ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН САЛБАР КОМИСС

Орхон аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын
Шалгалтын салбар комисс

2015.04.23                                                                                                                        Эрдэнэт хот

                                                                         ИЛТГЭХ ХУУДАС

 Төрийн жинхэнэ  албан тушаалд анх орох
иргэдээс авах  мэргэшлийн шалгалтын
дүнгийн тухай

    Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн  2013 оны  86 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”, Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах  мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн гаргах заавар”-ын  дагуу  2015 оны  04 сарын 23-ны өдөр   Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэдээс авах  мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулан явууллаа.

    1.Бүртгэл
    Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  нутгийн захиргааны  байгууллагын шалгалтын салбар комиссыг 5   хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан ба салбар комиссын дэргэд бүртгэлийн болон сорилын шалгалт, ярилцлагын гэсэн 3  ажлын хэсгийг томилон ажиллууллаа.
Бүртгэлийн ажлын хэсэг 2015 оны 04 сарын 20,21 -ны өдрүүдэд  мэргэшлийн шалгалтанд орохыг хүссэн  иргэдийн бүртгэлийг хийсэн ба зарлагдсан 5 ажлын байрны 13  иргэн бүртгүүлсэн.

Нийт зарласан ажлын байрны тоо

5

 

Бүртгүүлсэн иргэдийн тоо

13

 

Хүн бүртгүүлээгүй ажлын байрны тоо, ажлын байрны нэр /тайлбар/

2

 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч эмч, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, лаборторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд тус тус хүн бүртгүүлээгүй.

    2.Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны сургалтын танхимд  ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох   шалгалтыг 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10 цагаас эхэлсэн.
   Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад 12 иргэн орсон ба 7 иргэн 36 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн байна.    Шалгалтын явцад ямар нэгэн хүндрэл  гараагүй болно. 1 иргэн мэргэшлийн шалгалтад ирээгүй.

    3.Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөх ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт

Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн 7 иргэн шалгалтад  орсон ба 6 иргэн 9 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн. Шалгалтын явцад ямар нэгэн хүндрэл  гараагүй болно.

   4.Мэдээллийн технологийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөх ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн 6 иргэнээс дээрх шалгалтыг авлаа.Ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл гараагүй болно.     
               
   5.Мэдлэг хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт

Мэдлэг хандлага, зан үйлийг тодорхойлох комисс  дээрх 6 иргэнтэй ганцаарчилсан хэлбэрээр ярилцлага зохион байгуулсан ба дүнг тухайн үед нь танилцуулан гарын үсэг зуран баталгаажуулсан.

    Шалгалтын салбар комисс нь  шалгалтын дүнг хуралдаанаараа хэлэлцэн шалгалтанд 60 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 6 иргэнийг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгүүлэх, “Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр оноо авсан нэр бүхий 2 иргэнийг  өрсөлдсөн албан тушаалд нь томилуулах саналыг шалгалтын  төв комисст хүргүүлэхээр санал нэгтэй шийдвэрлэв.   
   
   6.Дүгнэлт

2015 оны 04 сарын 23-ны өдөр зохион байгуулагдсан  Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход  мэргэшлийн шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж холбогдох  журам, үнэлгээний зааврын дагуу графикт хугацаанд амжилттай  явагдлаа.
  Төрийн жинхэнэ албаны 5 орон тоо зарлагдсанаас 3 орон тоонд 13 иргэн бүртгүүлсэн ба  шалгалтын эцсийн дүн гарахад 2 орон тоонд 6 иргэн тэнцсэн байна.   
  Төрийн жинхэнэ  албаны мэргэшлийн шалгалтын  үеэр болон  бэлтгэл ажилтай холбоотой ямар нэгэн зөрчил дутагдал гараагүй.
  Мөн түүнчлэн төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын  үйл явцыг  сонирхсон этгээдэд  дэлгэцээр ажиглан харах боломжийг бүрдүүлж  үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллалаа.
   

                                                       КОМИССЫН ДАРГА                    Б.ДАВААЗУЛ
       
                                                НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА            Ч.БАЯНЖАРГАЛ

 

2014 ОНЫ 11 САРЫН 27-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУРААМЖИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ
 

Хураамжийн дүн 6000 төгрөг х 13 иргэн= 78000 төгрөг

д/д

Зардлын нэр

Тоо хэмжээ

Нэгж үнэ /төгрөгөөр/

Нийт үнэ /төгрөгөөр/

1

Шалгалтын салбар комиссын үдийн хоол

 

6

6416.6

38500

2

Утасны зардал /Ажлын хэсгийн  гишүүд/

 

2

19750

39500

 

БҮГД

 

 

 

78000

 

Холбоотой мэдээлэл

2019-01-15 4778
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДААС ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД ТӨЛӨӨЛӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 68 дугаар зүйлд заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнд ...

2017-09-29 1170
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 264

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 13 Онлайн
  • 732 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 732 Долоо хоногт
  • 21345 Сүүлийн сард
  • 6516731 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар