Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах шалгалтын нэгдсэн ҮНЭЛГЭЭ

Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг дарга   
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны дарга   
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9   

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Булгаагийн Батжаргал

5.11

13

8

16.0

8.0

10

22.3

82.4

I

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг дарга                   
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Өмчийн харилцааны газрын дарга                   
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9                   

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Цэвэгдоржийн Алтанхуяг

3.9

13

8

16.5

9.0

8

22.6

81.0

I

 

2

Батпүрэвийн Хүрэл-Эрдэнэ

3.4

8

6

16.0

9.0

10

22.6

75.0

II

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг дарга               
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Тээвэр, авто замын газрын дарга               
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9               

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Дашзэвэгийн Энхзориг

4.69

11

8

15.0

8.0

8

22.0

76.7

I

 

2

Төмөрбаатарын Ариунболд

4.24

13

8

13.5

4.0

8

12.7

63.4

II

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг дарга                       
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга                       
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9                       

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Тогтохбаярын Хонгорзул

3.4

13

10

15.0

9.0

8

23.0

81.4

 

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг дарга                       
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын дарга                       
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9                       

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Жадамбаагийн Лхагвасүрэн

2.59

13

6

16.0

8.0

10

20.3

75.9

I

 

2

Цагааны Түмэннасан

3.8

13

8

12.5

6.0

8

19.6

70.9

II

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар                       
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Хууль зүйн хэлтсийн дарга                       
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9                       

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Баасанжавын Батхуяг

3.4

13

8

16.0

9.0

9

25.0

83.4

I

 

2

Бямбажавын Батбаяр

3.9

13

8

15.5

8.0

9

11.3

68.7

II

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар                       
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга                       
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9                       

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Буянтын Нацагдорж

3.7

14

8

16.5

8.0

10

23.0

83.2

I

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар                       
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга                       
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-9                       

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Гэлэгбалсангийн Батдэлгэр

2.9

13

10

16.5

9.0

8

24.3

83.7

 

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Баян-өндөр сумын ИТХ-ын дарга                       
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Нарийн бичгийн дарга                       
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-7                       

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Загдаагийн Эрдэнээ

2.6

15

10

16.0

9.0

7

22.6

82.2

I

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Баян-өндөр сумын Засаг дарга                               
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга                               
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-7                               

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Мөнхбатын Эрдэнэчимэг

3.47

13

8

15.5

9.0

9

17.3

75.3

I

 

2

Баттөмөрийн Оюунбаяр

3.3

10

6

15.0

9.0

3

17.0

63.3

II

 
Сул ажлын байрны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр:                Жаргалант сумын Засаг дарга                               
Ажлын байр (албан тушаал)-ны нэр:                 Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга                               
Ажлын байрны ангилал, зэрэглэл:                ТЗ-7                               

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн нэр

Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ

Удирдах ур чадварын түвшингийн үнэлгээ

Ярилцлага

Нийт оноо

Нэгдсэн жагсаалтаар эзлэх байр

 

Боловсрол

Туршлага

Мэргэшсэн байдал

Сорилын шалгалт

Бичгийн шалгалт

Мэдээллийн технологийн ур чадвар

 
 

Өгвөл зохих дээд оноо

10

15

10

20

10

10

25

100

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Энхболдын Пүрэвсүрэн

2.60

6

8

16.5

9.0

9

18

69.1

I

 

2

Мандахын Энхсанаа

2.00

6

6

16.0

6.0

7

17.6

60.6

II

 

3

Чойндонгийн Даваажамц

3.06

6

6

15.5

9.0

9

11.6

60.2

III

 

4

Даваасамбуугийн Адъяамөнх

2.78

6

4

14.0

9.0

8

16.2

60.0

IY

 

5

Сүхбаатарын Гончигсумлаа

3.12

6

6

15.0

4.0

8

17.9

60.0

Y

 
Сонгон шалгаруулах комисс:                            2013.07.04
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2020-08-10 619
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА НАРТ

2013-10-30 9652
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Сонгон шалгаруулалтын зорилго 1.Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны ...

2014-05-27 1675
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаан боллоо

Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл 2014 оны 05 сарын 27-ны өдөр хуралдаж Төрийн жинхэнэ ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ДАРГА Д.СОЁЛЧХҮҮ ХЯНАЛТЫН ПОСТУУДАД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2021-02-17 1893

ГАЗРАА ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛААГҮЙ БОЛОН ГЭРЭЭ ДҮГНҮҮЛЭЭГҮЙ ИРГЭД, ААН БАЙГУУЛЛАГАТ АЛБАН МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2021-02-22 1022

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЭНЭ

2021-02-15 614

“УРАГШЛАХ” ХХК-ИЙН АЖЛЫГ АЛБАДАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХЭЭР НЭХЭМЖЛЭХ ГАРГАЛАА

2021-02-15 584

ГЭРИЙН ТУСГААРЛАЛТЫН ДЭГЛЭМ ЗӨРЧСӨН 5 ИРГЭНД ХАРИУЦЛАГА ТООЦУУЛАХААР ШҮҮХЭД ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ

2021-02-15 508

СУРГУУЛИУДЫН УРЛАГИЙН ТАНХИМ, СПОРТ ЗААЛЫГ ГАДНЫ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭДЭД АШИГЛУУЛАХГҮЙ

2021-02-26 372

“ДУСАЛ ЦУСААР АМЬДРАЛ БЭЛЭГЛЭЕ” АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2021-02-19 326

ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХИЙГ АНХААРУУЛЛАА

2021-02-23 258

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2021-02-24 255

ЭРДЭНЭТ ХОТ, ЕВРОПЫН ХОЛБОО, ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНК ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-02-19 145

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.232.129.123
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 74 Онлайн
  • 1033 Өнөөдөр
  • 12571 Өчигдөр
  • 66253 Долоо хоногт
  • 191573 Сүүлийн сард
  • 3437673 Нийт хандалт

Санал асуулга

Facebook

Цаг агаар