Орон нутгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэл 5-р сар

 

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

0.00

84,341,091.50

НИЙТ ЗАРЛАГА

28,669,816,070.00

21,272,846,062.49

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

9,002,673,700.00

8,201,438,045.19

 Үндсэн цалин

8,363,077,200.00

7,755,554,967.19

Нэмэгдэл

27,718,100.00

28,221,666.00

Гэрээт ажлын цалин

41,290,800.00

37,573,800.00

Унаа хоолны Хөнгөлөлт

5,909,200.00

4,680,000.00

Урамшуулал

564,678,400.00

375,407,612.00

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

989,272,500.00

917,180,870.94

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

1,100,825,700.00

886,100,928.70

 Гэрэл, цахилгаан

127,270,050.00

172,849,428.18

 Түлш, халаалт

756,871,900.00

542,747,038.42

Цэвэр, бохир ус

190,356,250.00

154,607,047.10

Байрны түрээс

26,327,500.00

15,897,415.00

 Хангамж бараа материалын зардал

463,186,200.00

369,518,310.84

 Бичиг хэрэг

50,477,800.00

40,785,441.22

Тээвэр, шатахуун

291,213,100.00

256,809,578.67

Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр

45,817,500.00

44,104,068.95

 Ном, хэвлэл

20,758,800.00

12,950,754.00

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

19,619,000.00

14,768,468.00

 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

35,300,000.00

100,000.00

Нормативт зардал

896,392,100.00

818,932,091.00

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

45,688,100.00

20,370,304.00

 Хоол, хүнс

841,768,000.00

791,246,987.00

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

8,936,000.00

7,314,800.00

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

205,890,500.00

167,031,030.00

 Тавилга

50,483,300.00

39,879,680.00

 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

5,000,000.00

4,969,000.00

 Урсгал засвар

150,407,200.00

122,182,350.00

 Томилолт зочны зардал

110,087,700.00

60,569,043.00

 Дотоод албан томилолт

70,087,700.00

60,569,043.00

 Гадаад албан томилолт

40,000,000.00

0.00

 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний

төлбөр хураамж

914,204,920.00

215,883,071.74

 Уран бүтээл хийлгэх

25,100,000.00

7,406,280.00

 Төлбөр хураамж болон бусад зардал

77,615,550.00

48,509,809.00

 Холбооны суваг ашигласны хөлс

5,942,000.00

3,558,026.04

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

15,000,000.00

11,987,000.00

 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

610,000,000.00

10,000,000.00

 Харуул, хамгаалалтын зардал

1,650,000.00

600,000.00

Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

8,000,000.00

8,000,000.00

 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

115,072,370.00

96,937,520.70

 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

4,125,000.00

2,530,000.00

 Даатгалын үйлчилгээ

25,000,000.00

0.00

 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

0.00

33,000.00

Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

26,700,000.00

25,764,011.00

Тээврийн хэрэгслийн татвар

0.00

557,425.00

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

2,132,787,400.00

1,760,107,072.00

 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

117,826,300.00

72,918,007.00

Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

28,263,800.00

19,611,066.00

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

1,479,752,300.00

1,228,526,041.00

Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал заpдал

2,080,000.00

1,248,000.00

 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал

420,365,000.00

420,368,224.00

 Төсвийн урамшуулал

0.00

17,435,734.00

 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас

22,500,000.00

0.00

 Хотын нийтийн тээврийн татаас

22,500,000.00

0.00

Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг

62,000,000.00

0.00

УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг

62,000,000.00

0.00

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

4,287,550,000.00

3,416,155,000.00

Халамжийн тэтгэвэр

1,470,600,000.00

2,256,810,000.00

Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж

1,220,000,000.00

366,000,000.00

Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ

7,025,000.00

0.00

Нөхцөлт мөнгөн тусламж

356,400,000.00

213,840,000.00

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

170,000,000.00

45,000,000.00

Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж

435,000,000.00

246,000,000.00

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн

 

халамжийн үйлчилгээ

115,000,000.00

69,000,000.00

Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт

282,000,000.00

159,000,000.00

Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

231,525,000.00

60,505,000.00

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

1,816,894,350.00

1,140,136,625.08

 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

981,524,500.00

388,236,364.00

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал

164,541,950.00

140,286,711.08

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан

 

хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

670,827,900.00

611,613,550.00

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

429,051,000.00

309,270,209.00

Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж

2,030,000.00

435,896.00

Үдийн цай хөтөлбөр

427,021,000.00

308,834,313.00

Хөрөнгө оруулалт

6,172,000,000.00

2,925,419,205.00

Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт, их засваp

5,872,000,000.00

2,849,671,038.00

Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих

300,000,000.00

75,748,167.00

Бусад

149,000,000.00

85,104,560.00

Гудамжны гэрэлтүүлэг

149,000,000.00

85,104,560.00

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

28,669,816,070.00

25,334,207,989.02

Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих

80,789,000.00

0.00

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

78,103,600.00

351,840,177.00

Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

6,398,500.00

0.00

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

13,038,071,130.00

12,720,594,500.02

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

5,800,000,000.00

2,106,140,637.44

Төсвөөс санхүүжих

9,666,453,840.00

10,155,632,674.56

Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

0.00

4,145,703,018.03

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.227.97.219
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 1017 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13417 Долоо хоногт
  • 65408 Сүүлийн сард
  • 6432543 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар