ХҮҮХДИЙН ЭРХ-2014" 1000 ХҮҮХДИЙН УУЛЗАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛНО

    Хүүхдийн өмнө тулгамдаж байгаа эрхийн зөрчлийн асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход хүүхэд, эцэг эх асран хамгаалагчид, насанд хүрэгчид, шийдвэр гаргагчдын анхаарлыг хандуулах зорилго бүхий “ Хүүхдийн эрх-2014 “ уулзалт , зөвлөгөөн 2014-05-р сарын 31-6-р сарын 1-ны өдрүүдэд Орхон аймагт болох гэж байна.

"ХҮҮХДИЙН ЭРХ-2014" 1000 ХҮҮХДИЙН УУЛЗАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ УДИРДАМЖ
Нэг. Уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах хэрэгцээ, шаардлага :
    Хүүхдийн эрхийн хамгаалал нь олон нийтийн хандлага, уламжлалт зан үйл, нийтэд хамааралтай олон салбарын зохицуулалт, мэргэжлийн байгууллага, мэргэшсэн ажилтны тусгайлсан үйлчилгээ, гэр бүлийн харилцаа ,нийгмийн орчин зэрэг олон асуудалтай уялддаг.
      Хүүхдийн эрх ашгийг хамгаална гэдэг нь зөвхөн тухайн хүүхдийн бус  цаад утгаараа нийгмийн урт болон богино хугацааны эрх ашгийг хамгаалах боломж байдаг юм.
    Өнөөдөр эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүл, олон нийтийн санамсаргүй хайхрамжгүй болон санаатай үйлдэл, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн талаарх ойлголт мэдлэг дутмаг,  хүүхдийн өмнө хүлээх хариуцлага үүрэг, ухамсар сул, амьдралын буруу дадал хэвшил, уламжлалт сөрөг хандлага сэтгэхүй  зэрэг олон шалтгаанаас хүүхдийн хуулиар олгогдсон язгуур эрх ашиг улс, орон нутгийн хэмжээнд байнга зөрчигдсөөр байна.
    Хүүхдүүд  хүчирхийллийн бүхий л хэлбэрт ил болон далд хэлбэрээр өртөж, үүнээс болж амь насаа алдах, насан туршдаа эрүүл мэнд, сэтгэл санаагаараа хохирох, гэмт хэрэгт холбогдох , гэмт хэргийн хохирогч болох тохиолдол буурахгүй байгаа нь нийгмийг эмзэглүүлсэн, яаралтай шийдвэрлэх асуудлын нэг болоод байгаа юм.
Тиймээс хүүхдийг гэмт хэрэгт холбогдох, аливаа хүчирхийллийн хохирогч болох, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд гэр бүл, иргэд олон нийт, үүрэг хүлээгчдийн анхаарлыг хандуулах, тэдний болоод  хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь оролцоо, ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, хариу арга хэмжээ авах  зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага үүсч байна. 
Хоёр. Зорилго :
•  Хүүхдийн өмнө тулгамдаж байгаа эрхийн зөрчлийн асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход хүүхэд, эцэг эх асран хамгаалагчид, насанд хүрэгчид, шийдвэр гаргагчдын анхаарлыг хандуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх
•  Хүүхдийн хамгаалагдсан язгуур эрхийн зөрчлийг бууруулах, таслан зогсооход хүүхдийн дуу хоолойг холбогдох байгууллага, шийдвэр гаргагчид, иргэд, эцэг эх, гэр бүлд хүргэх
Гурав. Хэлэлцэх асуудлын хүрээ:
•    Хүүхдийн болон хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоо
•    Хүүхдийг үл хайхрах, хүчирхийлэх, мөлжих явдлаас сэргийлэх хамгаалахад томчуудын үүрэг хариуцлага
•    Эрсдэлтэй хүүхдийн хамгаалал, нөхөн сэргээлт, хууль эрх зүйн тусламж үйлчилгээ
•    Хүүхдийн сурч хүмүүжих, хөгжих орчин
Дөрөв. Хүлээх үр дүн:
•    Хүүхдийн эрхийг дээдлэх, хамгаалах, хүүхдийг аливаа эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн ойлголт мэдлэг, хандлага ухамсарт эерэг өөрчлөлт гарч, хамгааллын оролцоо нэмэгдэнэ.
•    Хүүхдийн эрхийг бүх талаар дээдлэх, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах уриалгыг гэр бүл, олон нийт, Аж ахуйн нэгж байгууллага, бүх шатны төрийн байгууллага, шийдвэр гаргагчдад хандан гаргана.
Тав. Санаачлан зохион байгуулагч :
•    Орхон аймгийн Засаг дарга
•    Хууль зүйн хэлтэс
•    Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс
Зургаа.  Хамтран оролцогч байгууллагууд :
•    “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК
•    Боловсролын газар
•    Эрүүл мэндийн газар
•    Цагдаагийн газар
•    Тээвэр авто замын газар
•    Баян-Өндөр сум

Зургаа:
“Хүүхдийн эрх-2014” 1000 хүүхдийн уулзалт, зөвлөгөөний зохион байгуулалт :
6.1  Зохион байгуулагдах газар, хугацаа :
2014 оны 05 сарын 31, 06-р сарын 01-ний өдрүүдэд  Орхон аймагт зохион байгуулагдана.
6.2  Хамрах хүрээ, төлөөлөгч:
Нийт 1000 төлөөлөгч оролцоно. Төлөөлөгчдийг сонгохдоо зөвхөн манлайлагч бус, хөгжиж оролцохыг хүсдэг, хөгжих, оролцох шаардлагатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн /1-2/  төлөөллийг оролцуулбал зохино.
Нийслэл, аймгуудын төлөөлөл:
        Нийслэлийн 9 дүүрэг, Хангайн бүсийн 6 аймаг, Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул аймаг тус бүрээс:
         Хүүхэд:   ЕБС-ийн  11-15 насны хүүхэд-30
                                                Томчууд: Хууль зүйн хэлтсийн дарга-1
           ХГБХХ-ийн дарга эсвэл мэргэжилтэн-1
                       ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан -1
                       Цагдаагийн хэсгийн хүүхдийн байцаагч -1
   Эцэг эх, асран хамгаалагчдын төлөөлөл-1     нийт-35

  Орхон аймгийн төлөөлөл:
                          Хүүхэд:  ЕБС-ийн  11-15 насны хүүхэд- 300
         Томчууд: ХГБХХ-ийн дарга, мэргэжилтэн-7
   Багийн нийгмийн ажилтан, ЕБС-ийн хөгжил төлөвшлийн
   Менежер- 50
               Чиглүүлэгч,багш -60
                   Цагдаа, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар -3
   Сайн дурын ажилтнууд- 30 /оюутан, залуучууд/           

6.3  Уулзалт, зөвлөгөөнд оролцох төлөөлөгчдийн бэлтгэл ажил ,хариуцах зүйлс:
•    Уулзалт, зөвлөгөөнд оролцох хүүхэд, хариуцан ирэх томчуудын мэдээллийг анкетын дагуу бичиж, 2014 оны 5 дугаар сарын 20-ны дотор Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн orhon@nac.gov.mnболон garavaa_16@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ. Уулзалт, зөвлөгөөнтэй холбоотой мэдээллийг ХГБХХ-ийн www.child.or.gov.mn-сайтын мэдээлэл гэсэн хэсгээс авч болно
•    “Хүүхдийн эрх-2014” 1000 хүүхдийн уулзалт, зөвлөгөөнд оролцох төлөөлөгчид 2014 оны 05 дугаар сарын 30-ы өдөр Орхон аймагт ирсэн байх бөгөөд төлөөлөгчдийг тухайн  орон нутаг, нийслэлийн хууль зүйн хэлтсийн дарга ахлан ирнэ.
•    Уулзалт, зөвлөгөөнд оролцох төлөөлөгчдийн ирэх, буцах замын зардал, шатахууны төлбөрийг тухайн орон нутаг хариуцна.
•    Уулзалт, зөвлөгөөнд оролцогч хүүхдүүдийн аюулгүй байдал, хамгааллын асуудлыг Хууль зүйн хэлтсийн дарга, ХГБХХ-ийн дарга /эсвэл мэргэжилтэн/, нийгмийн ажилтан, цагдаагийн хэсгийн хүүхдийн байцаагч, эцэг эхийн төлөөлөл хариуцна.
•    Зөвлөгөөнд бүсээ төлөөлөн, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийх хүүхдийг бүсээрээ ярилцаж сонгоно
•    Шагналд тодорхойлох тэргүүний сурагчийн материал, бичиг баримтыг авч ирнэ.
6.4 Зөвлөгөөнийг зохион байгуулагчдын зүгээс хариуцах зүйлс:
•    Уулзалт, зөвлөгөөний төлөөлөгчдийг 2014 оны 05 дугаар сарын 30,31-нд байрлуулах, хооллох, үйлчлэх, бусад зохион байгуулалтын асуудлыг хариуцна.
•    Уулзалт, зөвлөгөөний үеэр хүүхдийн аюулгүй байдал, хамгаалалд онцгой анхаарч  ажиллана.
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2021-11-22 539
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ШАЛГАЛТ ЯВУУЛНА

Орхон аймгийн Засаг даргын Даваа гараг бүрийн шуурхай хуралдаан өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Шуурхай ...

2014-04-28 12620
Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ж.Сандуйжав 70353511 төвд ажиллана

Өнөөдөр буюу 04 дүгээр сарын 28 -ны өдөр 18:00-19:00 цагийн хооронд Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ...

2015-04-20 2034
Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газарт "Ном унших аян"-ыг амжилттай зохион байгууллаа

2015 оны зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар, ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 36

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 38

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 34

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 40

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 109

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 520

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 611

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 201

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 107

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 101

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 611

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 520

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 328

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 257

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 201

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 109

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 107

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 101

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 88

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 72

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.162.114.105
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 12 Онлайн
  • 942 Өнөөдөр
  • 1469 Өчигдөр
  • 9113 Долоо хоногт
  • 20317 Сүүлийн сард
  • 6515703 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар