явц, үр дүнд хяналт  шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

 

Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын  үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнг хэлэлцэн 8 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлэхээр, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ны дотор дүн мэдээг илтгэх хуудас болон нотдох баримтын хамт ирүүлэхийг нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудад даалгав.

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХООР

 НЭР ДЭВШСЭН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

 

2016.04.15

 

 

Д/Д

Нэр дэвших байгууллага, албан тушаалын нэр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр дэвшигчийн овог нэр

Мэргэжил, боловсрол, туршлага

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлагын менежер, санхүүгийн менежмент, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, нийгмийн ажилтан, багш мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэлэнгэдийн Мөнхтуяа

Т.Мөнхтуяа нь 2002 онд Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг олон улсын худалдааны бизнесийн удирдлага мэргэжлээр төгссөн.2005-2007 онуудад Капитал банкинд теллер, 2007-2009 онуудад Таван богд ХХК-д худалдааны төлөөлөгч, 2009-2014 онуудад Гермес центр ХХК-д салбарын менежер, салбарын эрхлэгч, 2015 оны 10 дугаар сараас өнөөг хүртэл Орхон аймгийн НХҮХ-т архивын ажилтнаар ажиллаж байна.Т.Мөнхтуяа нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НДХ-ийн  үйлчилгээний албаны даргын сонгон шалгаруулалтад  64,5 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

2

 

 

 

 

 

 

 

Батжаргалын Төгөлдөржаргал

Б.Төгөлдөржаргал нь  2013 онд МУИС-ийн Худалдааны сургуулийг үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр төгссөн. 2013-2015 онуудад Эрдэнэт хивс ХХК-д сургалтын менежер, хангамжийн менежер, 2015 оны 11 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т сум хариуцсан нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байгаа.

Б.Төгөлдөржаргал нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63,8 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаргалсайханы Хулан

Ж.Хулан нь 2010 онд БНСВУ-ын Дипломатын академийг олон улсын эрх зүй мэргэжлээр суралцаж төгссөн

2013-2015 онуудад Сувдан суварга ХХК-д Гадаад харилцааны зөвлөх, 2015 оны 09 дүгээр сараас Орхон аймгийн НХҮХ-т бичиг хэргийн ажилтнаар ажиллаж байна. Ж.Хулан  нь 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ХАХНЯ-ны дэргэдэх ТАЗСЗ-өөс зохион байгуулсан СХД-ийн НХҮХ-ийн Нийгмийн халамж, хүн амын хөгжлийн албаны даргын  сонгон шалгаруулалтад  63 оноо авч тэнцэн, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн. НХҮХ-ийн дарга Г.Батбаатар 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 203 тоот албан бичгээр түүнийг тус хэлтсийн сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналыг ирүүлсэн.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян-өндөр сумын  ЗДТГ-ын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтой, Эрх зүйч, төрийн  удирдлага, нийгмийн ажилтан мэргэжилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандагийн Мөнхтөр

С.Мөнхтөр  нь 2004 онд Их засаг Их эрхзүйч мэргэжлээр төгссөн. Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй. 2004-2009 онуудад Булган аймгийн Хишиг-өндөр сумын ЗДТГ-т багийн Засаг дарга, 2010-2016 оны 04 сарын 01-н хүртэл хугацаанд Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-т нийгмийн ажилтнаар ажиллаж байсан. 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөсөн ба түүнийг СХД-ийн ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн б/67 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалтаар төрийн жинхэнэ албан тушаалаас чөлөөлсөн байна. Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын дарга М.Эрдэнэчимэг 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 3/572 тоот албан бичгээр түүнийг тус Тамгын газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд томилох саналаа ирүүлсэн.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Ruqxrf mqygoe

ivermectin price canada - ivermectin 5ml ivermectin 12mg

Огноо:2021.09.20

Vteznf covnlb

tadalafil 20mg best price - Cialis prices best price cialis 20mg

Огноо:2021.09.10

Qkzfnz yhzaqb

cheap viagra 100 - Buy viagra no prescription sildenafil 105 mg

Огноо:2021.09.08

Ctmuzl siazoi

buy custom research papers - writing essay help buy a term paper online

Огноо:2021.09.07

Vaqmqi bdexjj

medrol tablet - methylprednisolone pill generic lyrica canada cost

Огноо:2021.09.06

Qhprcj kmphtk

amoxil 500 - buy amoxicillin 500 mg india buy amoxicillina noscript

Огноо:2021.09.05

Ljydar ozaehh

buy prednisone 5mg canada - prednisone 500 mg tablet 60 mg prednisone

Огноо:2021.09.02

Kkmuyg wpkrlo

buy cialis online without prescription - tadalafil 5mg india generic tadalafil tablets

Огноо:2021.08.29

Ovixey ibveeq

best over the counter ed pills - best medication for ed best otc ed pills

Огноо:2021.08.19

Munaca lgzivf

ivermectin 20 mg - ivermectin over the counter canada ivermectin over the counter canada

Огноо:2021.08.17

Yesrcx nbtdtk

cost of 10mg tadalafil pills - Cialis in usa cialis tadalafil soft chewable 20mg

Огноо:2021.08.15

Lyuibv pdqxhx

viagra 12.5 mg - viagra for women 2017 sildenafil tablets 100mg for sale

Огноо:2021.08.14

Zjpjzn hvzutp

prednisone discount - prednisone medicine prednisone for sale without a prescription

