Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Асуулт: Орхон аймгийн “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн тухай?
Хариулт: Орхон аймгийн “Ёс зүйн зөвлөл” нь БГ-ын дэргэд ЗДТГ, БГ, СӨБ, ЕБС-ийн багш, удирдах ажилтны төлөөлөлтэйгээр 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Боловсролын харилцаанд оролцогчдоос ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж, хариу өгөх, багшийг ёс зүйн зөрчилд орохоос урьчилан сэргийлэх зорилготой ажилладаг.
Асуулт: Удирдах ажилтан, багшийн ёс зүйтэй холбоотой гомдлыг хаана хандаж гаргах нь зүйтэй вэ?
Хариулт: Тухайн сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтан буюу “Ёс зүйн зөвлөл”-д эхлээд гаргана. Хэрэв таны өргөдлийн хариултыг та үндэслэлгүй гэж үзэж байгаа бол БГ-ын 70358922 дугаарын утсаар ажлын цагаар холбогдож өгч болно.
Hide Recent Messages (F3)
Асуулт: Сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрмийг хаанаас авч болох вэ?
Хариулт: БШУЯ-ны сайдын 41 дүгээр тушаалаар батлагдсан. www.mecs.gov.mn сайтаас бүрэн эхээр нь татан авч болно. Одоо шинэчлэгдэн гарахаар төсөл боловсруулагдсан, ажлын хэсэг санал авах түвшинд ажиллаж байна.
Асуулт: Áîëîâñðîëûí ãýð÷èëãýý, ¿íýìëýõèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîñîí, õàÿñàí, ãýýñýí, ¿ðýãä¿¿ëñýí òîõèîëäîëä íºõºí îëãîх бөгөөд äàðààõ ìàòåðèàëûã á¿ðä¿¿ëнэ. ¯¿íä:
Хариулт: 1. Ãýð÷èëãýý, ¿íýìëýõèéã íºõºí îëãîõûã õ¿ññýí ºðãºäºë
2. Гээгдүүлсэн болон зөрчилтэй бичиг баримтны дугаарыг хүчингүйд тооцсон сонины газрын тодорхойлолт
3. Ñóóðü, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëын гэрчилгээ, үнэмлэхэнд тавигдах дүнгийн баталгаажсан Á ìàÿãòын õóóëáàð
4. Òóõàéí ñóðãóóëèéã òºãññºíèéã áàòëàõ ñóðãóóëèéí çàõèðãààíû òîäîðõîéëîëò
5. Èðãýíèé ¿íýìëýõ
6. Төгсөлтийн монтаж
7. Хувийн хэрэг
8. Боловсролын үнэмлэхийн үнэ /2012 оноос өмнө төгсөгчид 4500, хойш төгсөгчид 6000 төгрөг/
9. Зөрчилтэй бîëîâñðîëûí ãýð÷èëãýý, ¿íýìëýõèéã эхээр нь авчирч хураалгана.
1 Нийт тоо: 4