Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Эрүүл мэндийн газар
Асуулт: Угж түүнтэй адилтгах зүйлийг үйлдвэрлэх, импортлох, худалдахад ямар шаардлага тавьдаг вэ?
Хариулт: • Цэвэрлэх, ариутгах зааварчилгааг бичсэн байх
• Тэдгээрийг хэрэглэснээр хүүхдийн эрүүл мэндэд учрах сөрөг нөлөө, хор уршгийг бичсэн байх
• Хайрцаг сав, баглаа, боодол дээр нь үйлдвэрлэсэн улс, он, сар, өдөр, үйлдвэрийн нэр, бүтээгдэхүүний дугаар, хадгалах нөхцөл, хугацааг заах
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг ямар журмаар, хэрхэн хэрэглэх вэ?
Хариулт: Эх нь нас барсан, эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хүүхэд эхийн сүүгээр хооллох боломжгүй тохиолдолд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг эмчийн заавраар хэрэглэж болно.
Асуулт: Эмийн сан ямар үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох вэ?
Хариулт: • Жороор олгох эмийг жоргүйгээр, хүчингүй жороор олгох
• Мал, амьтны зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүнд хэрэглэхээр олгох
• Заавал хийх дархлаажуулах бэлдмэл, эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэхээр заасан болон үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдах
• Уламжлалт эмээс бусад эмээр эмийн сан, түүний салбараас өөр газарт үйлчлэх
Асуулт: Эм хангамжийн байгууллага ямар үйл ажиллагааг явуулж болохгүй вэ?
Хариулт: • Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах
• Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, чанарын баталгаажуулалтгүй, хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
• Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм хангамжийн байгууллагаас бусад эх үүсвэрээс авах
• Эм барих зөвшөөрөлгүй этгээдийг эм найруулах, бэлтгэх, шалгах, олгох үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага иргэдэд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах
• Ашиг, орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор эмчийг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах, үр дүнгээр нь урамшуулах буюу түүнтэй адилтгах үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Хуурамч эм үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах
Асуулт: Эм хангамжийн байгууллага гэж ямар байгууллагыг хэлэх вэ?
Хариулт: • Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэр
• Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага
• Эмийн сан
Асуулт: Хэдэн наснаас доошхи хүнд тамхи худалдахыг хориглодог вэ?
Хариулт: Монгол улсын Тамхины хяналтын тухай хуульд зааснаар 21 нас хүрээгүй хүнд тамхи худалдах, түүгээр тамхи худалдуудахыг хориглоно.
Асуулт: Иргэн та утаат тамхи татахыг хориглох газруудыг мэдэх үү?
Хариулт: Дараах газарт утаат тамхи татахыг хориглоно.
• Бүх төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл
• Олон нийтийн үзвэр, үйлчилгээний газар
• Шатахуун түгээгүүрийн газар, шатах, тослох, тэсэрч дэлбэрэх бодис, материалын үйлдвэр, түүний нөөцийн агуулах
• Зорчигч тээврийн буудал, зочид буудлын нийтийн танхим, тамхи татахыг хориглосон өрөө
• Нийтийн хоол, худалдаа, баар, цэнгээний газар
• Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын байрны дотоод орчин
• Агаарын хөлөг, зорчигч тээврийн галт тэрэг
• Цэцэрлэг, бүх шатны сургууль, сургуулийн дотуур байр, тэдгээрийн гаднах орчин, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн орц, цахилгаан шат, хүүхдийн тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн.
Асуулт: Утаат тамхи гэж юу вэ?
Хариулт: Үйлдвэрийн болон гар аргаар ороож бэлтгэсэн, татах зориулалттай янжуур, навчин тамхи, дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхийг хэлнэ.
Асуулт: Эмнэлгийн мэргэжилтэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар ямар үүрэгтэй вэ?
Хариулт: • Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолыг илрүүлсэн, оношилсон талаар харъяалах эрүүл мэндийн байгууллагад зохих журмын дагуу мэдээлэх
• Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой хүнд болон түүни эхнэр, нөхөр, гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй боломч хамтын амьдралтай байгаа хүн, эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид зөвлөгөө өгөх
• Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзахгүй байх
• Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон хүний талаарх мэдээллийг хуульд зааснаас бусад тохиолдолд задруулахыг хориглоно.
Асуулт: Эмнэлгийн мэргэжилтэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар ямар эрх эдэлдэг вэ?
Хариулт: • Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар авсан буюу дархлалын олдмол хомсдолтой нь тогтоогдсон, түүнчлэн хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварын сэжигтэй хүний донорын цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн, эхийн сүүг эмчилгээний, эсхүл асаргаа сувилгаа хийх зорилгоор бусад хүнд хэрэглэсэн бол тархвар судлалын мэдээллийг холбогдох байгууллага, ажилтан, иргэнээс авах
• Ажлын байрандаа халдвар авсан, халдвар авах эрсдэлд өртсөн бол өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээнд хамргадах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах.
1 2 3 4 5 6 >> Нийт тоо: 59