Огноо:2021.08.12

Kyxpgq fokfee

erection pills that work - gas station ed pills what blood pressure medication does not cause erectile dysfunction

Огноо:2021.08.11

Xynysm wumbar

play for real online casino games - caesars casino online chumba casino

Огноо:2021.08.09

Pqebhg iohemf

cost of generic cialis in canada - 20 mg tadalafil buying cialis in mexico

Огноо:2021.08.06

Lqbdau fzfyua

viagra online 25mg - how can you get viagra online sildenafil 88

Огноо:2021.08.04

Cdpuzf zbxasm

clomiphene for sale - buy clomid buy clomid 100mg

Огноо:2021.08.02

Aofxmo skoiwi

generic azithromycin 100mg - generic azithromycin 100mg generic zithromax 500mg

Огноо:2021.07.29

Azzupj hhwdib

prednisone online no prescription - prednisone pill prices prednisone 5 mg tablet price

Огноо:2021.07.25

Pmtdiy gafibw

ivermectin 1 cream generic - buy stromectol for humans stromectol pill for humans

Огноо:2021.07.24

Fqiynf hborow

cialis us pharmacy online - best cialis coupon pharmacy com canada

Огноо:2021.07.23

Icddqs qllhmf

how much is lyrica - lyrica 300 mg canadian drug stores

Огноо:2021.07.20

Moufbj leglfe

accutane cream for sale - accutane online canada accutane 40 mg capsule

Огноо:2021.07.19

Mcufcd ypkana

ivermectin 3mg online - ivermectin 6mg ivermectin 1 topical cream

Огноо:2021.07.18

Zuasvp muecar

generic cialis in us - tadalafil online without prescription tadalafil 20 mg online pharmacy

Огноо:2021.07.17

Zmomjq ymzzaw

buy vardenafil without prescription - vardenafil buy generic vardenafil uk

Огноо:2021.07.15

Nnchmw vjbgii

rx amoxicillin 500mg - buy amoxicillin 500 mg online mexico buy amoxicillin 500 mg online mexico

Огноо:2021.07.14

Txqnak eousnt

best accutane cream - where to buy accutane in canada accutane price canada

Огноо:2021.07.13

Hmkkbh xpcaoc

modafinil and caffeine - gnprovigl provigil generic

Огноо:2021.07.11

Fckuaf lsqiaj

prednisone without prescription - buy prednisone 5mg prednisone over the counter canada

Огноо:2021.07.10

Rvibpq mcburr

best ed treatment - over the counter erectile dysfunction pills erectile dysfunction medicines

Огноо:2021.07.08

Vwmuyz lxeksm

dapoxetine for sale - priligy 90mg online tadalafil fast delivery

Огноо:2021.07.07

Wtgxqk obheej

furosemide 80 mg daily - can you buy doxycycline online otc doxycycline no prescription

Огноо:2021.07.05

Xlmyrt nookvj

sildenafil 50 mg price - buy viagra soft tabs best price generic viagra online

Огноо:2021.07.04

Mpgjzv ijvgvs

order stromectol - [дё»йЎµ] stromectol price

Огноо:2021.07.02

Zynkfv gvmbhb

prednisolone 5mg price uk - prednisolone buy uk prednisolone buy uk

Огноо:2021.06.30

Vyrxxt bvecbi

zithromax medication - azithromycin 500mg dose buy zithromax 500mg

Огноо:2021.06.29

Vzpfnf wmgokp

prednisone purchase online - can you buy prednisone prednisone 16 mg

Огноо:2021.06.22

Mnyfpx zxcphh

best canadian online pharmacy - cialis 20mg price canada drug pharmacy

Огноо:2021.06.20

Yxavof qktewu

viagra tablet online - sildenafil 20 mg daily sildenafil 100g

Огноо:2021.06.19

Dxdbty jzjedu

lola vardenafil generic - generic vardenafil best online pharmacy vardenafil

Огноо:2021.06.15

Hhhkyx xvymka

viagra without a rx - how to buy real viagra sildenafil generic canada

Огноо:2021.06.11

Icinba vclgfh

rx pharmacy online tadalafil - cialis 5 mg daily price order generic cialis online uk

Огноо:2021.06.09

Ocqlvy lhlpki

canadian pharmacy king reviews - generic viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy meds reviews

Огноо:2021.06.07

Etzjmw iuuzre

purchase vardenafil - discount vardenafil online viagra cialis vardenafil online

Огноо:2021.06.06

Pjdkcm uxsayv

vardenafil nebenwirkungen - vardenafil 20mg online vardenafil

Огноо:2021.06.04

Buljpv hzcuyw

amoxicillin 500 mg dosage - http://genamoxi.com/# buying amoxicillin over the counter

Огноо:2021.06.02

Jchifj azbtwj

synthroid purchase online - synthroid medication price levothyroxine tablets

Огноо:2021.05.31

Pnispl tsibod

duloxetine buy online usa - cost of cymbalta in australia duloxetine 200 mg

Огноо:2021.05.29

Холбоотой мэдээлэл

2020-09-03 496
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Эрүүл мэндийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2016-04-15 1576
Салбар зөвлөлүүдийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүнг хэлэлцлээ

Тайлангийн дүнгээр аймаг, нийслэл дэх Салбар зөвлөлүүдээс Сэлэнгэ, Өмнөговь, Орхон аймаг дахь Салбар ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.212.116
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 44 Онлайн
  • 3565 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 3565 Долоо хоногт
  • 180759 Сүүлийн сард
  • 6219979 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар