ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОН ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүнс үйлдвэрлэгч нь хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийхээ аюулгүй байдлыг хуулийн өмнө бүрэн хариуцна.
Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх болон хуурамч хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн, худалдан борлуулсан, түүгээр үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 75 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Хүнс үйлдвэрлэгч нь өөрийн үйл ажиллагааныхаа талаар харьяалах нутаг дэвсгэр дэх хүнсний хяналтын байгууллагад журмын дагуу мэдээлж, өөрчлөлт орсон тохиолдолд 15 хоногийн дотор хяналтын байгууллагад мэдэгдэнэ.
Хуульд заасны дагуу мэдээлээгүй болон зөвшөөрөл аваагүй иргэн, хуулийн этгээдийг 3-50 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тус тус торгож, үйл ажиллагааг нь зогсооно.
Хүнс үйлдвэрлэгч нь өөрийн үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран хөдөө аж ахуйн зохистой дадал, хүнсний эрүүл ахуйн зохистой дадал, хүнсний үйлдвэрлэлийн зохистой дадлуудыг нэвтрүүлнэ.
Хүнс үйлдвэрлэгч нь өөрийн үйлдвэрлэлд тавигдах зохистой дадлын шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-40 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, үйл ажиллагааг нь зогсоох хүртэл арга хэмжээ авна.
Эрсдэл өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүний (мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, нярай, бага насны хүүхдэд зориулсан хүнс) үйлдвэрлэл эрхлэгч нь журмын дагуу урьдчилсан хяналт шалгалтад хамрагдаж, дүгнэлт гаргуулна.
Хүнс үйлдвэрлэгч нь үйл ажиллагаагаа эхлэхийн өмнө хуульд заасны дагуу байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэсэн байна.
Хүнс үйлдвэрлэгч нь хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний зураасан кодыг хэрэглэж, сав баглаа боодлын шошгон дээр нэр, хаяг, хэмжээ, тоо ширхэг, бүтээгдэхүүний цувралын дугаар,үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр, хадгалах хугацаа, эсхүл хэрэглэж дуусах хугацаа, хадгалах нөхцөл, тэжээллэг чанар, орц найрлага, хэрэглэх арга, гаж нөлөө, хориглох заалт зэрэг мэдээллийг тусгана.
Хэрэглэж дуусах хугацаа нь хэтэрсэн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулсан, уг хугацааг өөрчлөн засварласан иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 6-30 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тухайн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг устгана.
Хүнс үйлдвэрлэгч нь баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, өсгөврийн хөрөнгө, органик болон шинэ технологийг ашиглан үйлдвэрлэсэн хүнсээ Хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгүүлнэ.
Тухайн жилд батлагдсан жагсаалтад ороогүй пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэхийг хориглох бөгөөд зөрчвөл нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-30 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, үйл ажиллагааг нь зогсоох хүртэл арга хэмжээ авна.
Хүнс үйлдвэрлэгч нь өөрийн үйлдвэрлэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнээ хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж тогтоовол өөрийн санаачлагаар хүнсний сүлжээнээс шууд буцаан авах, хяналтын байгууллагын шийдвэр гарсан тохиолдолд эргүүлэн татан авч, хяналтын байгууллагаас тодорхой шийдвэр гарах хүртэл хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авсан он, сар, өдрийг тэмдэглэн тухайн бүтээгдэхүүнээ тусгаарлан битүүмжилж хадгална.
Буцаан болон татан авалтыг хуулийн хүрээнд хийгээгүй иргэн, хуулийн этгээд,албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 8-50 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тухайн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг устгана.
Устгахаар шийдвэрлэсэн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулсан, эсхүл зохих зөвшөөрөлгүйгээр дахин боловсруулсан иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтныг 6-45 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, тухайн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг устгана.
Хуульд заасан заалтуудыг давтан гаргасан тохиолдолд зөрчсөн этгээдийн үйл ажиллагааг нь зогсоох буюу зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.
 
                                            МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

cialisthebe.com fak 503673299

is viagra safe for men tamsulosin side effects long term cialis canada long term side effects of viagra does viagra help

Огноо:2021.09.19

gay dating sydney

gay daddy dating sim
korean gay dating website
[url="http://gay-singles-dating.com/?"]mobile gay dating sites[/url]

Огноо:2021.09.16

viagrahatifak 939219342

ed treatments that really work tramadol 300 mg side effects buy viagra online enhancing the effects of viagra how to make viagra pills

Огноо:2021.09.14

gncedstorefak 520909286

generic phone number how well does sildenafil work online pharmacy viagra when to take cialis 5mg is female viagra available

Огноо:2021.09.13

gay guy dating websites

gay dating for virgins
kidloves gay dating
[url="http://gaydatinglosangeles.com/?"]gay bear twink dating[/url]

Огноо:2021.09.13

debviagralsfak 112797862

herbal teas for libido viagra trial sample cheap male enhancement pills that work canadian viagra 5 mg cialis humalog u 100 insulin discount card real viagra without a doctor prescription

Огноо:2021.09.11

grinder gay dating

gay millionaire dating
gay dating korean sites
[url="gayedating.com?"]dating orlando gay[/url]

Огноо:2021.09.08

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20 mg

Огноо:2021.09.07

gay elder singles dating

tiffany pollad gay dating
best gay dating site 2021
[url="http://freegaychatnew.com?"]dating a gay millionaire[/url]

Огноо:2021.09.06

"gay dating sites"

dating during divorce gay
chicago gay dating service
[url="http://freegaychatnew.com?"]gay venezuelean men dating/[/url]

Огноо:2021.09.03

high blood pressure and cialis

Cialis

Огноо:2021.08.27

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

cialis pills cialis 20 mg

Огноо:2021.08.26

erectile icd 10

what is hydrochloroquine https://plaquenilx.com/# side effects of hydroxychloroquine

Огноо:2021.08.21

scruff gay bear dating

patrick taylor gay dating
" gay dating sites"
[url="http://gaydatingzz.com?"]gay dating sites 2021[/url]

Огноо:2021.08.18

adam for adam gay dating site

gay younger for older dating
gay dating winfield ks
[url="http://gaychatrooms.org?"]best dating description for gay[/url]

Огноо:2021.08.15

craigslist gay dating site

gay dating websites
gay dating site free pics
[url="http://gaychatgay.com?"]gay dating club[/url]

Огноо:2021.08.12

chloroquina https://chloroquineorigin.com/# hydrochlorazine

Огноо:2021.08.09

free foreign dating sites free no fee

free adult chat sites
[url="http://onlinedatingtwo.com/?"]couples dating sites[/url]

Огноо:2021.07.27

cialis generic vs brand

buy kamagra uk with mastercard[/url]

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp qtlti

buy tadalafil us https://nextadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil dosage

Огноо:2021.06.08

TussyTegoToxorp odite

tadalafil 30 mg https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg from india what is tadalafil

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp jbnyf

tadalafil 40 mg from india https://extratadalafill.com/ generic tadalafil united states tadalafil tablets

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp ewqpu

tadalis sx https://nextadalafil.com/ tadalafil tadalafil generic

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp samup

tadalafil dosage https://pulmoprestadalafil.com/ order tadalafil order tadalafil

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp nafby

tadalafil daily use https://superactivetadalafil.com/ tadalafil online tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp dmbdh

tadalafil 30 mg https://extratadalafill.com/ tadalafil daily use tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.07

Minggorireody msrky

tadalafil 40 mg from india https://nextadalafil.com/ buy tadalafil us generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.07

Minggorireody ocijr

tadalafil 60 mg for sale https://tadalafilgenc.com/ tadalafil gel tadalafil 40 mg daily

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp hmcla

tadalafil generic https://pulmoprestadalafil.com/ generic tadalafil united states tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.07

Minggorireody hqxxq

tadalafil online https://extratadalafill.com/ tadalafil tablets tadalafil online

Огноо:2021.06.06

Minggorireody gpdzk

tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil gel tadalafil max dose

Огноо:2021.06.06

TussyTegoToxorp sfhns

tadalafil generic https://tadalafilgenc.com/ 40 mg tadalafil generic tadalafil

Огноо:2021.06.06

TussyTegoToxorp ljjua

tadalafil daily use https://tadalafilgenc.com/ order tadalafil tadalafil tablets

Огноо:2021.06.05

Minggorireody qruqg

tadalafil https://tadalafilgenc.com/ tadalafil daily use tadalis sx

Огноо:2021.06.05

Minggorireody syblu

tadalafil dosage https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.04

Minggorireody yvmmi

tadalafil dosage https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 30 mg tadalafil 40 mg from india

Огноо:2021.06.04

Minggorireody vhvoi

tadalafil online https://extratadalafill.com/ generic tadalafil tadalafil 40

Огноо:2021.06.04

Minggorireody jaxvv

generic tadalafil united states https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil max dose tadalafil pills

Огноо:2021.06.04

TussyTegoToxorp gpjas

tadalafil generic https://tadalafilgenc.com/ tadalafil max dose generic tadalafil

Огноо:2021.06.03

TussyTegoToxorp esyvc

tadalafil online https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg from india tadalafil 30 mg

Огноо:2021.06.03

TussyTegoToxorp gsori

40 mg tadalafil https://extratadalafill.com/ buy tadalafil us tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.03

TussyTegoToxorp pvfxp

tadalafil https://nextadalafil.com/ tadalafil 30 mg tadalafil gel

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp tbmlm

tadalafil dosage https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil tablets

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp pweoh

tadalafil 60 mg for sale https://extratadalafill.com/ tadalafil generic tadalafil

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp yuaqh

buy tadalafil https://nextadalafil.com/ buy tadalafil us generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp kftzk

tadalafil online https://tadalafilgenc.com/ tadalafil gel tadalafil 30 mg

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp wvczp

tadalafil tablets https://pulmoprestadalafil.com/ tadalis sx tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.02

hydroxychloroquine high

hydroxyclorine [url=https://hydroxychloroquinex.com/#]hydroxychloroquine bnf[/url] what is hcq medicine

Огноо:2021.05.29

is chloroquine over the counter [url=https://chloroquineorigin.com/#]clonidine hydrochloride[/url] chloroquine without prescription

Огноо:2021.05.28

local personal ads

top 10 totally free dating sites
[url="http://datingsiteslet.com/?"]serious relationship dating site free[/url]

Огноо:2021.05.22

Холбоотой мэдээлэл

2014-02-21 2085
Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн ажлын нээлт зохион байгуулагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Засгийн газрын 2013 оны 12 дугаар сарын ...

2015-05-23 3835
“ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВ” нь 32 иргэнд үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлжээ.

Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дэргэдэх “Хууль зүйн туслалцааны төв” нь эрүүгийн ...

2014-10-03 2077
Багш нарын баярын хурал болж байна

Засгийн газар 2014-2015 оны хичээлийн жилээс Монголын багш нарын өдрийг жил бүрийн 10 дугаар сарын ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.242.204
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 52 Онлайн
  • 1156 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 1156 Долоо хоногт
  • 178350 Сүүлийн сард
  • 6217570 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар