Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
Асуулт: Төрийн албанд ажилд орох хүсэлтэй байна. Анх төрийн албанд ороход яаж орох вэ?
Хариулт: Төрийн захиргааны албанд анх ороход төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгч төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдэх шаардлагатай. Төрийн албаны шалгалтыг сул орон тоо гарсан тухай бүрд нээлттэй зарладаг. Шалгалтын зарыг тогтмол csc.gov.mn сайтад тавигддаг тул тус сайтаас үзэх боломжтой.
Асуулт: Сургалтын төрийн сангийн зээлээс өөрөөр сургалтын төлбөрийг төрөөс буцалтгүйгээр төлдөг үү? Хэрэв төлдөг бол ямар шаардлага тавигддаг вэ. Яаж хамрагдах вэ?
Хариулт: Их, дээд сургуулийн өдрийн ангид /бакалаварын зэрэгт/ суралцаж буй
-Бүтэн өнчин суралцагч
-Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч
-Эцэг, эх нь 2-лаа хөгжлийн бэрхшээлтэй өрхийн суралцагч/ Хөдөлмөрийн чадвараа 70 хувиас дээш алдсан/
-Хөдөлмөрийн чадвара бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчид сургалтын төлбөрийг төрөөс буцалтгүйгээр олгодог.
Энэхүү тэтгэлэгт хамрагдах суралцагч хамрагдахыг хүссэн өргөдөл, батламж, томилолт, эцэг, эхийн болон өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, бүтэн өнчин бол нас барсны гэрчилгээний хуулбар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоосон нотлох баримтын хуулбар, хуучин суралцагч бол дүнгийн тодорхойлолт /голч дүн 2,8-аас дээш байх/ зэргийг бүрдүүлэн баг, сумын Засаг даргаас тодорхойлолт авч суралцах их, дээд сургуульд өгнө. Сургуулийн уг ажлыг зохион байгуулах зөвлөл тэтгэлэгт хамрагдах суралцагчдыг сонгон шийдвэрлэж Сургалтын төрийн сантай гэрээ байгуулснаар тэтгэлэгт хамрагдах болно.
Асуулт: Сургалтын төрийн сангийн зээлд хэрхэн яаж хамрагдах вэ. Ямар тохиолдолд зээлд хамрагдах боломжтой вэ?
Хариулт: Сургалтын төрийн сангийн зээлд
- Хагас өнчин суралцагч
- Малчин өрхийн суралцагч
- Үндэсний Статистикийн газраас тогтоосон бүсийн амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч
- Гэрээт цэргийн албыг 2 жилээс доошгүй хугацаагаар хаасан суралцагч хамрагдах боломжтой. Эдгээр суралцагч өдрийн ангид суралцаж байх шаардлагатай.
Сургалтын төрийн сангийн зээлд хамрагдахын тулд зээлд хамрагдахыг хүссэн өргөдөл, эцэг, эх болон өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар, Боловсролын үнэлгээний төвийн батламж, томилолт, үргэлжлүүлэн суралцагч бол дүнгийн тодорхойлолт /голч дүн 2,8-аас дээш байх/ зэргийг бүрдүүлэн баг, сумын Засаг даргаас тодорхойлолт авч суралцах их, дээд сургуульд өгнө. Сургуулийн уг ажлыг зохион байгуулах зөвлөл зээлд хамрагдах суралцагчдыг сонгон шийдвэрлэж Сургалтын төрийн сантай гэрээ байгуулснаар зээлд хамрагдах болно.
1 Нийт тоо: 3