Боловсролын газрын долоо хоногийн ажлын мэдээ /2015.01.05-10/

 

1.    БШУЯ-ы сайдын 01 дүгээр албан даалгавар, БШУЯ-ы Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны А/330 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааны туршлага солилцох аймгийн зөвлөгөөнийг “Хичээл-судалгаа-хөгжил” сэдвийн дор бага суурь боловсролын судлагдахууны багш нар, захирал, сургалтын менежерүүдийн дунд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр сайн арга зүй бүхий 9 багшийн судалгаат хичээл зохион байгуулж  хэлэлцүүлэг хийлээ.Мөн бага ангийн цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн багууд ажлын тайлан тавьж харилцан туршлага солилцлоо.Зөвлөгөөнд 200 гаруй багш, удирдах ажилтан оролцлоо.Ирэх хичээлийн жилээс суурь боловсролын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан  багш нарын арга зүй технологийг шинэчлэх, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааг бэлтгэл, төлөвлөлт, ажиглалт, хэлэлцүүлэг, мэргэжлийн зөвлөгөө, судалгаа, хамтын ажиллагаанд үндэслэн зохион байгуулж чанарыг сайжруулах чиглэлээр хэлэлцэж зөвлөмж гаргалаа.
2.    БСШУЯ-ны сайдын 2015 оны А/02 дугаар тушаалаар сурагчдын 2,3-р улирлын амралтын хугацаанд өөрчлөлт орж  1-12-р ангийн  сурагчдын 2-р улирлын амралт 1 сарын 11-ээс эхлээд бага ангийн сурагчдын 3-р улирлын хичээл 2 сарын 2-нд, дунд ангийн хичээл  1 сарын 26-нд, ахлах ангийн хичээл  1 сарын 19-нд орохоор зохицуулагдсан.
3.    “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд Аймгийн ЗДТГ, ИТХ, орон нутгийн хөрөнгөөр ЕБС-удад 22491500  төгрөгийн 1514 ширхэг номыг олголоо. Номыг сургуулиудын багш, номын санчдын шаардлагатай номын судалгаан дээр үндэслэн жагсаалтыг гаргасан. Ном олгох тендерийг харьцуулалтын аргаар сонгон шалгаруулсан ба сонгон шалгаруулалтад “Билэг” номын дэлгүүр шалгарч, жагсаалтын дагуу ном нийлүүлж байна.
4.    5 иргэнд боловсролын бичиг баримт нөхөн олголоо.
5.    Дүрэмт хувцасны хангалтын 2014 оны 10,12 сарын мэдээг харьцуулан шинжилгээ хийж, дүгнэлтийг ЕБС-дад мейлээр явуулсан.
6.    МХ-УЗ- ын багш нарын ЗАН- ийн ахлагчдын ажил төрлийн цуглаан хийж, ТТШ, Масс олимпиадыг зохион байгуулах төлөвлөгөөг танилцуулав.
7.    Тусгал” телевизтэй хамтран “Миний амьдрал- Миний гарт” төслийн хүрээнд зохион байгуулж явуулж буй Монгол хэл, бичгийн TV хичээлийг бэлтгэж, хуваарийн дагуу бичүүлэн, нийтэд хүргэлээ.
8.    Рашаант багийн нутагт байрлах  өрхийн эмнэлэг байсан  байранд “Бяцхан эрдэм” хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх  тухай зөвшөөрөл хүссэн иргэн Оюунчимэгт Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-д заасан баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн байсан тул  БГ-ын даргын 2014.12.24- ны өдрийн 547 тоот албан бичиг гарсан. Гэвч байгууллагын үйл ажиллагаатай 2015 оны 01 сарын 05-ны өдөр  газар дээр нь  очиж танилцахад хүүхэд харах төвийн үйл ажиллагааг 2014 оны 12 сарын 05-наас эхлэн ажиллуулж эхэлсэн ба одоогоор 4 хүүхэд суралцаж байна.Тус хүүхэд харах төвийн үйлчилгээг эхлүүлээд 1 сар гаруй хугацаа өнгөрсөн ч тус байгууллагын  хүүхэд, багш, ажилтны сургалтын орчин,хүүхдийн хоол хүнс хийх, бэлтгэх, нийлүүлэх, эрүүл ахуй,ариун цэвэр,аюулгүй байдлын стандарт, норм, нормативыг бүрдүүлж ажиллахаар хугацаатай даалгавар өгөх шаардлагатай гэж үзээд БГ-ын даргад энэ тухай зурган мэдээ гарган танилцуулав. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 08 дугаар сарын 03-ний өдрийн 353 дугаар тушаалын  2 дугаар зүйлийн 2.12-т  заасны дагуу тус төвийг   сургалтын орчны тохижилт,шаардлага,стандарт хангагдаагүй  байгаа тул мэргэжлийн зохих  байгууллагуудаар дүгнэлт гаргуулж хүүхэд харах үйлчилгээний шаардлага,стандартыг хангах хүртэл  үйл ажиллагааг “түр зогсоох”-оор  БГ-ын даргын 2015.01.05. 04 тоот албан даалгавар гаргуулав.
 9.    Орхон аймгийн Баян-өндөр сумын Бүрэнбүст багийн 5-12-41 тоот өөрийн байранд шинээр “Энхжин” цэцэрлэг нээн ажиллуулахаар манай газарт ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу  Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 21 дүгээр зүйл, БСШУ-ны сайдын 2010 оны 08 дугаар сарын 03-ний өдрийн 353 дугаар тушаалын  2 дугаар зүйлийн 2.12 дугаар заалтуудыг үндэслэн   сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрлийн баримт бичигт тавигдах шаардлагуудыг нягтлан үзлээ. Бага насны хүүхдэд сургалт,үйл ажиллагаа явуулах сургалтын орчин нөхцөлтэй газар дээр нь очиж танилцан, баримт бичиг бүрдүүлэлт дутуу байгаа тул бүрдүүлж ирэх хугацаа өгөн буцаав.
10.    Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн 11-р цэцэрлэгийн эрхлэгч М.Батцэцэг нь өөрийн хүсэлтээр чөлөөтэй байх үеэр эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалт явуулах хүртлэх хугацаанд арга зүйч  Д.Эрдэнэчимэгийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллуулах тухай материалыг бүрдүүлэн Орхон аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлэв.
11.    БСШУЯ-ны стратеги,бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн Ж.Нарантуяагаас ирүүлсэн “Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөр”, түүнийг дагалдах “Хүүхдийн хөгжлийг үнэлэх ажиглалтын хуудас” /2/, “Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж” болон холбогдох албан бичгийг татан авч БГ-ын сайтаар дамжуулан цэцэрлэгүүдэд хүргэсэн.
12.    01 сарын 07-ны өдөр 25 цэцэрлэгийн эмчид БГ-ын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан “Гал тогоо-тогоочийн хөдөлмөр” сэдэвт ТВ-ийн цуврал хичээл явуулах ажлыг хэрэгжүүлэх талаар болон,цэцэрлэгт ажилладаг мэргэжлийн тогоочийн зүгээс хүүхдэд зориулсан хоол хүнсийг гэрийн нөхцөлд хийх арга,эцэг эхчүүдэд  сурталчилах  талаар мэдээлэл өгөв.
13.    2015 оны 01 дүгээр сарын 9-10-ны өдрүүдэд Аймгийн ЗДТГ-ын иргэний танхимд болж буй Улаанбаатар хотын “Марал-Элч сан”-аас зохион байгуулж байгаа “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангах үйл явцад мониторинг хийх” төслийн хүрээнд хийж буй сургалтад хамрагдав.
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2020-02-18 2952
ОРХОН АЙМАГ, “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”-ИЙН 2019 ОНЫ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДҮГНЭЛЭЭ

2019 онд Орхон аймаг, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ хамтран хэрэгжүүлсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилтээ талууд 90.7 ...

2014-02-17 1507
"Нийтийн зар мэдээний журам"-ыг хэлэлцэв

2014 оны 02-р сарын 14-нд “Нийтийн зар мэдээний журам”-ын хэлэлцүүлэг Иргэний танхимд боллоо. ...

2014-10-21 1433
Бүх нийтээрээ мод тарив

Бүх нийтээрээ мод тарих өдөр Орхон аймагт 420 иргэн, 131 аж ахуйн нэгж нийт 6031 ширхэг бут, сөөг тарьжээ. ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 41

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 546

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 616

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 110

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 106

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 616

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 546

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 331

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 260

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 110

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 106

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.91.62.236
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 306 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 306 Долоо хоногт
  • 20919 Сүүлийн сард
  • 6516305 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар