Хууль зүйн хэлтсийн 7 хоногийн ажлын мэдээ /2015.02.09-13/

- Гэр бүл хүчирхийллийн улмаас хохирогчийг хамгаалах байрны үйл ажиллагааны чиглэлээр Цагдаагийн газрын хүүхдийн албаны ажилтнуудад танилцуулж, хамтран ажиллах талаар санал солилцож, 2014 онд тус байранд үйлчлүүлсэн иргэдээс 60 эмэгтэйг сонгож “Давхар бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулая” төслийг Эрдэнэт-Сороптимист ТББ-тай хамтран сургалт явуулахаар төлөвлөв.
  Тус байранд одоогийн байдлаар 15 иргэн үйлчлүүлсэн байна.
- Аймгийн Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн.
- Улсын Их хурлын Тамгын Газрын Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах албанаас зохион байгуулсан цахим хуралд хэлтсийн ажилтан оролцлоо.
- Малчин багийг Жаргалант суманд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан хариуцах малын тоо, газар зүйн байршлын чиглэл, хуваарилалт тогтоох ажлын хэсгийн уулзалтад хэлтсийн ажилтан оролцлоо.
- Хууль зүйн хэлтэст 2015 оны 01 дүгээр сарын 10-аас 2015 оны 02 дугаар сарын 13-ны хугацаанд Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэст хандаж гаргасан өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдлын талаар хэлэлцэж, санал солилцон, цаашид анхаарч ажиллах зүйлсийн талаар ярилцав. 
- Хууль зүйн яам, Хууль сахиулахын Их сургуулийн Удирдлагын сургуулийн хамтарсан 21 аймгийн Хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлага, ахлах ажилтан нарыг мэргэшүүлэх цахим сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөт ажлын хуваарийн дагуу хэлтсийн дарга, ажилтан оролцлоо.
- Аймгийн хэмжээнд Нийтийн тээврийн хууль бус үйлчилгээтэй холбоотой “нийтийн тээврийн албан ёсны зөвшөөрөлгүй хууль бус нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхгүй байх” тухай анхааруулгыг телевизүүдээр иргэдэд хүргэв.
- Үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг гаргаж Хяналт шинжилгээний тасагт хүргүүлэв.
- ЗДТГ-н албан хаагчдын Мөнгөн өвөл цасны баярын арга хэмжээ амжилттай зохион байгууллаа.
- Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах 70353511 утсанд ирсэн өргөдлийг судалж тухай бүрт нь шийдвэрлэж болох өргөдлийг түргэн шуурхай хариу өгч, судлах шаардлагатайг судлан  ажиллаж байна.
- Шүүхийн шатанд  захиргааны 6 хэрэг байна. Шаардлагатай нотлох баримтыг гаргаж өгөх ажлыг тухай бүрт нь шуурхай зохион байгуулж ажиллаж байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар: Тус албаны  Хорих 437 дугаар ангид 2015 оны 02 сарын 13-ны өдрийн байдлаар хорих ангид 143 ялтан, баривчлах ял эдлүүлэх байранд баривчлах ялтай 7 нийт 150  ялтантай байна.
Хорих байранд :  Нийт 56  хоригдогчидтой байна.
Үүнээс  эмэгтэй-4, хүүхэд 1, эрэгтэй 51,  шүүхээс таслагдсан эрэгтэй 26, таслагдсан эмэгтэй 1, таслагдсан хүүхэд 0 нийт таслагдсан 27, мөрдөн байцаах тасагт сэжигтнээр шалгагдаж байгаа 29 хоригдогчидтой байна.
Хорих ангид: Жирийн дэглэмд 143 ялтан.
Баривчлах ял эдлүүлэх байранд: Баривчлах ялтай 7 ялтан байна.

Шүүхийн шинжилгээний алба:
Хэргийн газрын үзлэг-4, хэргийн газраас бэхжүүлж авсан ул мөр-4, Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хийгдсэн үзлэг, ажиллагаа-29, гэрэл зураг-64, шүүх эмнэлгийн шинжилгээ-6, лабораторын шинжилгээ-5, криминалистикийн шинжилгээ-4, Задлан шинжилгээ-1, сангийн бүрдүүлэлт-18 мэдээллийг оруулсан байна.
   
