Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Сайн дурын даатгал 1641 2021-03-31
2. Оршуулгын тэтгэмж 1227 2021-03-31
3. Өндөр насны тэтгэвэр 1200 2021-03-31
4. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 1228 2021-03-30
5. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1326 2021-03-30
6. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1328 2021-03-30
7. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1339 2021-03-30
8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 1247 2021-03-30
9. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 1242 2021-03-30
10. Эрүүл мэндийн даатгал 1494 2021-03-30
11. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1358 2021-03-30
12. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 2400 2021-03-30
13. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1685 2021-03-30
1 Нийт тоо: 13