"Энхжих Мандариваа" ӨЭМТ-ийн 2015 оны санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

   Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Их залуу багт байрших “Энхжих Мандариваа” ӨЭМТ-ийн  санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд 2015 онуудын  санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2016 оны 01 дугаар сарын  05-наас эхлэн санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч  Ц.Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ.

Байгууллагын товч мэдээлэл:

Орхон  аймгийн  Баян-Өндөр  сумын  Их залуу  багт байрших  “Энхжих Мандирваа” өрхийн  эмнэлэг нь 2012  оны  10 дугаар  сарын  01-нд  өдрөөс эхлэн ХХ-ийн ЭМБ-аар төрийн гүйцэтгэх үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэн төсвөөс нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив аар санхүүжиж нөхөрлөлийн хэлбэрээр ажиллаж ирсэн.     

“Энхжих  Мандариваа”  өрхийн  эмнэлэг  нь  Тус  өрхийн  эмнэлэг нь  ӨЭМТөвийн  дарга  буюу   их эмч-1, их эмч-2, сувилагч-4, үйлчлэгч-1,  жолооч-1,  нягтлан бодогч  0,5  нийт 9,5  орон тоогоор  2106  өрхийн   6038 хүн амд эрүүл  мэндийн   анхан   шатны   тусламж   үйлчилгээг    үзүүлж  ирсэн  байна.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал:

·         НББүртгэлийн  тухай   хуулийн   7  дугаар   зүйлийн  7-1-д  зааснаар  /Анхан шатны баримт нь  нягтлан  бодох  бүртгэл  хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно/  гэсэн заалт  зөрчиж,  анхан  шатны  баримтын  бүрдэл дутуу,  түүнийг   үйлдсэн,   зөвшөөрсөн   гарын   үсэг,  тамга,  тэмдэг  дутуу,  кассаар гарсан бэлэн  мөнгө  хүлээн  авсан  хүний  гарын  үсэг  дутуу, кассын  зарлагын баримт хөтлөөгүй 

·     Сангийн  сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний 276 тоот тушаалаар батлагдсан  ”Төсвийн  байгууллагын   мөнгөн   кассын   ажиллагааны   журам”- ын  хэрэгжилт  хангалтгүй,  шинжилгээний  орлогыг   харилцах  дансанд  тушаалгүй  кассаас   зарцуулсан. /Шинжилгээний  орлогын  үлдэгдэл  529,91 мянган  төгрөгийг   оны  эцэст  харилцах  дансанд  төвлөрүүлээгүй/ 

·         Бараа  материал, шатахууны  дэлгэрэнгүй тайлан гаргалгүй, журналын  бичилтээр  тайланд тусгасан,  үлдэгдлийг   баталгаажуулаагүй  зэрэг  зөрчил илэрлээ.

Цаашид авах арга хэмжээний санал:

 1. Цаашид  төсвийн  төлөвлөлтийг  бодитой  төлөвлөж  батлуулах,  зардлыг  ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулах, төсвийн санхүүжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлж  үргүй  зардлыг  багасгах.

2.  Санхүү,  Эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын  2002 оны 171/111 тоот тушаалаар баталсан  “Өмчийн  бүх  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад нийтлэг  анхан  шатны  маягтыг нөхөх  заавар”, Санхүү,  эдийн засгийн сайдын  2002 оны 191  тоот  тушаалаар баталсан  “Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад нийтлэг  хэрэглэгдэх  нягтлан  бодох  бүртгэлийн  маягт  аргачлал”-ын  дагуу  бүртгэл хөтөлж,  Сангийн сайдын  2006 оны  388 тоот  тушаал,  2008 оны  352 тоот  тушаалаар батлагдсан санхүүгийн тайлангийн аргачлалыг мөрдөж тайлан тэнцлийг гаргах.

3.  Нягтлан  бодох бүртгэлийн  тухай  хуулийг  мөрдөж,  Улсын салбарын Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, гарын авлага холбогдох заавар, журмыг  биелүүлж,  нягтлан  бодох  бүртгэл,  санхүүгийн  тайлангийн програм хангамж  нэвтрүүлж  хэрэгжүүлж  ажиллах.

4. Сангийн сайдын 2000-04-28-ны өдрийн 69 тоот тушаалаар баталсан “Эд хариуцагчийн  эрх  үүргийн  дүрэм”, Сангийн  сайдын  2012 оны 276 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам”-ыг  үйл  ажиллагаандаа  хэрэгжүүлж  ажиллах.

5. Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолоор ААНэгж байгууллага үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын нэгж байгуулах, байгууллагын онцлогт тохирсон журам  боловсруулж  мөрдөж  ажиллах

 Шалгалтын дүн, авсан арга хэмжээ:

 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар НББ-ын анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт хангалтгүй, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд бэлнээр мөнгө зарцуулахдаа баримтын бүрдэл, гүйцэтгэлийн тайланг бүрэн гүйцэд бүрдүүлээгүй, Төсвийн  байгууллагын   мөнгөн   кассын   ажиллагааны   журам”- ын  хэрэгжилт  хангалтгүй,  шинжилгээний  орлогыг   харилцах  дансанд  тушаалгүй  кассаас   зарцуулсан,бараа  материал, шатахууны  дэлгэрэнгүй тайлан гаргалгүй, журналын  бичилтээр  тайланд тусгасан,  үлдэгдлийг   баталгаажуулаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрсэн тул санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэв.

 Шалгалтаар  тавигдсан  нөхөн  төлбөрийн 1  акт  529,91  мянган   төгрөг,   2 заалт бүхий 1 албан шаардлагын  биелэлтийг  хугацаанд нь  барагдуулж,  өгсөн  үүрэг  даалгаврын  дагуу төлөвлөгөө  гаргаж  тодорхой  ажил  зохион  байгуулж  ажиллах  зүйтэй  гэж үзлээ.

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Lhjkvy eeknct

stromectol buy - stromectol ivermectin stromectol for lice

Огноо:2021.09.21

Wetpic gwuyvm

stromectol coronavirus - ivermectin cream uk ivermectin 50

Огноо:2021.09.19

Jvjwfy lcdgkq

doxycycline for sale - doxycycline online purchase prednisolone tablets in india

Огноо:2021.09.18

Yoblkf zmyxek

cheap cialis with prescription - Cialis health store cheap generic cialis 5mg

Огноо:2021.09.10

Hrawax xintbx

ivermectin generic name - stromectol cvs stromectol uk

Огноо:2021.09.01

cialis pharmacy

walmart drug prices
cialis online pharmacy buying cialis in canada canada.viagra medications in canada [url=http://www.tmrzoo.com/boards/member.php?action=profile&uid=213039]ordering medications from canada[/url] northwestern pharmacy canada best canadian pharcharmy online canadian prescription drugstore canada drug companies [url=https://justpin.date/story.php?title=want-to-feel-better-follow-these-crucial-nutrition-tips#discuss]canadian prescription[/url]
cialis in canadian pharmacies prescription codes when will viagra go generic viagra pill [url=http://myhorse.pl/index.php?qa=user&qa_1=policerange93]generic viagra in canada[/url]

Огноо:2021.08.30

Cserxe cvrfxz

buy cialis discount - cialis 4 mg

Огноо:2021.08.29

cialis or generic canada

cialis from.canada
does viagra work for women viagra without a doctor prescription canadian pharmacies shipping to usa viagra jelly [url=http://idea.informer.com/users/browtuna90/?what=personal]canadian pharmacy viagra[/url] canadianpharmacymeds.com buy cialis from canada buy brand viagra alternative viagra [url=http://www.hiendlife.com/x1/home.php?mod=space&do=top&view=online&uid=522434]best canadian pharmacies shipping to usa[/url]
?viagra canada canadian prescriptions buying viagra in canada cialis in canada [url=https://writeablog.net/hosegrouse09/canadian-prescription-drugs-travel-to-the-usa]viagra online prescription[/url]

Огноо:2021.08.28

canadian.cialis

drugs from canada
cialis - canada how much does cialis cost discount viagra online viamedic com [url=http://170.sadiki.by/user/indexrange65/]buying cialis in canada[/url] ed medications online pharmacies without prescription canadian viagra cialis - canada [url=https://hamronepalibazar.com/user/profile/353666]side effects viagra[/url]
what is viagra used for viagra pill canadian pharmacies viagra purchase cialis in canada [url=https://oneshot.lk/user/profile/174737]cialis cheap[/url]

