Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
Асуулт: Стандарт ямар үнэтэй вэ?
Хариулт: - Стандартын үнэ нь стандартын төрлөөсөө хамаарч өөр өөр байдаг. Одоогоор СХЗГазрын даргын 2009 оны 21-р тушаалын 1-р хавсралтыг мөрдөж байна.
- Стандартыг үзэж танилцах үйлчилгээ нь үнэ төлбөргүй бөгөөд худалдан авах тохиолдолд төлбөртэй. www.estandard.mn сайтаас стандарт цахим хэлбэрээр худалдан авахын тулд Голомт, Худалдаа хөгжлийн банкны хүчин төгөлдөр төлбөрийн карттай байх шаардлагатай.
Асуулт: www.estandard.mn сайтыг ашиглахын тулд бүртгүүлэх шаардлагатай юу?
Хариулт: Та манай вэб хуудсыг ашиглан стандартыг үзэж, танилцахын тулд бvртгүүлэх шаардлагагүй. Харин стандартыг худалдан авахын тулд бүртгүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд интернэт гүйлгээний болон стандартыг хуулбарлан олшруулах эрхийн талаар нөхцлүүдтэй танилцсаны үндсэн дээр мэдээллийн санд нэвтрэн хүссэн стандартаа худалдан авч болно.
Асуулт: Стандартыг хаанаас яаж авах вэ?
Хариулт: Стандартыг үйлчилгээний хоёр төрлөөр түгээдэг. Үүнд:
1. “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн 11.3-т заасны дагуу тус хэлтсийн Стандартын мэдээлэл, лавлагааны салбар сан нь стандартчиллын баримт бичгийг баримт бичгийг төвлөрүүлэн бүрдүүлэх, хүлээн авах, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, мэдээлэх, хэвлэх, борлуулах үйлчилгээ эрхэлдэг. Иймд стандартыг тус хэлтсээс очиж цаасан хэлбэрээр худалдан авч болно.
2. 2011 оны 11 дүгээр сараас эхлэн манай www.estandard.mn вэб хуудас нь Монгол Улсын бүх стандартуудыг бүрэн эхээр нь үзэж танилцах боломжийг олгож байна. Түүнчлэн стандартыг цахим хэлбэрээр худалдан авч болно.
Асуулт: Стандартын үр ашиг юу байдаг вэ?
Хариулт: - Стандарт нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шаардлагыг ижилтгэн, үйлдвэрлэлийг илүү үр ашигтай болгож, худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг арилгана.
- Стандартад нийцсэн байх нь бүтээгдэхүүнийг аюулгүй, үр ашигтай, байгаль орчинд ээлтэй гэсэн итгэлийг хэрэглэгчдэд бий болгоно.
- Бизнесийн үйл ажиллагааг аль болох үр ашигтай, бүтээмжийг дээшлүүлэх, шинэ зах зээлд нэвтрэхэд тусална.Өөрөөр хэлбэл:
• Стандарт нь үйл ажиллагааг илүү оновчтой болгож, өртөг зардал хэмнэнэ.
• Стандарт нь чанарыг сайжруулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд тусалснаар борлуулалтын хэмжээг нэмнэ.
• Стандарт нь техникийн саад тотгорыг арилгахад тусалж, дэлхийн зах зээлд нэвтрэх замыг нээнэ.
• Стандарт нь бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, өрсөлдөх давуу тал бий болгоход тусална.
• Стандарт нь байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулахад тусална.
Асуулт: Стандарт гэж юу вэ?
Хариулт: Стандарт гэдэг нь бүтээгдэхүүн, үйл явц, үйлчилгээ зорилгодоо нийцэхийн тулд хангасан байвал зохих үзүүлэлт, шаардлага, арга зүйг тогтоосон баримт бичиг юм.
Асуулт: Хаяг, шошгоны талаар хаанаас зөвлөгөө авах вэ?
Хариулт: Бүтээгдэхүүний шошго, сав баглаа боодлын стандарт байдаг. Энэ стандартын дагуу Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсээс зөвлөмж авч, хаяг, шошгонд тавих мэдээллийг хийж, сав баглаа, боодлын баталгаажуулалтыг хийлгэнэ. Шаардлага хангасан шошго, сав, баглаа боодлыг бүтээгдэхүүндээ хэрэглэж байж хэрэглэгчдэд хүргэх нь зүйтэй.
Асуулт: Баталгаажуулалт хийлгэхэд ямар бичиг баримт бүрдүүлж, ямар шаардлага хангасан байх вэ?
Хариулт: а/.Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний дээжийг лабораторийн шинжилгээнд заавал хамруулах.
б/.Тухайн компани, байгууллагын хүсэлт.
в/. Мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/.
г/.Бүтээгдэхүүний хаяг, шошгоны загвар.
д/. Тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний онцлогийн талаархи мэдээлэл зэрэг байна.
Асуулт: Баталгаажуулсаны ач холбогдол, шаардлага нь юу вэ?
Хариулт: Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн технологи үйл ажиллагаа тогтворжиж, чанартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх, түүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, материал түүхий эд, нөөц баялагийг зүй зохистой ашиглахад баталгаажуулалтын ажил ихээхэн ач холбогдолтой байдаг.
Асуулт: Баталгаажуулалт гэдэг нь юуг хэлж байна вэ?
Хариулт: Тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь холбогдох стандарт болон тогтоосон үзүүлэлт шаардлагад тохирч байгааг нотлох ажиллагааг баталгаажуулалт гэдэг.
Асуулт: Аймгийн хэмжээнд үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг хаана, ямар байгууллага хийдэг вэ?.
Хариулт: Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн болон ажил үйлчилгээг баталгаажуулж, тохирлын гэрчилгээг олгодог.
1 2 >> Нийт тоо: 20