Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг багийн хажууд
Утас (+976) 70359308
Факс
Веб http://orkhon.hudulmur-halamj.gov.mn
И-мэйл info@orkhon.hudulmur-halamj.gov.mn
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүвэртэй болох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр
30 хоног
Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс
Аргачлал:
• Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 2 ба түүнээс дээш өрх, иргэд өөрсдийн санаачлагаар нэгдэн бүлж орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор төсөл болоовсруулан хэрэгжүүлэх нь ОНОТХҮ-ний нэг төрөлд хамрагдана. Иргэдийн ирүүлсэн төслийг амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ. АДЗ –өөр дэмжигдсэн төслийг ХХҮГ хянаж үзээд төсөл хөтөлбөр гэрээ хариуцсан комиссийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
Үйлчилгээний чиглэл:
• Төсөл бичих, түүнийг хэрэгжүүлэх амьдрах ухааны сургалтанд хамруулах, зөвөлгөө өгөх
• Хамт олны бүлэг бүрдүүлж орлого нэмэгдүүлэх, үйлдэрлэл үйлчилгээний төёөл хэрэгжүүлэх, нийгэмшүүлэх
Хамрагдах иргэн:
• Ахмад настан
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
• Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн
• Хорих ангиас суллагдсан иргэн
• Согтуурах, мансуурах дондох өвчтэй иргэн
• Шилжин суурьшсан нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн
• Өрх толгойлсон эх /эцэг/
• Эдгэшгүй хүнд өвчтэй иргэн
Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. Өргөдөл
2. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
3. Багийн амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
4. Бүлгийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5. 16 насанд хүрээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бол төрсний гэрчилгээ эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр
6. 16 насанд хүрсэн иргэн бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
7. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэний тухайд хүчирхиййллийн улмаас хамгаалалт шаардлагатай болсон тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, эсхүл мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, тодорхойлолт
8. Хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх өрх, иргэдийн тухайд зохих шаардлагын дагуу боловсруулсан төсөл
9. Хорих ангиас суллагдсан иргэний тухайд ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
10. Ахмад настан бол тэтгэврийн дэвтэрийн хуулбар
11. Өрх толгойлсон эх /эцэг/ бол гэрлэлт бүртгэлгүй эсэх лавлагаа /0-18 хүртлэх насны 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй/
12. Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны онооны тодорхойлолт
Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний мэдээлэл
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1. С. Мөнхцэцэг Нийгмийн халамжийн хэлтсийн дарга 70356284 № 102