Огноо:2021.08.23

cialis from canadian pharmacies

generic drugs
cialis in canada cialis 5mg best price viagra without a doctor prescription canada uk viagra sales [url=https://www.indiegogo.com/individuals/27305408]pharmacy rx one 60 mg cialis[/url] cheapest price for cialis cialis online canadian pharmacy cheap viagra 100mg price for cialis in canada [url=https://michigan.budtrader.com/author/frenchcherry56/]medications from canada[/url]
sildenafil generic canadiandrugstore.com ordering medications from canada rx meds [url=https://postheaven.net/flutehose38/canadian-prescription-drugs-traveling-to-the-usa]do you need a prescription for viagra in canada[/url]

Огноо:2021.08.18

Tyeytf isjdmh

ivermectin 50 mg - ivermectin tablets uk stromectol coupon

Огноо:2021.08.18

cialis from usa pharmacy

cost of cialis at walmart
cialis no prescription cheapest viagra prices canadian cialis online pharmacy free viagra sample pack [url=https://easybookmark.win/story.php?title=just-how-to-order-and-also-use-your-common-cialis-online-without-prescription-8#discuss]buy viagra cheap[/url] where can i get viagra without a prescription viagra pro buy drugs without a prescription how viagra works [url=https://lessontoday.com/profile/zephyrchord43/activity/981658/]rx canada[/url]
order cialis from canada cialis without prescription canada my canadian pharmacies overseas pharmacy [url=https://www.princeclassified.com/user/profile/199885]side effects viagra[/url]

Огноо:2021.08.16

Pbrwtu wmfygr

5mg tadalafil price - Overnight delivery cialis 60 mg cialis online

Огноо:2021.08.16

viagra online uk

northwestpharmacy
can women take viagra buy viagra online canada pharmacy cielas viagra sildenafil [url=http://statsclass.org/bb/member.php?action=profile&uid=90157]viagra generic canada[/url] buy viagra usa get viagra canada online pharmacy viagra canadian pharmacy store [url=https://unsplash.com/@tvlamb31]how to use viagra[/url]
viagra facts canada pharmacy for cialis canada pharmacy online viagra generic viagra rx [url=http://wlfbsa.org/home.php?mod=space&uid=4012178]canadian pharmacy for viagra[/url]

Огноо:2021.08.16

daily cialis

how to buy viagra
substitute viagra viagra effects on women best online canadian prescription companies best price on cialis [url=http://xn--101-8cd4f0b.xn--p1ai/user/groundoption52/]online generic viagra[/url] cialis over the counter in canada canadian online pharmacy viagra women and viagra drugs canada [url=https://slashdot.org/submission/14303219/canada-pharmacies-can-help-people-keep-avoid-and-h]order cialis in canada[/url]
viagra canadian over the counter viagra viagra canadian pharmacy cheap viagra generic [url=http://nutshellurl.com/paghferrell4868]online purchase viagra[/url]

Огноо:2021.08.16

Froufq zudhsy

viagra pro - otc viagra australia usa viagra 4000 mg

Огноо:2021.08.15

Nflvzp ewidgz

order prednisone - prednisone 10mg cost prednisone 20 mg over the counter

Огноо:2021.08.13

Uawgdg vjjufz

best ed pills on the market - site best ed pill for diabetics

Огноо:2021.08.12

Msohfj ljaiur

big fish casino online - winslotgms.com live casino slots online

Огноо:2021.08.10

Gjospg xjotaw

ivermectin oral 0 8 - ivermectin over counter ivermectin order online

Огноо:2021.08.09

Ffqpuh ekulty

generic tadalafil no prescription - cialis generic online uk cialis mexico over the counter

Огноо:2021.08.07

Jgbzgo dbotqh

generic viagra buy uk - sildenafil 20mg online prescription viagra 20

Огноо:2021.08.04

why erectile dysfunction happens

malaria drug hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# side effects of hydroxychlor 200 mg

Огноо:2021.08.04

Kfqcko grixop

clomid coupons - clomiphene online 25mg clomiphene online 25mg

Огноо:2021.08.02

Tomnac ihdllo

purchase zithromax z-pak - zithromax 100mg online buy zithromax online zithropls

Огноо:2021.07.29

Hkkfxz tfwxko

provigil vs nuvigil - modafinil addiction modafinil online

Огноо:2021.07.27

Bqrhpp ufvaip

prednisone 50 mg tablet - 1 mg prednisone daily generic prednisone 5mg

Огноо:2021.07.25

Oljmds xzupjk

stromectol oral - buy stromectol pills stromectol generic name

Огноо:2021.07.24

Tkvbdb ftsmsf

canada cialis online - cost of cialis generic chewable cialis

Огноо:2021.07.23

Zyjvyt ifczsx

ordering sildenafil online without prescription - order no prescription viagra lady viagra

Огноо:2021.07.22

Uxnsdi qofgub

buy amoxicilin 500 mg online mexico - amoxpharm.com to buy amoxilin on line

Огноо:2021.07.21

Qrlbec adnkgx

lyrica 150 mg price australia - canadian pharmacy reviews consumer reports canadian drug stores

Огноо:2021.07.20

Ocahky ntcnea

buy isotretinoin - where can you get accutane online no rx buy brand name accutane online

Огноо:2021.07.19

Bleeco szfgvv

how long does vardenafil work - buy vardenafil without prescription levitra cost

Огноо:2021.07.15

Kbajsa ykilgb

amoxicillin for sinus infection - amoxicilina 500 mg avatar de price of amoxicillin without insurance

Огноо:2021.07.14

Ignadh bsxsnt

buy isotretinoin - how do i get accutane accutane generic price

Огноо:2021.07.13

Ebdedp nrpehj

modafinil reviews - modafinil and birth control modafinil adhd

Огноо:2021.07.11

Sxihvq lfgloy

cost of prednisone in canada - prednisone 105 prednisone 2.5 mg cost

Огноо:2021.07.10

Eozsmh xajzmf

what blood pressure medication does not cause erectile dysfunction - what is the main cause of erectile dysfunction impotence definition

Огноо:2021.07.08

Enqtel ahwkbz

where can i buy dapoxetine - order tadalafil from canada 5mg buy tadalafil 10mg

Огноо:2021.07.07

Bdvgnu orjhuc

price of furosemide 12.5 mg - cheapest doxycycline online how much is doxycycline cost

Огноо:2021.07.05

Acypov kdjwdr

how much do viagra cost - viagra buy uk online cost of viagra per pill

Огноо:2021.07.03

Kjgscd quojwi

purchase stromectol - ivermectin cream cost fda ivermectin

Огноо:2021.07.02

Tnqlsi rtnezy

prednisolone 5 mg tablet - prednisolone gel can i buy prednisolone over the counter in uk

Огноо:2021.06.30

Qfbhtg gkrmvi

zithromax 100mg dose - order azithromycin 250mg buy zithromax 500mg

Огноо:2021.06.28

Czzerx msowzx

lyrica cost uk - lyrica 125 mg lyrica pills 75 mg

Огноо:2021.06.26

Dytqzn olbwcp

buy cialis 5mg - tadalafil soft 20 buy cialis online cheap uk

Огноо:2021.06.20

Kuuwmu xtmqut

buy viagra online with v - where do you get viagra canadian pharmacy viagra uk

Огноо:2021.06.18

Avencx lxslng

stromectol 12mg online - ivermectin 3mg stromectol prices

Огноо:2021.06.16

generic cialis non prescription

where can i buy cialis on line[/url]

Огноо:2021.06.15

Холбоотой мэдээлэл

2014-05-22 1726
Засаг даргын Тамгын газрын 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

1. Нэр данс зєрїїгийн орлого 2. Тєсвєєс санхїїжих 3. їндсэн ї/а-ны орлого санхїїж 4. Їндсэн цалин ...

2016-04-12 3432
1 дүгээр цэцэрлэгийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

2016 оны 02 дугаар 22-нээс ажлын 15 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Тэгшжаргал ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.55.22
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 4079 Өнөөдөр
  • 4737 Өчигдөр
  • 8816 Долоо хоногт
  • 186010 Сүүлийн сард
  • 6225230 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар