Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн мэдээ 2015.05-11

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлууд:

Гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар эзэмших хүсэлт гаргасан 14 иргэний хүсэлт, гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар эзэмших эрх шилжүүлэх 2 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч Сумын Засаг даргын А/183 тоот захирамжаар газар эзэмшүүлэхээр шийдвэрллээ.Засаг даргын 146 тоот захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар эзэмшсэн 3 иргэнтэй  захирамжын дагуу  газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, газар эзэмшүүлэх гэрчилгээ олгож ажиллаа.

 - 2015 оны  нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагаар орох ёстой  цэргийн насны иргэдийн 95% хамруулав. 

  -Цэрэг татлагаас чөлөөлж өгөхийг хүссэн 64 иргэний хүсэлтийг барагдуулсан байна.

  - Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авахыг хүссэн 75 иргэн, ААН-ийн өргөдөл хүсэлтийг төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 38 иргэн, ААН-д 315,1 сая төгрөг олгохоор шийдвэрлэсэн байна.Сум хөгжүүлэх сангийн талаарх мэдээллийг иргэдэд өгөх зорилгоор Номин телевизийн “Асуулт асууя” нэвтрүүлэгт сум хөгжүүлэх сангийн нягтлан бодогч оролцож иргэдийн асуусан асуултад хариулт өгсөн байна. 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас өнгөрсөн 7 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн онцлох мэдээ:

“Нэг сая мод ургуулах” хөдөлгөөнийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Сумын ЗДТГ

Багийн ажлын алба багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийг хамруулан мод тарьж ургуулах ажлыг зохион байгууллаа.Тус ажилд Сумын ЗДТГ, 14 багийн 119 аж ахуй нэгж байгууллага, 662 иргэн 5 төрлийн 10787 мод бут тариалсан байна. 

    

Эзэнгүй дүүргийн хог, гэр хорооллын үерийн далан, сувгуудыг цэвэрлэх ажлыг Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран “Эзэнтэй Баян-Өндөр” төслийн хүрээнд 12 багийн нутаг дэвсгэрийн үерийн жалга, шуудуу, далан, сувгийг цэвэрлэх ажлыг багуудын ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 265 иргэд, оюутан залуусыг нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд санхүүжүүлэн 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрөөс эхлэн 2015 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж 34200 м2 талбайг цэвэрлэж 899 м3 хогийн төвлөрсөн цэгт  ачуулсан байна. 

   

- “Хүүхэд хамгааллын дэлхийн 7 хоног” аяны хүрээнд Сумын ЗДТГ, Багуудын ажлын алба, ЕБ Сургуулидын сурагчид, баг ажилчид, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүд уг үйл ажиллагаанд оролцож “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг “0” болгоё уриан дор амлалт өгөх ажлыг зохион байгуулсан байна. Тус арга хэмжээний хүрээнд сурагчид, эцэг эхчүүдийн дунд хүүхэд хамгаалын багийн мэдээлэл, Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн хүчирхийллийг мэдээлэх талаар сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан байна. 

    - Хүүхэд хамгааллын дэлхийн 7 хоног, Гэр бүлийг дэмжих жилийн хүрээнд аж ахуй нэгж байгууллага, багуудын дунд зохион байгуулсан арга хэмжээнд идэвх санаачилга гарган ажилласан аж ахуй нэгж байгууллага, багуудыг Хүүхэд гэр бүлийн хэлтсээс шагнаж урамшуулсан байна. 

    - "Хүүхдэд ээлтэй баг"-аар Говил, Цагаанчулуут, Уурхайчин багууд, "Хүүхдэд ээлтэй орчин байгуулсан байгууллага"-аар сум дундын 14 дүгээр шүүх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхийн холбоо, хүүхэд хамгааллын сайн үйлсийн төв Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг үр дүнтэй чиглүүлэн ажилласан Баянбулаг, Баянцагаан, Булаг багийн Засаг дарга нар, Уртын гол, Дэнж багийн нийгмийн ажилтнууд тодорч өргөмжлөл дурсгалын зүйлээр шагнуулсан. 

- Оюут багийн ажлын албанаас Монгол туркын хамтарсан сургууль, Энэрэл төв, 8 дугаар сургууль, МСҮТ-тэй хамтран “Зөв монгол хүүхэд бидний ирээдүй” сэдэвт хүүхдийн чуулганыг зохион байгууллаа.Чуулганд 110 хүүхэд хамрагдсан байна.Мөн Зэст, Булаг, Баян-булаг багийн ажлын албанаас хүүхдийн чуулганыг зохион байгуулсан байна.

    - Сумын Эгшиглэн, Баянцагаан, Баян-Өндөр соёлын төвүүдийн ном сан иргэдэд үйлчилж, бүжиг яруу найраг, шатар, даам, драмын дугуйлангууд батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулагдаж байна.Эгшиглэн соёлын төвөөс Гэр бүлийн өдрийг угтан “Аав ээж би” уралдаант танин мэдэхүйн тэмцээнийг 2 дугаар цэцэрлэг, Хөгжилтэй инээд цэцэрлэгийн суралцагч, эцэг эхчүүдийн дунд зохион байгуулсан байна.Мөн соёлын төвийн заланд “Хүнсний аюулгүй байдал хэрэглээ” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан байна.Тус хэлэлцүүлэгт багийн 30 иргэн хамрагдсан байна. Баянцагаан Соёлын төвөөс иргэдэд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулсан байна.

   
 
Сум, багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд
      МЭҮТ-гийн мэдээлэл:  
   - Нөөцийн мах 32 цэг салбараар худалдаалагдаж байна.Өнгөрсөн 7 хоногт  үхрийн мах 0,8тн, хонины мах 0,5тн, ямааны мах 3тн, нийт савласан мах 4,3тн, гулуузаар  үхрийн мах  2,4тн, хонины мах 1,2тн, ямааны 0,4тн нийт гулууз мах 4тн,  нийт нөөцийн мах 25,4тн худалдаалагдсан байна.
     Хууль зүйн чиглэлээр: 
    - Сумын Засаг даргын 17 захирамж, ЗДТГ-ын даргын 5 тушаалын хууль зүйн үндэслэлийг хянасан. 
   -Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгохыг хүссэн 2 иргэний материалыг хүлээн авч судлан багийн амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлсэн.
    - Хууль эрх зүйн зөвлөгөөг 4 иргэнд өгсөн.   
     Нийгмийн халамжийг чиглэлээр: 
-     Байнгын асаргааны тэтгэмж тогтоолгохыг 
хүссэн 7 иргэн, Рашаан сувиллын хөнгөлөлтөд хамрагдахыг хүссэн 47 иргэн, гэр хүссэн 2 иргэн, өрх толгойлсон эхийн тэтгэмж хүссэн өргөдлүүдийг судлан шийдвэрлэж НХҮХ-т хүргүүлсэн. 
     Бусад ажлын чиглэлээр: 
     - Эрдэнэ, Рашаант, Уртын гол багийн ажлын алба Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран өрхийг хөгжүүлэхээр сонгогдсон 5 өрхийн гишүүдэд “Хэрхэн хуримтлал бий болгох” “Амьдралд хэрхэн хүрэх вэ” сэдэвт сургалтыг мэдээлэл зохион байгууллаа.
- Рашаант багийн ажлын албанаас “Эмэгтэйчүүдийн нийгэмд оролцох оролцоо” сэдэвт Анхдугаар чуулганыг багийн эмэгтэйчүүдийн дунд зохион байгуулсан байна.
- Наран, Баянцагаан багийн ажлын албанаас багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ерөнхий боловсролын сургуулийн захиргаа, багийн цагдаагийн хэсэгтэй хамтран төгсөх ангийн сургачдын дунд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Эрдмийн баяр” сэдэвт эрх зүйн сургалт мэдээлэл, ярилцлага зохион байгуулсан байна.
-Эрдэнэ багийн ажлын албанаас Ялалтын 70 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан багийн ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлж уулзалт зохион байгуулсан байна. 
   
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2021-04-01 3258
ЭМГ: 10 ХҮНЭЭС КОРОНАВИРУСЫН ХАЛДВАР ИЛЭРЧ, ОРХОН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН ТОХИОЛДОЛ 120 БОЛЛОО

Өчигдөр /2021.03.31/ Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 262 хүний сорьцод PCR шинжилгээ хийхэд 10 хүнээс коронавирусийн ...

2021-04-10 4491
ДУГААР ИЛРҮҮЛЭГЧТЭЙ КАМЕР ТАВИХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг дарга С.Батжаргал Жаргалант, Баян-Өндөр сумдын иргэдтэй хийх цахим уулзалт өнөөдөр Бүрэнбүст, ...

2015-09-16 1516
“Эрдэнэт-Барилга-2015” ур чадварын тэмцээн болно.

Монгол Улсад барилгын салбар үүсэж хөгжсөний түүхт 90 жилийн ойг угтсан арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.144.55.253
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 1204 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13604 Долоо хоногт
  • 65595 Сүүлийн сард
  • 6432730 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар