Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 3 дугаар сарын товч мэдээ

1. Удирдлага, зохион байгуулалт, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд:
 
Сар бүр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулдаг цахим хуралд аймгийн удирдлагууд оролцож аймгийн хэмжээнд хийсэн шинэлэг ажил болон тулгамдаж буй асуудлуудын талаар санал солилцож, холбогдох үүрэг даалгаврыг авч хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна.
УИХ-ын гишүүн, Аж үйлдвэрийн сайд Д.Эрдэнэбат, УИХ-ын гишүүн М.Батчимэг, Р.Амаржаргал болон албаны бусад хүмүүс 3-р сарын 12-ны өдөр Орхон аймагт ажиллаж, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Ачит ихт” ХХК-ний Катодын зэсийн үйлдвэр, “Шим технолоджи” ХХК-ний Молебдиний баяжмал боловсруулах үйлдвэр, “Бэрэн металл” ХХК-ний Ширэм, гангийн үйлдвэр, Эрдэнэт Хивс” ХХК-ний үйлдвэр, “Анд энерги” ХХК-ийн лед гэрлийн үйлдвэр, “Эрдэнэт ойл” ХХК болон Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ажлын үйл явцтай танилцлаа. Мөн аймгийн удирдлагууд, үйлдвэрлэл эрхлэгчид, иргэдийн төлөөлөлтэй уулзаж төр засгаас явуулж байгаа бодлого чиглэл, цаашид анхаарах асуудлаар санал солилцов.
Аймгийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албатай хамтран “Орхон аймгийн нийтийн эзэмшлийн газар, эд аж ахуйг арчлан хамгаалах талаар нийтээр дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилт” сэдвээр нийт багийн иргэдтэй нээлттэй уулзалт зохион байгууллаа.
Орхон аймаг, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-тай 2013-2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажмиллаж байгаа ба 2015 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 2 тал гарын үсэг зурах ажлыг зохион байгуулав. 
Тус гэрээний хүрээнд Орхон аймаг Эрдэнэт хотоо хөгжүүлэх, иргэдийн амьдрах ая тухтай орчныг бүрдүүлэхэд “Эрдэнэт” үйлдвэрийг түшиглэн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгох, иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эрдэнэт үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулахад хамтран ажиллах, Эрдэнэт үйлдвэрийн санхүүжилтээр баригдсан олон улсын жишигт нийцсэн эрүүл мэндийн Оношлогооны төвд иргэдийн гадаад улс оронд хийлгэдэг оношлогоог Эрдэнэт хотдоо хийдэг болох, Эко хороолол байгуулах болон Эрдэнэт хотын Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн ажилд хамтран оролцох зэрэг олон асуудлуудыг дээрх гэрээнд тусгав.
2015 оны орон нутгийн төсөвт 95.0 сая төгрөг тусган төрийн зарим чиг үүргийг хамтран хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-аас 69 төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажиллах гэрээ байгууллаа.
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, иргэдэд ойртуулах, тэдний санал гомдлыг хүлээн авах, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын “Нэг цонхны үйлчилгээ”-нд ажиллуулж буй “Иргэн таныг сонсож байна” 70353511 утсаар иргэдээс ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг олон нийтэд болон аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж ажиллаж байна.
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэлтийн тайланг нэгтгэн гаргаж улирал тутам ЗГХЭГ-т хугацаанд нь  хүргүүлэн ажиллаж байгаа ба эхний 3 сарын байдлаар аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар болон хэлтэс, албадууд, төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллага, ажилтанд нийт 4272 өргөдөл, гомдол ирсний 235 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй, 4037 буюу 94.5 хувь нь хуулинд заагдсан хугацаанд шийдвэрлэгдлээ.   
Төрийн захиргааны байгууллагуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх ажил явагдаж байна.
Орхон аймгийн хэмжээнд төвлөрсөн болон орон нутгийн төсвийн 96  байгууллага,  орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээ ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжийн санхүүжилтийг ил тод байлгах зорилгоор төрийн сангаас гарч байгаа зарлагын гүйлгээг цахим хуудсанд байршуулан иргэдийг түргэн шуурхай, ил тод мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.
2015 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар төрийн сангаар нийт 34 байгууллагын 2,8 тэрбум төгрөгний гүйлгээ /арван  саяаас дээш мөнгөн дүнтэй/, таван саяас дээш мөнгөн дүнтэй 25 байгууллагын 191.0 сая төгрөгийн гүйлгээ тус тус гарсан байна.
Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 121 хувьтай ба төрийн сангаар төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 25.4 тэрбум төгрөгийн орлогын 27.7 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйлгээ хийгдсэн байна.
 
2. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд:  
 
Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар хамтран Амарын талбайд ёслолын жагсаал хийж, нээлттэй хаалганы өдөрлөг, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Марш-тактик”-ийн тэмцээн  зохион байгууллаа. 
“Дэлхийн Зөн Монгол” олон улсын байгууллагаас Цагдаагийн газрын албан хаагчид тэдгээрийн гэр бүлд зориулсан “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хуулийн төслийн талаар мэдээлэл хийлээ.
Цагдаагийн газрын мэдээгээр 3 сарын эхний байдлаар 113 хэрэгт 91 хүн холбогдон шалгагдаж, хэргийн илрүүлэлт 70.0 хувьтай байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бүртгэгдсэн хэрэг 20.2 хувиар, холбогдогч 18.2 хувиар, 18–аас дээш насны 10000 хүнд ногдох гэмт хэрэг 17.3 продицимилээр нэмэгдэж, хэргийн илрүүлэлт 15.0 пунктээр их байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг хэрэг 20.0 хувиар, бусдын эд хөрөнгө хулгайлах 25.8 хувиар, бусдын эд хөрөнгө дээрэмдэх 33.3 хувиар буурчээ.  Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 257.3 сая төгрөгийн хохирол учирч, 45 хүн гэмтсэн ба нийт хохирлын 25.7 хувийг нь нөхөн төлүүлсэн байна.
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 333 жолоочийг илрүүлэн, 247 жолоочийн эрхийг тодорхой хугацаагаар хасч шийтгэсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үеэс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочийн тоо 41.1 хувиар, эрх хасалт 40.3 хувиар нэмэгджээ.
 
3. Боловсрол, эрүүл мэнд, урлаг, спорт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд:
 
Боловсрол, соёл урлаг, спорт, хүүхэд залуучуудын талаар:
Аймгийн ЗДТГ-аас 2014 онд улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилт гаргасан 9 сурагчийг 4,1 сая, соёл, урлагийн чиглэлээр уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан 10 уран бүтээлч, тэднийг бэлтгэсэн багш нарыг 1250,0 мянган, спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан тамирчин,  дасгалжуулагчдыг 15,5 сая төгрөгөөр тус тус шагнаж, урамшууллаа.
Америк улсын DynEd англи хэлний төслийг Эрдэнэт хотод хэрэгжүүлж, хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэхүү төслийн сургалтын 2 оноо авсан сурагчдыг Канадын COQUITLAM коллежид 1-2 жил бэлтгэлд суралцуулах, уг бэлтгэлийн шаардлагын түвшинг хангасан хүүхдүүдийг дээрхи коллеж дэлхийн шилдэг 100 сургуульд зуучлах, элссэн тохиолдолд төрөөс сургалтын төлбөрийг даах гэсэн циклээр явагдах ба уг төслийн эхний ээлжинд 31 багш, 450 сурагч хамрагдаж эхлээд байна. 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Монголын түүх, монгол хэл бичгийн олимпиадад 9-10-р ангийн 3000 гаруй сурагчид хамрагдсан ба Боловсролын үнэлгээний төвөөс аймгийн хэмжээнд математикийн хичээлээр гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулж байгаа 7 сургуулийн 412 сурагчаас түвшин тогтоох шалгалт, чанарын үнэлгээ, судалгаа хийх зорилгоор 5, 9, 12-р ангийн 100 сурагчаас монгол хэл, математик, байгаль шинжлэл, англи хэл, сонгох хичээлээр түүвэр шалгалт авах ажлыг зохион байгуулав.
Суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах, арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд 8-р сургуулийн биологи болон гадаад хэлний багш нар үзүүлэх хичээл зааж, физик, биологийн багш нарт байгалийн ухааны цөм хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн талаар 13 сургуулийн 50 багш нарт сургалт зохион байгуулав. 
Аймгийн хэмжээнд 8 цэцэрлэгийн 49 бүлэгт 84 камер суурилуулсан ба нийт цэцэрлэгүүдийн 32 хувь нь камержсан байна. 
Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт Хүүхэд хөгжлийн төв байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ба энэхүү төвд бүтэн, хагас өнчин, сурч боловсрох орчин нөхцлөөр тааруу айл өрхийн хүүхдүүдийг хамруулж байна.
Нийгмийн сайн сайхны төлөө болон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжин ажиллах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг Бриллиант клубтэй хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12-р ангийн сурагчдын дунд “100 охидын чуулган”-ыг зохион байгуулж, харилцаа хандлага, ёс суртахууны сэдвээр лекц уншиж санал бодлоо солилцлоо.  
Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар болон Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран “Нийгэмд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх зөвлөгөө өгөх арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон 21 багийн нийгмийн ажилтнуудыг хамруулав. Тус сумаас “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж 530 гаруй иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж, 200 гаруй иргэдийн өргөдөл санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжилсан байна. 
Жаргалант сумын өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй малчин, тариаланч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн санаачилгаар “Үйлдвэрлэгч эмэгтэйчүүдийн анхдугаар зөвлөгөөн”-ийг анх удаа зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд сумын 312 эмэгтэйчүүд оролцсон бөгөөд “Сумын эмэгтэйчүүдийн өнөөгийн байдал”, “Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд”, “Хүүхэд гэр бүл хамгаалал”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, төрөөс хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүд”, “Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” зэрэг сэдвээр илтгэл тавьж “Хийцгээе, Бүтээцгээе, Манлайлцгаая” уриалгыг гаргалаа
Боловсрол, соёлын газар, Орон нутгийн Музей, “Монголын үндэсний түүхийн музей”, “Эрдэнэт арт” галарейтай хамтран Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт буй “Айргийн гозгор”-оос олдсон үзвэрүүдээр үзэсгэлэн зохион байгууллаа.
Орхон аймгийн түүх дурсгал, байгаль орчин, хотын ерөнхий зураглалыг “Google street view” программанд албан ёсоор байрлуулах ажлыг “E tech” ХХК-иар гүйцэтгүүлcэн байна. Энэхүү программ ашиглалтанд орсноор аймгийн мэдээ, мэдээллийг дэлхийн дахинаа сурталчлах, аялал жуучлалыг  хөгжүүлэх боломжтой болох юм.
Хүүхдийн спортын Y их наадмын хүрээнд ширээний теннисний өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, эмч нарын баярт зориулсан волейболын тэмцээн, Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 94 жилийн ойд зориулсан Үндэсний бөхийн барилдаан, хийн буудлагын тэмцээн, хүчний гурван төрөлтийн аварга шалгаруулах тэмцээн зэрэг спортын арга хэмжээнүүдэд 560 гаруй тамирчид оролцов.
Эрүүл мэндийн чиглэлээр:
Гэр хорооллын иргэдэд эмнэлгийн үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор  Баян-Өндөр сумын Дэнж багт Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн Дотрын тасгийн салбар 40 ортой эмнэлгийг ашиглалтанд орууллаа. 
Орхон аймгийн эрүүл мэндийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны зөвлөлөөс Дэлхийн эмч нарын өдрийг угтан 250 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн дунд аймгийн Засаг даргын нэрэмжит онол практикийн бага хурлыг зохион байгуулж, “2012-2014 онд Орхон аймгийн БОЭТ-ийн Эмгэг судлалын тасагт оношлогдсон ургийн бүрхүүлийн үрэвсэлд хийсэн судалгаа”, “Орхон аймагт чөмөгт ясны хугарлыг чөмөгний голоор түгжээт хадаасаар эмчилсэн эмчилгээний үр дүн”, “Дутуу нярайн амьсгал хямралын хам шинжийн тохиолдолд хийсэн судалгаа” сэдэвт илтгэлүүд эхний байруудад шалгарлаа. Мөн “Эрүүл мэндийн судалгааны арга зүй”сэдвээр нийт 60 эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэнд  сургалт зохион байгуулав.
Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтны зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулж, 100 орчим удирдах ажилтан оролцон, өнгөрсөн оны хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн, энэ онд баримтлах бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, эрүүл мэндийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах  асуудлыг хэлэлцсэн. 
Бэлгийн замаар дамжих халдвар илрүүлэх идэвхитэй тандалт, үзлэг, эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт, “Халдвар бус өвчний эрсдэлийг бууруулах, эрүүл зөв хоололт, давсны хэрэглээг бууруулах” сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулав. 
3 сарын эхний байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагууд давхардсан тоогоор 80.1 мянган хүнд үзлэг хийснээс 31.7 хувийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт үзлэг 18.6 хувиар, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 17.8 хувиар буурчээ. Сэргийлэх тарилгад нийт хамрагдвал зохих хүний 99.1 хувь буюу 3.0 мянган хүн хамрагдаж, хамралт өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.1 пунктээр бага байна. Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 428 эх амаржжээ.
Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 
Орхон аймгийн харъяат гурван сая дахь иргэн, тэдний үе чацуутнаар тодорсон 11 хүүхэд, тэдний эцэг эхэд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, гурван сая дахь иргэнд 2 өрөө байрны эрхийн бичгийг гардуулав. 
Нэг ээлжиндээ 25 ахмад настан авах хүчин чадалтай Ахмадын амралт, сувилалын газрыг орон нутгийн төсвийн 15.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр эмийн бус эмчилгээ, чийрэгжүүлэлтийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр тохижууллаа. 
Орхон аймгийн хэмжээнд 2015 онд 884 өрхийн 4831 иргэнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдахаар болж, эдгээр өрхүүдэд амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны дахин үнэлгээ хийгдэж байна. Өмнөх онд 471 өрхийн 2801 иргэнд 21,1 сая төгрөгийн халамжийн сангаас олгосон байна. 
2015 онд 71222.6 сая төгрөгийг Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж орлого бүрдүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 9333,8 сая төгрөгийн орлого орсон байна.
Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран ажил олгогчдынхоо үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор аймгийн хэмжээнд Итгэлийн аяныг зохион байгуулж байгаа ба тус арга хэмжээний үр дүнд 16 ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 485574,2 мянган төгрөгийн өр төлбөрийн 83886,2 мянган төгрөгийн өр авлагыг барагдуулсан байна. Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэвэр нэмэгдүүлэх тухай 52-р тогтоолын дагуу аймгийн хэмжээнд тэтгэврийн даатгалын сангаас нийт 12538 тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн бөгөөд тэтгэврийн нэмэгдэлд 4197.3 сая төгрөг зарцуулсан байна.
Хөдөлмөрийн хэлтэс, “Каритас Чех” олон улсын байгууллагатай хамтран “Ногоон барилгын практик” сэдэвт сургалтыг барилгын компанийн инженер, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарыг хамруулан зохион байгууллаа. Энэхүү сургалт нь “Байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжих” төслийн хүрээнд явагдаж байгаа бөгөөд цахилгаан станцуудаас гарсан  хаягдлуудыг /хуурай үнс болон бусад үнс/ бетон хийцийн орцонд нэмснээр өртгийг бууруулж, дулаан хадгалалтыг чанарыг сайжруулж, байгальд хор хөнөөл учруулж байгаа хуурай үнсийг газарт булах, хөрсөн хучилт хийх нэмэлт зардлыг бууруулах боломжийг бий болгох ач  холбогдолтой юм. 
3 сарын эхний байдлаар аймгийн дүнгээр давхардсан тоогоор 27.1 мянган хүнд 8.6 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт олгосноос 1.8 мянган хүнд 412.2 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, 1.6 мянган хүнд 164.5 сая төгрөгийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 1.4 мянган хүнд 141.8 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж, 3.2 мянган ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 111.7 сая төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлт, хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилтээр 6.3 мянган хүнд 714.0 сая төгрөгийн тэтгэмж, хөнгөлөлт олгожээ. 
Өнгөрсөн оны мөн үеэс халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүн 2.0 хувиар, олгосон халамжийн хэмжээ 12.0 хувиар өссөн байна. 
Тайлант хугацаанд Хөдөлмөрийн хэлтэст 1590 хүн бүртгэлтэй байгаагийн 59.2 хувь нь эмэгтэйчүүд ба бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.3 хувиар буюу 161 хүнээр их байна.
 3 сарын эхний байдлаар нийт 184 хүн ажлын байртай болсны 34.8 хувь нь ХЭДС-аас зээл авч ажлын байр бий болгосон иргэд байна. Нийт бий болсон ажлын байрны 21.7 хувь нь боловсруулах үйлдвэрлэлд, 25.0 хувь нь худалдааны салбарт бий болсон нь дийлэнх хувийг эзэлж байгаа ба өмнөх оны мөн үеэс 31.4 хувиар их байна.
 
4. Хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд:
 
Мал өвөлжилтийн байдалтай газар дээр нь танилцах, хүн, мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор аймаг, сум, баг, холбогдох байгууллагын удирдах ажилтан, мал аж ахуйн мэргэжилтэн, малын эмч, хүний эмч зэрэг бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2 сумын хөдөөгийн багуудад ажиллаж байна. 
Энэ оны хаврын тариалалтанд зориулж “Алтан тошлой”, “Бүтлийн ундарга”, “Орхон тариа”, “Хантай баян”, “Сүмийн нуга”, “Чоймасий” ХХК-иуд нийт 744.5 тн сэлэнгэ, сэлэнгэ элит, дархан-136 сортын үрийг стандартын дагуу нөөцлөн хадгалсан байна. 
Аймгийн хэмжээнд хөрс боловсруулалтад ажиллах техникийн бэлэн байдал 65,9 хувьтай байгаа бөгөөд энэ жилийн хаврын тариалалтад дугуйт трактор 50, анжис 44, үр тарианы механик үрлүүр 32, төмс, хүнсний ногооны үрлүүр 8, борной 50, бул 8, өргөн холбоо 6, сэндэчлүүр 3, бүр төрлийн сийрүүлэгч 12, хүнсний ногооны бага оврын  иж бүрдэл трактор 1 бэлэн байна.
Одоогийн байдлаар манай аймагт 83 аж ахуйн нэгж, иргэн хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 71 нь хүнсний үйлдвэр, цех байна.   
Оны эхний өссөн дүнгээр аймгийн хэмжээнд дээд гурил 766.6тн, 1-р гурил 2836.7 тн, 2-р гурил 691.2 тн-ыг үйлдвэрлэж, хөх тариа 1300 тн, улаанбуудай 7546.75тн, хөх тариан гурил 500.2тн, дээд гурил 132.7тн, 1-р гурил 2517.3тн, 2-р гурил 1071.1тн-ы үлдэгдэл нөөцтэй байна. 
Аймгийн хэмжээнд 84.4 мянган га талбайтай бөгөөд хөдөө аж ахуйн газар нь 46.3 мянган га, үүнээс бэлчээр 39.5 мянган га, хадлангийн талбай нь 1400 га байна. Харин Жаргалант суманд эрчимжсэн мал аж ахуйн эрхлэхэд зориулсан 5400 га талбай, хадлангийн талбай нь 1400, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулд 71 мянган га тайлбайг тус тус ашиглаж байна.
Засгийн газрын 2014 оны 241 дүгээр тогтоолын дагуу аймаг сумын аюулгүйн нөөцөд 192 тонн өвс, 60 тонн тэжээл бэлтгэснээс 03 сарын 20-ны байдлаар 186 тонн өвс, 50 тонн тэжээл малчдад худалдан борлуулав. 
Аймгийн хэмжээнд энэ онд нийт 54,8 мянган эх мал төллөхөөс 3 дугаар сарын 26-ний байдлаар 3972 толгой эх мал төллөж, 3953 толгой төл мал эсэн мэнд бойжиж байгаа ба нийт төллөх малын 7.2 хувь нь төллөж байна.
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторид махан бүтээгдэхүүний 1 аж ахуйн нэгж, 10 иргэний 17 дээжид 44 үзүүлэлтээр Мал эмнэлэг ариун цэврийн стандарт шинжилгээ хийлээ.
 
5. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд:
 
Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран Үйлдвэржүүлэлтийн зураглалыг шинэчлэн боловсруулах, аймгийн брэнд бүтээгдэхүүн ба зах зээлийг тогтоох, орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг тодруулах зорилгоор “Үндэсний хэлэлцүүлэг” зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд, бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийг хамруулав.
Аж үйлдвэрийн салбарт 178.9 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, 178.1 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж, өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 19.1 хувиар өсч, борлуулалт 21.8 хувиар буурсан байна. Нийт бүтээгдэхүүний 99.9 хувь нь Баян-Өндөр суманд, 0.1 хувь Жаргалант суманд үйлдвэрлэгджээ. Өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт 2.5 дахин, цахилгаан дулааны үйлдвэрлэ- лийн салбарт 6.7%-иар өсч, уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарт 23.8 %-иар буурчээ.
Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлтийн 53.7 хувийг төмрийн үйлдвэрлэл, 20.4 хувийг хүнсний бүтээгдэхүүн, 19.9 хувийг ноосон нэхмэлийн үйлдвэрлэл, 2.0 хувийг төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл, 2.3 хувийг оѐдол, 1.1 хувийг машин тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл үйлдвэрлэл, 0.1 хувийг резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 0.2 хувийг хэвлэх үйлдвэрлэл, 0.1 хувийг хоѐрдогч түүхий эд бэлтгэл эзэлж байна. 
Хүнсний бүтээгдэхүүний нийт үйлдвэрлэлтийн 75.1 хувь нь гурил, тэжээлийн үйлдвэрлэлт, 11.2 хувь нь хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 10.2 хувь нь сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 3.2 хувь нь мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 0.3 хувь нь архи, 8 ундаа үйлдвэрлэлт байна. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний орлого 2.6 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 10.4 хувиар өссөн байна.
3 сарын эхний байдлаар тээврийн байгууллагууд 23.1 мян/тн ачаа тээвэрлэн, 8.2 сая.тн/км-ийн ачаа эргэлт, 0.9 сая зорчигч тээвэрлэн, 20.9 сая хүн/км–ийн зорчигч эргэлт хийж, тээврийн үйлчилгээнээс 2.6 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс ачаа эргэлт 2.2 дахин, орлого 45.0 хувиар, зорчигч эргэлт 4.8 хувиар өсчээ. Зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 509 такси, 153 микроавтобус, 34 автобус гарч тэдгээрт 909 хүн ажиллаж байна.
Их барилгын 5 аж ахуйн нэгж 2.7 тэрбум төгрөгийг барилга угсралт, их засварын ажлыг 12 обьектод хийж гүйцэтгэсний 30.9 хувь буюу 839.5 сая төгрөг нь их засварын ажил байна. Гүйцэтгэсэн ажлын дүнөнгөрсөн оны мөн үеэс  2.4 дахин өссөн нь өнгөрсөн  онд  дуусаагүй  үргэлжлэн хийгдэж байгаа ажлуудын гүйцэтгэлийн дүн  орсон нь нөлөөлж байна.
Онцгой байдлын Ерөнхий газраас манай аймгийн Онцгой байдлын газарт гал түймэр, осол аваарын үед хэрэглэдэг 52 метрийн өндөр буюу орон сууцны 16 давхарт хүрдэг өндрийн сунадаг шат бүхий автомашиныг дагалдах хэрэгслийн хамт гардуулан өглөө.
 Дэлхийн усны өдрийг угтаж Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаатай хамтран мэргэжлийн байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг, ерөнхий боловсролын сургуулиудын эко анги, клубын сурагчдад “Ус ба тогтвортой хөгжил” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан бөгөөд Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэс, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь стандарт, чанарын шаардлагыг бүрэн хангасан, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг "Найдвартай түнш"-ээр шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, зарим аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
 
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-10-11 3493
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 7 хоногийн мэдээ /2015.10.05-10.09/

Аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдөр “Намрын ногоон өдрүүд-2015” ...

2021-01-28 605
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх судалгаа/Худалдаа/

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн судалгаа/Худалдаа/ ...

2017-06-13 1854
ЭМЧ СУВИЛАГЧ НАРТ ХАБЭА-ЫН СТАНДАРТУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

Аймгийн ҮЭ-ийн Холбооноос хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн хүсэлтээр зохион байгуулсан ХАБЭА-н нийт ажилтны ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 650 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 650 Долоо хоногт
  • 21263 Сүүлийн сард
  • 6516649 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар