Баян-Өндөр сумын долоо хоногийн мэдээ /2015.01.26-30/

- Засаг даргын захирамжаар газар эзэмшсэн 13 иргэнтэй гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгож улсын бүртгэлд бүртгэлээ. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн 30 иргэний өргөдлийг хүсэлтийн хүлээн авч шийдвэрлэсэн.
-  Багуудын Засаг дарга нар 2014 оны ажлын тайлангаа 01 дүгээр сарын 21-23 –ны өдрүүдэд Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж зөвлөмж өгч, 01 дүгээр сарын 31-ны өдөр багийн Засаг даргын, цагдаагийн хэсэг, эрүүл мэндийн төвүүд үйл ажиллагааны тайланг багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн нийт 21 багийн Засаг дарга нар хангалттай үнэлгээ авсан байна..
- Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Хар тамхи, мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах” сэдэвт сургалтад хэсгийн ахлагчид хамрууллаа.
- Сумын ЗДТГ-аас гаргасан удирдамжийн дагуу МХГ, ЦГ-ын хэв журмын тасагтай хамтран Худалдаа үйлчилгээ, нийтийн хоолны цэг салбаруудад  тамхины  хяналтын хуулийн хэрэгжилтийг шалгахад тамхины зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан Зэст, Уурхайчин багийн нутагт байрлах 3 ТҮЦ тамхи худалдаалж байсан зөрчлийг илрүүлж арга хэмжээ тооцож, тусгай зөвшөөрөлтэй боловч хугацаа нь дууссан сунгуулаагүй зөрчилтэй 7 цэг салбар, Согоот багийн Пирамид төвийн  урд гар дээрээс хууль бусаар тамхи худалдаалж байсан иргэний 4 хайрцаг тамхи хурааж торгуулийн арга хэмжээ авч зөрчлийн талаар холбогдох байгууллагад мэдэгдсэн.
-    Сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа” уулзалтад 24 төрийн бус байгууллага, 6 төрийн байгууллага оролцлоо.Тус арга хэмжээний хүрээнд 2014 онд хамтын ажиллагааны хүрээнд нийгмийн үйлчилгээний чиглэлээр хамтран хэрэгжүүлсэн онцлох ажлуудын тайлан, 2015 онд Баян-Өндөр сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан арга хэмжээний хүрээнд хамтран ажиллах чиглэлийг танилцуулан оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн хамтран ажиллах саналыг хэлэлцэн ажиллалаа. Нэгдсэн төлөвлөгөөнд нийт 16 байгууллагаас 50 гаруй хамтран ажиллах ажил, үйлчилгээ тусгагдсан.
    Нийгмийн халамжийн чиглэлээр нийт 31 өргөдөл ирснээс 17 өргөдлийг хуулийн хугацаанд дараах байдлаар шийдвэрлэлээ.Үүнд: Асаргаа тогтоолгохыг хүссэн 4 ахмад настан, 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, рашаан сувиллын хөнгөлөлтөд хамрагдахыг хүссэн  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 1 ахмад настан 1, тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн 2, гэнэтийн аюул ослоос болж орон гэргүй болсон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тусламж хүссэн 1 иргэн,  өрх толгойлсон эхийн тэтгэмжинд хамрагдахыг хүссэн 3 иргэний өргөдлийг хүлээн авч судлан холбогдох материалыг бүрдүүлэн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст уламжилсан.
-    Уртбулаг багийн ажлын албанаас санаачилан нь хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон  өнгөрүүлэх зорилгоор 5-17-р байрны урд мөсөн  гулгуурын талбай байгуулан ажиллуулж эхлээд байна.
-    Согоот багийн ажлын алба нь 4-р цэцэрлэгийн багш нарын дунд Монгол бичгийн анхан шатны сургалтыг зохион байгуулсан байна.
-    Дэнж, Наран, Рашаант багийн ажлын алба “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” аяны хүрээнд Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран багийн иргэдийн дунд  “Хувь хүний соёл”, “Хэрхэн амжилтанд хүрэх вэ?  сургалт зохион байгуулсан байна.
-    Рашаант багийн ажлын албанаас “Ажлын гараа,  амжилтын эхлэл” сэдэвт сургалт семинарыг ДЗОУБ, ХХГБХ, “Үйлс бадрах” ӨЭМТ, Цагдаагийн хэсэг, Капитал банк, Наран цогцолбор сургуулийн захиргаатай хамтран зохион байгуулж тус сургалтад багийн 75 иргэнийг хамрууллаа.
-    Наран багийн ажлын албанаас “Угийн бичгээ  хөтөлцгөөе” уриалга гарган ажиллаж багийн иргэдийг хэсэгчлэн сургалт зохион байгуулж эхлээд байна.
-    Баянцагаан багийн ажлын алба нь Уулын баяжуулах үйлдвэртэй хамтын ажиллагааны хүрээнд багийн  нутаг дэвсгэрийн үерийн жалгын эвдэрсэн хэсгийг тэгшлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.Мөн Төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор Баянцагаан багийн мэдээлэл гэсэн групп хуудас нээж иргэдэд үйлчилж эхлээд байна.
-    Говил багийн ажлын алба "Бэрэн метал" ХХК,  аймгийн байгаль орчны зөвлөлтэй хамтран “Агаарын бохирдол, очны эрүүл ахуй” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хэлэлцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.
-    Уурхайчин багийн ажлын алба нь “Авьяас хөгжлийн төв”  ТББ-тай хамтран Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 11 цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд сэтгэхүй хөгжүүлэх тэмцээн зохион байгуулж урамшуулсан байна.мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 7 хоног бүрийн мягмар гараг, сарын бүрийн 15-ны өдрүүдэд аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна.
-    Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид Чанарын  удирдлагын сертификат авсан талаар, Нийгэмд халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг ТББ-уудын уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж буй талаар тус бүр 4 телевиз, 3 сайтад, сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл, Нохой муурын төслийн багийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээг 4 телевизэд,  мэдээлэл өгсөн байна.
-    Багуудын тайлангийн ИНХ-ын товыг үгэн зар  хэлбэрээр 5 телевизэд, үйл явцын талаарх мэдээллийг гэрээт телевизүүдээр мэдээлэл өгсөн.
-  Сар шинийн баярыг угтаж зохион байгуулагдаж  буй мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний өргөтгөсөн худалдаанд Хүнсний тухай, ариун цэврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаад МЭҮТ-аас хяналт шалгалтыг зохион байгуулж ажиллалаа.Тус худалдаагаар мах-9.940 кг, Цагаан идээ 295 кг худалдан борлуулсан байна.
-    Сумын ЗДТГ, Багийн ажлын албаны албан хаагчдын  чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Эрүүл агаар эм” арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулсан байна.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2018-01-03 9729
АЖЛЫН БАЙРАНД ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ДЭМЖИХ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЬЕ

Жилийн 12 дугаар сараас дараа оны 1-4 дүгээр саруудад томуу, томуу төст өвчнөөр өвчлөх өндөр эрсдэлтэй ...

2015-01-30 1743
Mon-2301 төсөл хэрэгжиж эхэллээ

Аймгийн зүгээс гэр хорооллын иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 2013,2014 онд гэрэлтүүлэг, ...

2014-04-09 2110
Орхон аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, “Ариун хэлхээ” ТББ хамтран сургалт зохион байгууллаа

Орхон аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Орхон аймаг дахь ажилтан, ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 96

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 86

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 28

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 57

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 41

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 51

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 312

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 85

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 60

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 895

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 313

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 312

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 154

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 134

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 96

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 86

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 85

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 79

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.243.21
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 724 Өнөөдөр
  • 2763 Өчигдөр
  • 724 Долоо хоногт
  • 69636 Сүүлийн сард
  • 6327612 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар