ӨНГӨРСӨН ДОЛОО ХОНОГТ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

1.  Тус суманд 2014 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Орхон аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн нээлттэй хаалганы өдөр болж хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга Х.Лувсаншарав, ахлах мэргэжилтэн Эрдэнэчимэг, мэргэжилтэн Батбулган, Баярмаа, Баясгалан, Цэдэв нар оролцож төсөлт хөтөлбөрүүдийн талаар иргэдэд мэдээлэл өглөө.
Нээлттэй өдөрлөгт тус сумын  нийт 36 иргэн хамрагдаж мэдээлэл зөвлөгөө авсан байна.
 

 

2.  Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамнаас зохион байгуулж байгаа Азийн хүнс хөдөө аж ахуйн санаачилга байгууллага / AFACI/  байцаа тариалах, ургац хураалтын дараах технологи сэдэвт сургалт тус суманд явагдаж нийт 43 иргэн хамрагдсан байна.


 

 

3.  Тус сумын Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурал болж нийгмийн халамжийн чиглэлээр явагдах төслүүдийг хэлэлцсэн байна.Төсөлд нийт иргэний төсөл хамрагдсанаас иргэний төслийг нийгмийн халамжийн хэлтэст хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.