Үр дүнгийн гэрээг дүгнэлээ

   АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН  2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

                                                     АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ

 

                                                               Цэргийн штаб

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Г.Батсуурь

Цэргийн штабын дарга

 

 

 

 

99.5

 

 

Гадаад хэлний боловсрол дээшлүүлэх дамжаанд суралцуулах

Мөнгөн шагналаар шагнах

2.

Л.Болд

Цэргийн штабын нөхөн хангалт, тоо бүртгэл эрхэлсэн офицер

 

 

99,2

Цэргийн хэргийн боловсролыг дээшлүүлэх сургууль дамжаанд суралцуулах

Орон сууцны нөхцлийг сайжруулах

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Албан тушаал дэвшүүлэх зорилгоор  зорилтот сургалтад хамруулах

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал

3.

Б.Болд-баатар

Цэргийн штабын сургалт, иргэний хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн офицер

 

 

99,2

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Цэргийн хэргийн боловсролыг дээшлүүлэх сургууль дамжаанд суралцуулах

Төрийн одон медалиар шагнуулах

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал

4

Б.Оюун-түлхүүр

Ажилтан

98,0

 

 

Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан урамшуулал олгох

 

   
                                            Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

М.Жанбалот

Тасгийн дарга

98,6

Мөнгөн урамшил олгох

 

 

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

   

                                           Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Б.Нацагдорж

Дарга

99.7

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

Г.Уянга

Боловсролын асуудал хариуцсан ажилтан

99,1

 

Шагнах

 

3.

Д.Сайнбилэг

Соёл , спорт, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан ажилтан

100

 

-

4.

А.Өнөржаргал

Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ажилтан

99,5

-Хөдөлмөрийн хүндэт медальд тодорхойлох

-Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнах

 

Г.Эрдэнэбулган

Хүн ам зүй, хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан ажилтан

99,0

-Зэрэг дэв ахиулах

-НХХ-ийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнуулахаар тодорхойлох

Шатлал ахиулах, шагнах

 

 

 

                                    Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Ш.Ганболд

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

98,7

 

Үр дүнгийн урамшуулал олгох

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

2

Ч.Баянжаргал

Хүний нөөцийн ажилтан

99,0

-Мөнгөн шагнал олгох

-Төрийн дээд одон мядальд тодор

хойлох

Алтан гадас одонд тодорхойлох, АИТХ-ын шагналаар шагнах

3

Б.Цэрэннадмид

НЦҮ, Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

99,3

-Мөнгөн шагнал олгох

-Салбарын шагналд тодорхойлох

-

4

Ч.Оюунбилэг

Нутгийн захиргаа, ТББ хариуцсан ажилтан

99,2

-Мөнгөн шагнал олгох

-Тэргүүн зэрэг дэс түшмэлийн зэрэг дэвийг хугацаанаас нь өмнө олгох

Алтан гадас одонд тодорхойлох, АЗДТГ-ын шагналаар шагнах

5

Ц.Ганбаяр

Гадаад харилцааны бодлого зохицуулалтын асуудал хариуцс ан ажилтан

96,8

Зэрэг дэв олгох

Сургалтад хамруулах

-

  

                                      

 

                                                  Санхүү төрийн сангийн  хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Д.Мөнхэрдэнэ

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

96,4

-Зэрэг дэв олгох

Шатлал ахиулах

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

2

Б.Азжаргал

Төсвийн мэргэжилтэн

 

87,3

Мөнгөн урамшил олгох

-

3

П.Энхжаргал

Бүртгэлийн мэргэжилтэн

98,7

Төрийн шагналд тодорхойлох

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн шагнал олгох

Цалингийн шатлал ахиулах

Мөнгөн шагнал

4

Ц.Нармандах

Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

93,4

Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн үагнал олгох

 

Зэрэг дэв олгох

Зэрэглэл, шатлал нэмэгдүүлэх

5

С.Энхтүвшин

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

97,5

 

Зэрэг дэв олгох

Мөнгөн шагнал

6

О.Энхбаяр

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

 

98,1

Мөнгөн  шагнал олгох

Зэрэглэл ахиулах

7

Л.Галсансайн хувьт

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

 

 

97,5

 

Шатлал нэмэгдүүлэх

    

 

                                                 Хууль зүйн хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Б.Батхуяг

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

95,0

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

Ц.Түмэннаст

Эрх зүйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгаа, ХШҮ хариуцсан ажилтан

94,1

Зэрэг дэв олгох

Зэрэг дэв нэмэх

3.

А.Алтангэрэл

Архивын тасгийн дарга

 

97,1

-

-

4

Д.Мөнхболд

ГХУС, НДЖ сахиулах, хууль зүйн лавламж хариуцсан ажилтан

 

 

93,2

Мөнгөн шагналаар шагнуулах

Албан тушаалын зэрэг дэв олгох

 

 

                                                    Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

2013 оны үнэлгээний нийт дундаж оноо

2012 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

2013 оны үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал

1

Г.Батдэлгэр

Хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

94,6

 

 

 

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгох, цалингийн шатлал алгасуулж олгох

2.

С.Нансалмаа

Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

95,0

Шагнал урамшуулал олгох

Мөнгөн шагналаар шагнах

 

3.

Ө.Нурбек

Хүнс, ХАА-н асуудал хариуцсан ажилтан

 

95,0

Зэрэг дэв нэмэгдүүлэх

Шагналд тодорхойлох

 

4.

Г.Болдбаатар

Байгаль орчин газрын харилцааны бодлого хариуцсан ажилтан

95,0

Зэрэг дэв дээшлүүлэх

Шагналд тодорхойлох

 

5.

С.Даваадорж

Эдийн засаг бодлого төлөвлөлт хариуцсан ажилтан

95

Зэрэг дэв дээшлүүлэх

Зэрэг дэв  нэмэх

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2015-03-16 1978
Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл хуралдлаа

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны 3 сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар ...

2014-07-06 1832
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 07 дугаар сарын 4-ний өдрийн 97 тоот ...

2013-06-05 2593
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ

Нэг. Мэдлэгийг эрхэмлэнэ Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.215.185.97
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 30 Онлайн
  • 5789 Өнөөдөр
  • 6074 Өчигдөр
  • 35246 Долоо хоногт
  • 93723 Сүүлийн сард
  • 3212860 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  823

Facebook

Цаг агаар