ТЕНДЕРИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

1. САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Баянцагаан баг, хуучин хорооны 3, 4, 5, 8, 9, 10-р гудамжинд явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-36
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Баянцагаан баг, хуучин хорооны 3, 4, 5, 8, 9, 10-р гудамжинд явган хүний зам”-ын ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
1. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно. 
2. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна. 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна
 
3. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ. 
4. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
2. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Бүрэн бүст баг, 15-р цэцэрлэгийн урд талын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-29 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Бүрэн бүст баг, 15-р цэцэрлэгийн урд талын явган хүний зам”-ын ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
1. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
2. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
3. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
4. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
3. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Эрдэнэ баг, 11, 12-р гудамж, 5-8-р гудамжны 12-р хэсгийн явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-34 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс : “Эрдэнэ баг, 11, 12-р гудамж, 5-8-р гудамжны 12-р хэсгийн явган хүний зам”-ын ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
5. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно. 
6. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна. 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна
 
7. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ. 
8. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
4. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр “Эрдэнэ баг, 5-8-р гудамжны 1-р хэсэг, 13-р гудамжны явган зам”-ын  ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-35 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Эрдэнэ баг, 5-8-р гудамжны 1-р хэсэг, 13-р гудамжны явган зам”-ын  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
9. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно. 
10. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна. 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна
 
11. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ. 
12. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
5. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Говил баг, 2-р сургуулийн урд талын явган зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-37
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс : “Говил баг, 2-р сургуулийн урд талын явган зам”-ын ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
13. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно. 
14. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна. 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна
 
15. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ. 
16. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
6. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Булаг баг, 24 дүгээр гудамжны харалдаа, 40-р гудамжны 
                                                         хойно явган хүний гүүрэн гарцууд” хийх ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-19 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Булаг баг, 24 дүгээр гудамжны харалдаа, 40-р гудамжны хойно явган хүний гүүрэн гарцууд” хийх ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
5. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
6. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
7. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
8. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
7. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
 
Тендер шалгаруулалтын нэр “Хүрэнбулаг баг, Багийн байрнаас Бялзуухай цэцэрлэгийн уулзвар хүртэл, 4-5-р байрны хажуу талын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-26 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Хүрэнбулаг баг, Багийн байрнаас Бялзуухай цэцэрлэгийн уулзвар хүртэл, 4-5-р байрны хажуу талын явган хүний зам”-ын  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
9. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
10. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
11. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
12. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
8. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Хүрэнбулаг баг, 4-6-р байрны ар талын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-27 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Хүрэнбулаг баг, 4-6-р байрны ар талын явган хүний зам”-ын ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
1. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
2. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
3. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
4. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 9. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Оюут баг, 8-р сургуулийн зүүн талаас "Отгонбилэг"-ийн гудамж, 8-р сургуулийн ар талын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-21 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
1. Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Оюут баг, 8-р сургуулийн зүүн талаас "Отгонбилэг"-ийн гудамж, 8-р сургуулийн ар талын явган хүний зам”-ын  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
3. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
4. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
5. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 10. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Оюут баг, дэгдээхэй цэцэрлэгийн урд талын явган хүний 
                                               зам, 2-2-р байрны урд талын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-22 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Оюут баг, дэгдээхэй цэцэрлэгийн урд талын явган хүний зам, 2-2-р байрны урд талын явган хүний зам”-ын  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
1. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
2. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна. 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна
 
3. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ. 
4. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 11. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Согоот баг, 4-р цэцэрлэгийн арын, 6-1-р байрны ар талын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-30 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Согоот баг, 4-р цэцэрлэгийн арын, 6-1-р байрны ар талын явган хүний зам”-ын  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
13. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
14. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
15. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
16. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
12. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Согоот баг, 6-13,18, 19-р байр хоорондын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-31 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Согоот баг, 6-13,18, 19-р байр хоорондын явган хүний зам”-ын  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
17. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
18. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
19. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
20. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 13. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Цагаан чулуут багийн 1-5-р гудамжинд явган хүний зам тавих” ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-32 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Цагаан чулуут багийн 1-5-р гудамжинд явган хүний зам тавих” ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
17. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно. 
18. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна. 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна
 
19. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ. 
20. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
14.  САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Цагаан чулуут багийн 5-12-р гудамжинд явган хүний зам тавих” ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-33 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Цагаан чулуут багийн 5-12-р гудамжинд явган хүний зам тавих” ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
21. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно. 
22. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна. 
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба  
 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна
 
23. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ. 
24. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 15. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих зорилгоор царгасын 5 га талбайг хаших”ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-06 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
1. Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих зорилгоор царгасын 5 га талбайг хаших”  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
2. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
3. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
4. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
5. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 16. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Урт булаг баг, 19, 20, 23-р байрны урд талын явган хүний зам”-ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-28 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Урт булаг баг, 19, 20, 23-р байрны урд талын явган хүний зам”-ын ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
21. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
22. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
23. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
24. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
17. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Уурхайчин баг, 3-9-р байрнаас 3-16-р байр хүртэлх явган хүний зам”- ын ажил 
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-24 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Уурхайчин баг, 3-9-р байрнаас 3-16-р байр хүртэлх явган хүний зам”-ын  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
25. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
26. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
27. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
28. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 18. САНАЛ АВАХ УРИЛГА
 
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Ногоон байгууламж бүхий амралтын талбай байгуулах” ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР/БӨ-15-А-05 
 
Огноо: 2015 оны 05-р сарын 11-ны өдөр
1. Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын ЗДТГ нь эрх бүхий иргэдийн бүлгээс “Ногоон байгууламж бүхий амралтын талбай байгуулах”  ажлыг гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
 
2. Үнийн саналын баримт бичигт тендер шалгаруулалтанд тавих шаардлага, ажлын даалгавар хавсаргасан болно.
 
3. Үнийн саналын баримт бичгийг хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 20,000 (хорин мянган) төгрөгөөр худалдан авна.
Тендерийн баримт бичгийн үнийг доорхи дансаар тушаана.
Төрийн сан 
Дансны дугаар: 210051009 
Хүлээн авагч: ХАААлба
 
 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 
4. Саналыг 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны 14.00 цагаас өмнө Орхон аймаг  Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын 201 тоот  өрөөнд ирүүлнэ.
 
5. Саналын нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15.00 цагт Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд нээнэ.
 
 
 
ОРХОН АЙМАГ БАЯН ӨНДӨР СУМ ЗДТГАЗАР
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН
201 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС: 70358140, 99237547
 
 
                                          
 
 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-03-02 1286
Тендерийн нээлт боллоо

Эрдэнэ баг. Баянталд 0.4кВ ЦДАШ барих

2016-04-11 1404
Тендерийн нээлт боллоо

"Эрдэнэт ус ДТС" ОНӨХК-д автовишк автомашин худалдан авах

2014-04-25 1310
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА-129

Огноо: 2014 оны 04-р сарын 24-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “Орон сууцны 4-16-р байрны 2, ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.212.116
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 39 Онлайн
  • 4135 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 4135 Долоо хоногт
  • 181329 Сүүлийн сард
  • 6220549 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар