ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС-ИЙН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

    Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 2014 оны 07 сарын 28 -наас 08 сарын 01   

                                     

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Энэ жил үр тариа 3819 га-с 3720 га –д буюу 97,4 хувьтай, төмс 338 га–д тарихаас 327,2 га–д тариалалт хийгдэж 96,8 хувь, хүнсний ногоо 233 га-д тариалалт  хийхээс 271,3 га-д тариалалт хийж 112 хувь, жимс жимсгэнэ 20,9 га-д тариалахаас 19,2 га-д буюу 91,8 хувьтай тэжээлийн ургамал 200 га-д тариалахаас 195 га буюу 97,5 хувьтай, Рапс 158 га–д тус тус тариалалт хийгдээд байна. Энэ зун хур бороотой байгаа тул үр тариа болон хүнсний ногоо бутлалтын шатандаа, болцын чанарын ерөнхий үнэлгээ “сайн” байна.

Ургац хураалтанд ажиллах техникийн бэлэн байдлын 07 дугаар сарын мэдээг ҮХААЯ-нд хүргүүлэв.

Намрын ургац хураалтанд ажиллах техникийн бэлэн байдал 80.1 хувьтай байна.Үүнд:

1.      Комбайн 21 ажиллахаас 18 ажилд бэлэн.

2.      Хадагч 34-өөс 27

3.      Будаа цэвэрлэгч 10-аас 8

4.      Үр сортлогч 5-аас 5

5.      Будаа ачигч 10-аас 10

6.      Төмсний комбайн 7-оос 4

7.      Төмс сортлогч 3-аас 2

8.      Төмс ухагч 9-өөс 6

9.      Механикжсан үтрэм 5-аас 5 нийт 106 техник ажиллахаас өнөөдрийн байдлаар 85 техник ажилд бэлэн байна.

        Аймгийн 2014 оны хаврын нөөцийн махны бэлтгэн нөөцлөлт, худалдан борлуулалтын гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэн гаргав.

“Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах” хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 оны Орхон аймгийн хүн амын хаврын хэрэгцээнд 1000 тонн махыг бэлтгэн нөөцлөх, худалдаалах эрхийг “Эрдмийт” махны үйлдвэр авч, тус үйлдвэр нь нөөцөд үхрийн мах-519.7 тонн, хонины мах-310.5 тонн, ямааны мах-172.3 тонн буюу нийт 1002.5 тонн махыг бэлтгэн нөөцлөсөн ба 2013 оны 12 дугаар сарын 25 ны өдрөөс 2014 оны 07 сарын 02 ний өдрийг дуустал нийт 34 цэгээр, 2-5 кг-аар ангилан савласан 1 кг үхрийн мах 5950, хонины мах 5750, ямааны мах 4900 төгрөгөөр, гулуузаар 1 кг үхрийн мах 5950, хонины мах 5500, ямааны мах 4650 төгрөгөөр, шулсан 1 кг үхрийн цул мах 8500, ямааны цул махыг 6500 төгрөгөөр тус тус  худалдан борлууллаа.

“Намрын ногоон өдрүүд-2014” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд үзэсгэлэнд оролцуулах шилмэл мал, тэжээвэр амьтны төрөл, тоо, толгой мөн энэхүү арга хэмжээний үеэр худалдаалах үржлийн мал, амьтны талаарх судалгааны маягтыг сумдын МЭҮТ-дад албан тоотоор болон цахим хаягаар хүргүүлэн ажиллав.

Ерөнхий Сайдын ивээл дор зохион байгуулагдах “Монгол улсын аварга адуучин-2014” тэмцээнд Баян-Өндөр сумын Малчин багийн малчин Баасандоржийн Пүрэвсүрэн оролцуулахаар албан тоотыг Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлэв.

ҮХААЯ-ны сайдын А/77 дугаар тушаалын дагуу манай аймагт “Өвс хаман боогч” 1 ширхэг хуваарилагдсаны дагуу Жаргалант сумын жаргалант багийн “Ундрам буудай”ХХК-ний  хүсэлтийг Мал хамгаалах санд хүргүүлээд байна.

ҮХААГ-ын худгийн хяналтаар ажиллах ажлын хэсэг “Оюут Од Бадрах” ХХК-ний ажлын явц, гүйцэтгэлийн байдалтай танилцаж ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын Дулааны энгэр, Жаргалант сумын Айргийн өвөр , намаржааны гозгор зэрэг газруудад барилгын ажил    дуусч хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгоод байна. Харин   Баян-Өндөр сумын Баянцагаан уулын амын өрөмдлөгийн ажил хийгдэж дуусаад байна.  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  шинээр гаргах бэлчээрийн худгийн  ажлын явц 73,3 хувьтай буюу календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу хэвийн явагдаж байна.

МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны 394 дүгээр тогтоолын дагуу эхний хагас жилд “Үндэсний үйлдвэрт арьс, шир тушаасан 2 сумын 59 өрхийн 1819 ширхэг арьс ширний 132 ширхэг анхан шатны баримт тайланг Мал хамгаалах санд хүлээлгэн өгөв.

Аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолын дагуу Орхон Төрийн сангийн дансанд Улсын тэмдэгтийн хураамж нийт 450 000 төгрөгийг тушааж дансны хуулбарыг аймгийн БОГ-т албан тоотоор хүргүүлэн ажиллав.

           2014-2015 оны мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцын талаар мэдээлэл бэлтгэж Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн болно.

            Орхон аймгийн хөдөө аж ахуйн бэлтгэлийг хангах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/330 дугаар захирамж боловсруулан баталж, мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих ажлын хэсгийг томилж, 2014-2015 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 19 арга хэмжээ бүхий ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Мөн мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах, шалгаж хүлээж авахад шаардагдах зардал 2.4 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс батлаад байна.  

Өнгөрсөн онд аймгийн хэмжээнд малчид, иргэд өөрсдийн нөөц бололцоогоор 9500 тн байгалийн  хадлан бэлтгэхээс  9962 тн хадлан  хадлан бэлтгэж 104 хувиар хангасан.  Аймаг сумын аюулгүй нөөцөд 255 тн бэлтгэж малчид, иргэдэд хөнгөлөлтэй үнээр 87,9  тн худалдан борлуулж байна. Одоо 2 сумын аюулгүйн нөөцөнд 167,1 тн өвсний нөөцтэй байна.

Энэ жил ЗГ-ын тогтоолоор аймаг сумын аюулгүй нөөц  бэлтгэх хадлангийн төлөвлөгөөг хараахан ирүүлээгүй байгаа боловч   аймгийн хэмжээнд 9500 тн малчид, 450 тн сумын аюулгүй нөөцөд бэлтгэхээр төлөвлөсөн.

Баян-Өндөр малчид 6600 тн, нөөцөд 330 тн, Жаргалант малчид 2900 тн, нөөцөд  120 тн бэлтгэнэ.

Хадлан тэжээл бэлтгэх ажилд 396 техник гарч ажиллахад бэлэн болоод байна. Малчид, аж ахуйн нэгжүүд 8 сарын 15-наас эхлэн хадландаа гарна. Баян- өндөр сум Булган аймгийн Хангал сумын Гурван эвэртэй, Сэлэнгэ сумын Цүүц манхантай гэдэг газраас, Жаргалант  сум Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын “Салуужин бургалтай” гэдэг газраас хадлан бэлтгэхээр төлөвлөж байна.

 

Ирэх 7 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө

-Оюут Од Бадрах” ХХК-ний хүлээлгэн өгөх бэлчээрийн 2 худгийг ҮХААГ-ын худгийн хяналтаар ажиллах ажлын хэсэг, Жаргалант сумын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэгтэй хамтран урьдчилсан байдлаар хүлээн авна.

-“Намрын ногоон өдрүүд – 2014” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд үзэсгэлэнд оролцуулах шилмэл мал, тэжээвэр амьтны төрөл, тоо, толгой мөн энэхүү арга хэмжээний үеэр худалдаалах үржлийн мал, амьтны талаарх судалгааны маягтыг сумдаас аван нэгтгэн ҮХААЯ-ны Малын удмын сангийн үндэсний төвд албан тоотоор  хүргүүлэн ажиллана.

-8 дугаар сарын “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн удирдамж боловсруулж, батлуулах.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-05-14 1261
Бөхийн өргөөний шав тавьлаа

Манай аймагт баригдах бөхийн өргөөний шав тавих ёслол боллоо. Бөхийн өргөөг Найрамдал өндөрлөгийн ...

2015-04-15 1544
НОМ УНШИХ АЯН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДААР ЯВАГДАЖ БАЙНА

Ном унших аян аймгийн Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс,Байгаль ...

2019-12-19 2032
ПИРОТЕХНИКИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Онцгой байдлын байгууллагаас шинэ жилийн баяр тэмдэглэх, хүлээн авалт зохион байгуулах барилга байгууламжийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.81.62.78
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 359 Өнөөдөр
  • 1344 Өчигдөр
  • 6542 Долоо хоногт
  • 27155 Сүүлийн сард
  • 6522541 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1084

Facebook

Цаг агаар