Цагдаагийн газраас: нийт 282 өргөдөл хүлээн авснаас Гэмт хэргийн шинжтэй 44 мэдээлэл  бүртгэгдсэнээс жижүүрийн шуурхай албанд 6 Гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Үүнээс Хулгай-3, Дээрэм-1, Золгүй учрал-1, Галын хэрэг-1 хэргүүд тус тус бүртгэгдсэн байна. Нийт 122 хүн эрүүлжүүлэгдэж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил 40-г илрүүлж,  архидан согтуурч биеэ авч явах чадваргүй болсон 52 хүнийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна.
Нийт 3 хэрэг нөхөн илрүүлсэн байна. Үүнд:
2015/01/21-22-нд ш/шөнө Эрдэнэ багт о/суух иргэн Т-ийн байшингаас 32"-ийн зурагт алдагдсан 201514000057 тоот хэргийг Нарлаг дэнжид о/суух Д.Болдсайхан гэгч үйлдсэнийг,
2014/01/12-13-нд ш/шөнө Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт 8 машины эд зүйлийг эвдэж, сүйтгэсэн 201514000062 тоот хэргийг Хүрэнбулаг багт о/суух Д.Анхбаяр, Дэнж багт о/суух М.Мөнхирээдүй нар бүлэглэн үйлдсэнийг,
2014/10/30-ны өдөр Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт 8 машинаас эд зүйл хулгайлсан 201514000043 тоот хэргийг А.Билэгт, С.Болдсайхан, Д.Мэргэнбэ нэр бүлэглэн үйлдсэнийг тус тус илрүүлэн шалгаж байна. Мөн 2015/02/10-ны өдөр Баянцагаан багт байрлах ШТС-ын ажилчдыг зодож дээрэмдсэн хэргийн холбогдогч нарыг шуурхай эрэн сурвалжилж Дархан хотоос барьж ирэн шалгаж байна.
Мөн түүнчлэн Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэс болон Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах газраас улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байсан Доржийн Баасансүрэнг Орхон аймгаас
Хан уул дүүргийн цагдаагийн хэлэс, Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэс болон тус цагдаагийн газраас улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байсан Наранцогтын Нэргүйцоохорыг Улаанбаатар хотоос тус тус олж баривчлан холбогдох албанд хүлээлгэн өгсөн.
Мөн Цагдаагийн газраас Татварын албатай хамтран хуурамч, чанарын шаардлага хангаагүй, татвар төлөөгүй архи, согтууруулах ундааг олж, илрүүлэх зорилгоор "Акци" нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж согтууруулах ундаа зарж борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг цэгүүдийг шалган ажиллаж байгаа ба тайлангийн хугацаанд 60ш архи хураан авч шалгаж байна.
"Сар шинийн баяр" болж байгаатай холбогдуулан НХЖХТасгаас "Халаас", "Сар шинэ" НАХэмжээнүүдийг зах, худалдааны төвүүдэд зохион байгуулж, эргүүл, шалгалт хийж, сэрэмжлүүлэг тараан ажиллаж байна.
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа О.Нандинцэцэгийг тогтмол цагдаагийн 1 алба хаагч харгалзан хонож байна.

Архивын тасаг:
1.  19  иргэнд лавлагаа, хуулбар гаргаж үйлчлэв.
    2. Архивч-операторчид 11 хадгаламжийн нэгжийн 2993 гаруй  хуудас баримтанд тодорхойлон бичилт хийж, програмд холбов.   
3. 7 дугаар хорооллын 11 дүгээр байр, Их залуу багийн 640 хүүхдийн сургуулийн барилга хүлээж авах улсын комиссод ажиллаа.
     4.Хоёр ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг баталгаажуулж, АЕГ-т хүргүүллээ.
    5. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг угтаж, байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлыг шалгах аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шалгалтын хуваарь, графикийн төслийг боловсруулж  болгов.

Улсын бүртгэлийн хэлтэс:
Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:
Гадаад паспортын сунгалт 52-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 24 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:
    Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 167 насанд хүрсэн иргэн, 46 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 46 насанд хүрсэн иргэн, 14 хүүхэд, шилжин явсан 51 насанд хүрсэн иргэн, 16 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.
Архивын лавлагаа:
Хууль хяналтын байгууллагад 22, иргэнд 237 нийт 259 лавлагаа олголоо.
Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:
    Төрөлтийн бүртгэл 37, эцэг тогтоолтын бүртгэл 14, үрчлэлт 2, овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл 5,  гэрлэлтийн бүртгэл 8, гэрлэлт цуцлалт 6, нас баралтын бүртгэл 16 нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 88 бүртгэл хийсэн.
Төрөлтийн дахин 10, гэрлэлтийн дахин 1 нийт 11 бүртгэл.

Тахарын алба:

1. Захиргаа удирдлагын чиглэлээр:
“Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хууль”, “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-т тусгах саналуудыг Тахарын Ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт хүргүүлэв.
7 дугаар тойргийн Тахарын албаны хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх, эрэн сурвалжлалт хийж байгаа чиглэл маршрутын тооцоог гаргаж, Санхүү хангалт үйлчилгээний газарт хүргүүлэв.
Орхон аймгийн Аудитын газарт шалгуулж дууссан. Шалгалтын дүнд зөрчилгүй дутагдал гараагүй.
2. Шүүх, Шүүхийн барилга байгууламжийн хамгаалалтын чиглэлээр:
Шүүхийн 2 байранд 24 цагийн харуул хамгаалалтыг тасралтгүй зохион байгуулсан. Шүүхийн байранд нийт  224 иргэнийг хууль журмын дагуу шалган  нэвтрүүлсэн байна. 
3. Шүүх хуралдааны дэг сахиулах чиглэлээр:
Тойргийн хэмжээнд эрүүгийн 19, иргэний 28, захиргаа 1 нийт 45 шүүх хурал явагдаж, дэг журам сахиулах ажиллагаа явуулсан. Хуралд оролцогчдын тоо 261 хүч нэмэгдүүлсэн шүүх хурал болоогүй болно. Журам сахиулах ажиллагааны үед зөрчил дутагдал гараагүй.
4. Хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх чиглэлээр:
Цагдан хорих байрнаас шүүхэд 7, шүүхээс цагдан хорих байранд 8 яллагдагч, хуяглан хүргэх ажиллагаа явуулсан.  Хуяглан хүргэх ажиллагаад 2 машин 70 км явсан байна.
Шүүгчийн албадан ирүүлэх 2 захирамж ирсний дагуу өмнөх 1 үлдэгдэлтэй, нийт 3 иргэний хариуцагчийг албадан ирүүлж, шүүгчийн туслахад хүлээлгэж өгсөн. Нийт 30 км явсан байна.
Эрэн сурвалжлах чиглэлээр: 5 иргэний хариуцагчийг эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулж, хаягийг тогтоож, шүүгчийн туслахад хүлээлгэж өгсөн. 

Холбоотой мэдээлэл

2018-12-20 1514
"БАГШ" ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 5 СУРГУУЛЬ ШИНЭЭР КАБИНЕТТАЙ БОЛЛОО

Биологийн туршилтат хичээлд ашиглах 32 нэр төрлийн 160 гаруй техник, хэрэглэгдэхүүн....

2014-10-15 1567
Жаргалант суманд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын тaйлан

Сумын төвийн орон сууцны 3,4,5,11р байрнуудын ногоон байгууламжийг Хайрхан иргэдийн бүлэг 16 сая төгрөг 2,8,16,12,13,14,6,7,10р ...

2017-06-14 2624
ӨНГӨРСӨН ОНД МАНАЙ АЙМГИЙН 700 ИРГЭН ЦУСАА ХАНДИВЛАЖЭЭ

Өнөөдөр буюу 6-р сарын 14-нд “Дэлхийн цусны донорын өдөр” тохиож байна.

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.253.192
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 345 Өнөөдөр
  • 3039 Өчигдөр
  • 6470 Долоо хоногт
  • 100054 Сүүлийн сард
  • 6358030 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1026

Facebook

Цаг агаар