Баян-Өндөр сумын долоо хоногийн мэдээ /2014.05.19-23/

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Биелэлт

 

 

Сум багийн төвшинд  хийж хэрэгжүүлж буй ажлууд

-Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран хөдөлмөр эрхэлдэггүй иргэдийг  хамруулан гэр хорооллын багуудын үерийн далан, суваг шуудуу, жалгын хог цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

 

Нийгэм, халамжийн чиглэлээр

-Рашаан сувиллын хөнгөлөлтөд хамрагдах-9, нийгмийн  халамжийн тэтгэмжид хамрагдах- 5, гэнэтийн аюул ослоос шалтгаалан гэр оронгүй болсон 3 иргэнд, орон гэргүй тэнэмэл амьдралаар амьдарч байгаа  2 иргэний амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж хүсэн өргөдлийг НХҮХ-т уламжлав.

-Сумын  амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар гэр хүссэн-1,  буцалтгүй тусламж эмчилгээний зардал хүссэн-5 өргөдлийг хэлэлцэн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст уламжлав.

 

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

-Рашаант, Уртын гол багууд нь ДЗОУБ-тай хамтран зорилтот бүлгийн 18 өрхийн гишүүдэд “Эрчүүдийг хүлдэг 7 хүлээс” нэртэйгээр сургалт зохион явууллаа. Мөн Улаан загалмайн нийгэмлэгтэй хамтран ажлын албаараа БОЭТ-д цусаа хандивлах аяныг зохион байгуулсан.

-Монголын илгээлтийн төв ТББ, Дэлхийн Зөн ОУБ, Эрдэнэ багтай хамтран “Гэр бүлд эхнэр, нөхрийн харилцаа, хүүхдийн хүмүүжил” сэдэвт сургалтыг 30 иргэнийг хамруулан зохион байгууллаа.

-Даваат баг нь Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран “Надад хэлэх үг байна” сэдэвт хүүхдийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулав.

-Шанд баг нь Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран зорилтот бүлгийн гишүүдэд “Гэр бүлийн үнэ  цэнэ”, болон хүнсний ногооны талаар сургалт явуулав.

-Уурхайчин баг нь “Авьяас хөгжлийн төв” ТББ-тай хамтран өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй 4 иргэнийг хамруулав.

 

Хууль зүйн асуудлаар

-Багт ажиллах эрх зүйн хөтөч нартай гэрээ байгуулсан.

-Ишизаддан хоршооны нэхэмжлэлтэй аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны хэрэгт нотлох баримт гаргуулж хүргүүлсэн.

-Согтууруулах ундааны хяналтын тухай хуулийн төслийг багийн Иргэний танхимаар хэлэлцүүлэн гарсан санал хүсэлтийг Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлсэн.

 

Газрын харилцаа

-2014 орны сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний дагуу Эрдэнэ багт нийт 97 иргэнд газар олгосон.

-Сумын засаг даргын албадан чөлөөлөх захирамжийн дагуу Баянцагаан багт зөвшөөрөлгүй шон хатгасан хашаануудын судалгааг гаргасан. Мөн Эрдэнэ, Яргуйт, Их залуу багуудад сумын засаг даргын захирамжийн дагуу  газар чөлөөлөх мэдэгдэл хүргүүлж 30 нэгж талбарт албадан чөлөөлөлт, 1 хашаа, 2 дай хаусан хашаа, 27 айлын зөвшөөрөлгүй шон хашааг хамрууллаа.

 

Сумын 20 жилийн ойн ажлын хүрээнд

-20 жилийн ойг угтан Цагаанчулуут багийн  нэрэмжит “Бид төрийн ухуулагчид” сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг хэсгийн ахлагчдын дунд зохион явууллаа.

-Сумын 20 жилийн ойн ажлын хүрээнд Согоот баг нь “Идэвхтэй хөдөлгөөн-эрүүл мэнд” өглөөний хийн дасгалыг багуудын ажлын алба болон иргэдийн дунд амжилттай  зохион явууллаа.

-Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 20 жилийн ой, 2014 оны 6-р сард болох Хоол үйлдвэрлэгчдийн улсын зөвлөгөөнийг угтаж  “Шилдэг амт”-2014 аймгийн аварга тогооч шалгаруулах ажил мэргэжлийн уралдааныг 2014.05.15-нд Ийст зоогийн газарт зохион байгуулж нийт 13 ААН байгууллагын 20 тогооч оролцсоноос Нийтийн хоолны газруудаас 1-р байранд Монгол катеринг ХХК-ы тогооч Д.Эрдэнэцогт, 2-р байранд Вайт Лайк ХХК-ы тогооч А.Түмэнжаргал, 3-р байранд Ийст зоогийн газрын тогооч О.Тамир, Сувилал Эмнэлгийн салбараас 1-р байранд “Хөөрхөн гүнж”цэцэрлэгийн тогооч Г.Атарцэцэг, 2-р байранд БОЭТ-ийн тогооч Л.Отгонтуяа, 3-р байранд Жаргалант сумын 3-р цэцэрлэгийн тогооч Г.Сарантуяа, Тусгай байранд“Joy”рестораны тогооч С.Наран  гэрэл “Эт Хаан хүнс”ХХК-ы тогооч З.Мэндбаяр нар тус тус шалгарч Баян-Өндөр сумын Засаг даргын шагналаар шагнуулав.

 

Хөдөө аж  ахуйн чиглэлээр

-Өссөн дүнгээр гүү 843, ингэ 12, үнээ 3503, эм хонь 26273, эм ямаа 19058, нийт 49689 мал төллөж, ботго 12, унага 842, тугал 3477, хурга 26291, ишиг 19089, нийт 49711 төл бойжиж, 368 төл хорогдож, 390 ихэр төлтэй, төл бойжилт 100% байна. Төллөвөл зохих эх малын 80.8 % нь төллөсөн.

-Өссөн дүнгээр  адуу 16, үхэр 42, хонь 73, ямаа 80 нийт 211 том мал  хорогдож, мал онд оролт 99.9% байна.

-Энэ 7 хоногт жижиглэнгээр болон гулуузаар  үхрийн мах 53,3 тн,  хонины мах  18,6 тн, ямааны мах 12,9 тн, нийт 84,8 тн нөөцийн мах 36 цэг салбараар борлуулагдсан байна.

-Хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогыг өсгөх зорилгоор Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн Яамнаас олгож буй 10 нэр төрлийн хүнсний ногооны үрийг 22 багт хуваарилаад байна.

 

Бусад

-Сумын ЗДТГ-аас Яргуйт, Эрдэнэ багуудын 16 ААНБ-ын ажилчдад статистикийн тайлан мэдээ гаргах  аргачлалын талаар сургалт хийлээ. Мөн Эрдэнэ багийн хүн амын үзүүлэлтээр харьцуулсан судалгаа хийсэн.

-Наран, Уртын гол, Рашаант багууд санаачлан “Зөв Монгол хүүхэд”  150 хүүхдийн чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа.

-Баянцагаан баг нь иргэдэд багийнхаа Иргэний танхимын давуу талыг сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа.

-Баянцагаан баг нь багийн нутаг дэвсгэрт байгаа булгийн эргэн тойрныг тохижуулах ажлыг хийж байна.

-Согоот баг нь “АНСА” ХХК болон Бадмаараг СӨХ-тэй хамтран 6-19-р байрны гадна хүүхдийн тоглоомын талбайд 50 гаруй мод, бут суулгалаа. Мөн “Гэрэлт мандах” өрхийн   эмнэлэгтэй  хамтран 12 иргэнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан 4 төрлийн шинжилгээ хийлгэв.

-Говил баг нь багийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай   2014-2015 онд хийх иргэдийн нийгмийн асуудал болон бүтээн байгуулалтын ажлын талаар хэлэлцүүлэг зохион явууллаа. Мөн Говил багийн 40 жилийн ойн хүрээнд ААНБ-уудын дунд теннисний тэмцээнийг амжилттай зохион явууллаа.

-СӨХ-дын 2, Түр худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн 1 санал хүсэлтийг судлан шийдвэрлэж хариу өгөв.

-Багийн хэсгийн ахлагч нарын дунд зохион байгуулагдсан “Дэвжээ” тэмцээн, Рашаант, Наран, Уртын гол багууд болон Хүүхэд гэр бүл хөгжилийн хэлтэс, ДЗОУБ-ын хамтран зохион байгуулсан “Зөв монгол хүүхэд” хүүхдийн чуулга уулзалт, Баян-Өндөр сумын 20 жилийн ойн нэрэмжит шатрын тэмцээн Баян-Өндөр сумын Их залуу, Шанд, Рашаант, Уртын гол, Даваат багууд хөдөлмөрийн хэлтэс Сэлэнгэ мөрний сав газрын захиргаатай хамтран гэр хорооллын үерийн далан, сувгийг цэвэрлэх ажлыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан мэдээллээ.

 

Дотоод ажил

-Нийт 8 захирамж төлөвлөгдөн гарснаас Улсын бүртгэлтэй холбоотой-4, нийгмийн халамжтай холбоотой- 2, газар эзэмших, эрх шилжүүлэх  тухай-1, асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч тогтоох тухай-1 тус тус төлөвлөгдөн гарсан.

-6 тушаал төлөвлөгдөн гарч биелэлтийг тооцсон.

-Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт нийт 19 албан бичиг ирснээс хариутай 4 бичиг, 25 өргөдөл ирснээс газрын асуудлаар 6, нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар 15, дээврийн засварын асуудлаар 1, үйл ажиллагаа явуулах түр зөвшөөрөл хүссэн 2, төрийн албан хаагчид гаргасан гомдол 1 өргөдөл ирсэн. Өргөдөл гомдлууд бүгд хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдсэн.  Өргөдөл гомдлын программд өссөн дүнгээр нийт 337 санал хүсэлт ирүүлснээс 323 санал хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэж 14 нь хуулийн хугацаандаа судлагдаж байна.

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-01-29 2445
2014 оныг “Сахилга, Хариуцлага, Манлайлал”-ыг дээшлүүлэх жил болгон зарлав.

2014 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр Стандартчилал, хэмжилзүйн байгууллагуудын “Төв болон орон ...

2014-11-23 1427
Байгаль орчны чиглэлээр: 2014 оны 11 сарын 17-ны өдрөөс 21 хүртэл

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч ...

2014-03-15 1505
Даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох сургалт боллоо

Орхон аймагт болж буй Даатгагчдын холбоо, АШДХ, Малын индексжүүлсэн даатгал, Машит гэрэлтэх нийгэмлэг, ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“ЭРДЭНЭТ ХӨГЖИЛ 2021” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-19 6190

“НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ”-ИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАГДЛАА /Эдийн засгийн форум/

2021-10-19 4782

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМААС ГАРСАН ОНЦЛОХ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2021-10-20 2579

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2021-10-20 2572

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 491

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 412

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 315

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 185

АЙМГИЙН ЗДТГ-Т ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ДИЙЛЭНХИЙГ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖТАЙ ХОЛБООТОЙ ХҮСЭЛТ ЭЗЭЛДЭГ

2021-10-18 181

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН XXI ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2021-10-21 179

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.237.16.210
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 45 Онлайн
  • 3333 Өнөөдөр
  • 2047 Өчигдөр
  • 13602 Долоо хоногт
  • 82514 Сүүлийн сард
  • 6340490 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1022

Facebook

Цаг агаар